A river flowing through a landscape of mossy rocks.

PARIMET BAZË TË FOTOGRAFISË

Si të kontrolloni ekspozimin

Ekspozimi është një matje e sasisë së dritës që hyn në sensorin e kamerës suaj dhe përcakton se sa e ndriçuar ose e errët duket fotografia juaj. Ai mund të kontrollohet nga shpejtësia e obturatorit, hapja e diafragmës dhe ISO. Rregullimet te secila nga këto ndikojnë jo vetëm tek ekspozimi, por edhe te pamja e fotografisë tuaj.

Kamera juaj zakonisht mund të zgjidhë të gjitha nevojat e ekspozimit duke përdorur Modalitetet automatike. Sidoqoftë, duke ditur se si elementet e ndryshme ndikojnë te fotografitë tuaja do të fitoni besimin për të marrë kontrollin manual të kamerës. Atëherë, imazhet përfundimtare do të dallohen qartë nga të tjerat.

Kjo video shpjegon se si të përdorni hapjen e diafragmës, shpejtësinë e obturatorit dhe parametrat e ISO-s për të siguruar ekspozimin e duhur dhe efektin e duhur për fotografinë tuaj.

Hapja e diafragmës

Hapja e diafragmës është madhësia e vrimës në lente nëpër të cilën kalon drita. Çdo lente ka një diapazon të parametrave të hapjes së diafragmës nga e madhe në të vogël. Përdorni modalitetin e Përparësisë së hapjes së diafragmës (Av) për të kontrolluar hapjen e diafragmës ndërkohë që e lejoni kamerën të kujdeset për ekspozimin e përgjithshëm.

Hapja e diafragmës matet si një numër f. Hapjet e mëdha të diafragmës shprehen si numra të vegjël, si p.sh. f/2.8, duke lejuar më shumë dritë dhe duke krijuar një thellësi të cekët të fushës (rritja e mjegullimit pas pikës së fokusit). Hapjet e vogla të diafragmës përshkruhen me numra më të mëdhenj, si p.sh. f/16, duke lejuar më pak dritë dhe duke sjellë në fokus zona të mëdha nga plani i parë i skenës e deri te sfondi.

Artikujt e lidhur
Improve your images with HDR photography

PARIMET BAZË TË FOTOGRAFISË

Përmirësoni imazhet me fotografi HDR

Mësoni si të ndërthurni disa imazhe të së njëjtës skenë, për të shkrepur detaje mes elementeve të çelëta e të errëta të një pamjeje.

Editing RAW images with DPP

FOTORETUSHIM / FOTOMONTAZH

Retushimi i fotove RAW me DPP

Zbuloni si të retushoni, rafinoni e përmirësoni fotot tuaja RAW duke përdorur softuerin DPP nga Canon.

canon-get-inspired-exposure-optiona-2-text-1920x1080

Këto dy fotografi kanë një ekspozim të ngjashëm, por me hapje të ndryshme të diafragmës. Shikoni se si përdorimi i një hapje të vogël të diafragmës për imazhin në të majtë krijon një thellësi më të madhe të fushës dhe shumë zona në fokus. Rritja e hapjes së diafragmës në imazhin në të djathtë e zvogëlon thellësinë e fushës, kështu që në fokus janë më pak gjëra.

Shpejtësia e shkrehësit

Shpejtësia e obturatorit është gjatësia e kohës për të cilën drita lejohet të bjerë mbi sensor. Ajo shprehet në sekonda. Përdorni modalitetin e Përparësisë së obturatorit (Tv) për të kontrolluar shpejtësinë e obturatorit, ndërkohë që e lejoni kamerën të kujdeset për ekspozimin e përgjithshëm.

Shpejtësitë e larta të obturatorit si p.sh. 1/1000s përdoren për të ngrirë aksionin e shpejtë, si p.sh. ujin që rrjedh. Shpejtësitë e ulëta të obturatorit përdoren për të shtuar lëvizjen, si p.sh. mjegullimi i ujit që rrjedh në një përrua.

canon-get-inspired-exposure-optiona-3-text-1920x1080

Krahasoni këto dy fotografi të bëra me ekspozime shumë të ngjashme, por me shpejtësi të ndryshme të obturatorit, shikoni efektin e një shpejtësie të ulët të obturatorit tek uji që rrjedh. Për ekspozimet e gjata do të duhet të përdorni një trekëmbësh ose një mbështetje për të parandaluar dridhjet e kamerës.

