PARIMET BAZË TË FOTOGRAFISË

Si të kontrolloni ekspozimin

Zotëroni aperturën, shpejtësinë e shkrehësit dhe cilësimet ISO për ekspozime të përsosura dhe efekte krijuese.

Për të kuptuar ekspozimin, mund të jetë e dobishme ta mendoni kamerën si një mjet për mbledhjen e dritës. Ekspozimi është thjesht sasia e dritës që lejojmë. Nëse lejojmë shumë pak dritë, atëherë fotografia do të jetë e errët ose e nënekspozuar. Më shumë se ç'duhet dhe mund të bëhet tepër e ndritshme ose e mbiekspozuar.

Drita e ambientit reflektohet nga objektet dhe sipërfaqet në një skenë dhe objektivi juaj e kanalizon përmes kamerës te sensori - kjo është ajo që krijon figurën. Në modalitetin Auto ose Scene, kamerat Canon janë shumë të mira në përcaktimin e volumit optimal të dritës për një ekspozim të ekuilibruar, por ne mund të kemi liri më të madhe krijuese nëse marrim vetë në dorë kontrollin.

Aperturë

Një qen qëndron mbi gjethet e rëna në një pyll të gjelbër. Shkrepur me objektiv Canon RF 50mm F1.8 STM në f/20 për rreze më të madhe qartësie, në mënyrë që edhe qeni, edhe sfondi të jenë në fokus.

Këto dy fotografi kanë një ekspozim të ngjashëm, por me hapje të ndryshme të diafragmës. Përdorimi i një aperture të vogël për këtë pamje krijon një rreze më të madhe qartësie me një sfond më të mprehtë. Shkrepur në Canon EOS R6 me objektiv Canon RF 50mm F1.8 STM në 1/60 sek, f/20 dhe ISO20000.

Një qen qëndron mbi gjethet e rëna në një pyll të gjelbër. Shkrepur me objektiv Canon RF 50mm F1.8 STM në f/1.8, rrezja e vogël e qartësisë bën që qeni të jetë në fokus dhe sfondi i turbullt.

Zgjerimi i aperturës zvogëlon thellësinë e fushës, ndaj ka shumë më pak pjesë të pamjes në fokus dhe subjekti dallohet nga sfondi dhe plani i parë. Këtu e tregon më mirë veten një objektiv me aperturë të gjerë maksimale si Canon RF 50mm F1.8 STM. Shkrepur në Canon EOS R6 me objektiv Canon RF 50mm F1.8 STM në 1/80 sek, f/1.8 dhe ISO160.

Ka tre faktorë që na lejojnë të kontrollojmë ekspozimin, të njohur si trekëndëshi i ekspozimit. Së pari është apertura, ose madhësia e hapjes së objektivit që lejon dritën të kalojë dhe matet si f-numër.

Çdo lente ka një diapazon të parametrave të hapjes së diafragmës nga e madhe në të vogël. Aperturat e mëdha të diafragmës shprehen si numra të vegjël, si p.sh. f/2.8, duke lejuar më shumë dritë dhe duke krijuar një rreze të vogël qartësie (rritje e turbullimit pas pikës së fokusit). Hapjet e vogla të diafragmës përshkruhen me numra më të mëdhenj, si p.sh. f/16, duke lejuar më pak dritë dhe duke sjellë në fokus zona të mëdha nga plani i parë i skenës e deri te sfondi.

Shpejtësia e shkrehësit

Një qen është duke ecur përgjatë një shtegu me gjethe. Qeni është i turbullt dhe jashtë fokusit sepse ka lëvizur ndërsa shkrehësi i Canon EOS R6 ishte i hapur.

Një shpejtësi e lartë e shkrehësit është thelbësore për momentet e fiksimit të veprimit. Nëse subjekti juaj lëviz më shpejt se shpejtësia e shkrehësit, do të shfaqet i turbullt, siç tregohet. Shkrepur në Canon EOS R6 me objektiv Canon RF 50mm F1.8 STM në 1/100 sek, f/1.8 dhe ISO125.

Një qen kërcen nëpër gjethe në pyll. Edhe pse është në lëvizje, një shpejtësi e lartë e shkrehësit në Canon EOS R6 do të thotë se është ende në fokus të përkryer.

Një shpejtësi e shkrehësit prej 1/1600 sek fikson lëvizjen e qenit. Shkrepur në Canon EOS R6 me objektiv Canon RF 50mm F1.8 STM në 1/1600 sek, f/1.8 dhe ISO1250.

Faktori i dytë në trekëndëshin tonë të ekspozimit është shpejtësia e shkrehësit ose koha për sa lejojmë dritën të bjerë në sensor. Ashtu si uji që kalon përmes një rubineti, sa më gjatë ta mbajmë shkrehësin hapur, aq më shumë dritë kalon.

Shpejtësia e lartë e shkrehësit (sensori i hapur për një kohë të shkurtër) mund të jetë e dobishme për kapjen e veprimeve me shpejtësi të lartë, ndërsa një shpejtësi e ulët e shkrehësit (sensori i hapur për kohë të gjatë) mund të përdoret për efekte krijuese me turbullim të lëvizjes, si p.sh. gjurmët e dritës ose piktura me dritë.

ISO dhe zhurma

Një kamerë Canon EOS R6 qëndron në një stativ në një kodër me bar, fushat teposhtë tregohen në inkuadrues.

Kur shkrepni peizazhe në dritën e pasdites, ISO100 do t'ju japë cilësi optimale të imazhit dhe një aperturë e ngushtë do të sigurojë mprehtësi para-mbrapa. Por kompromisi është shpesh një shpejtësi e ulët e shkrehësit, e cila mund të kërkojë përdorimin e një stativi ose një kamere me fotostabilizim të integruar (IBIS).

Faktori i tretë në trekëndëshin tonë të ekspozimit është ISO. Kjo na lejon të rregullojmë se sa i ndjeshëm është sensori ndaj dritës. ISO më të ulëta si ISO100 rezultojnë në foto me cilësi më të mirë. ISO e larta e bëjnë sensorin më të ndjeshëm, ndaj do t'ju duhet më pak dritë për një ekspozim të saktë. Por kompensimi këtu është rritja e zhurmës së imazhit dhe në ISO shumë të larta cilësia e imazhit do të fillojë të ndikohet.

Si rregull, është më mirë të përdorni ISO më të ulët të mundshme, por kamerat moderne të Canon kanë rendiment të lartë ISO të klasit të lartë, ndaj mund të shkrepni me kënaqësi deri në ISO1600 ose më shumë dhe gjithsesi të kapni foto të detajuara bukur në dritë të ulët.

Trekëndëshi i ekspozimit

Tre faktorët kryesorë në ekspozimin tonë - apertura, shpejtësia e shkrehësit dhe ISO - funksionojnë së bashku, në mënyrë që kur ndryshoni