ISO

ISO cakton ndjeshmërinë e dritës për sensorin. Për këtë arsye ajo mund të përdoret për të forcuar dritën që godet sensorin, duke lejuar një elasticitet më të lartë me shpejtësinë e obturatorit dhe hapjen e diafragmës. ISO zakonisht fillon në një shifër 100 dhe rritet me rritjen e ndjeshmërisë.

Veçoria e ISO-s mund ta përkeqësojë po ashtu cilësinë e imazhit në formën e kokrrizave, ose të zhurmës, në imazhet tuaja dhe në ngjyra më të zbehta. Zakonisht është më mirë të përdorni parametrat më të ulëta të ISO-s, nëse është e mundur.

canon-get-inspired-exposure-optiona-4-1920x1080

Skena në të djathtë është shumë më e errët se ajo në të majtë. Për të ruajtur një shpejtësi të madhe të obturatorit për të regjistruar pa një trekëmbësh, do të duhet të rritni ISO-në për ta kompensuar këtë. Këtë herë në 1250, gjë që nuk ka ndikuar shumë në cilësinë e fotografisë.

Rregullimi i ekspozimit

Kontrolli i ekspozimit është një veprim ekuilibrimi mes këtyre tre parametrave. Për shembull, rritja e shpejtësisë së obturatorit për të ngrirë aksionin e shpejtë mund të ulë më shumë ekspozimin e imazhit. Për ta kompensuar këtë, duhet të rritni hapjen e diafragmës. Në mënyrë të ngjashme, ulja e hapjes së diafragmës për të rritur në maksimum fokusin në të gjithë skenën do të kërkojë një ulje të shpejtësisë së obturatorit. Mund të përdorni po ashtu ISO-n për të ruajtur ekspozimin. Shpesh do të shikoni se kjo marrëdhënie cilësohet si trekëndëshi i ekspozimit.

Butoni i Kompensimit të ekspozimit bën të mundur që ta ndriçoni ose ta errësoni fotografinë tuaj. Një shifër minus do të zvogëlojë ekspozimin dhe do ta errësojë imazhin, një numër pozitiv do ta rritë ekspozimin për ta ndriçuar atë.

canon-get-inspired-exposure-optiona-5-800x534

Këto dy fotografi kanë qartësisht ekspozime të ndryshme pavarësisht nga sasia e njëjtë e dritës në skenë. Fotografia në të majtë është shumë e errët ose me ekspozim shumë të ulët dhe fotografia në të djathtë është shumë e ndriçuar ose me ekspozim shumë të lartë. Përdorimi i kompensimit të ekspozimit do t'ju ndihmojë të korrigjoni ekspozimin.

Përshtatja e ekspozimit në këtë mënyrë mund të përdoret për të krijuar një efekt krijues. Errësojini imazhet tuaja për të rritur atmosferën dhe për ngjyra më të thella, sidomos në fotografinë e peizazhit. Rritja e ekspozimit do t'i ndriçoj hijet dhe do të krijojë një ndjesi më moderne.

Caktimi i kllapave të ekspozimit bën të mundur që ta regjistroni skenën me disa ekspozime dhe të zgjidhni se cila funksionon më mirë më pas. Zgjidhni midis 1 dhe 3 ndalesa në shkallën e ekspozimit dhe lejoni që kamera të bëjë rregullimet e nevojshme te parametrat tuaj.

Herën tjetër që nxirrni kamerën, provoni të eksperimentoni me parametrat e ndryshëm dhe shikoni vetë ndryshimet që mund të bëjë te fotografitë tuaja.

Produktet e lidhura

Artikuj të ngjashëm

"Get Inspired" është burimi juaj kryesor i këshillave të dobishme të fotografisë, udhëzuesve të blerësit dhe intervistave inteligjente - gjithçka që ju nevojitet për të gjetur kamerën më të mirë ose printerin më të mirë dhe të krijoni ide të ardhshme krijuese.

Kthehu tek të gjitha këshillat e teknikat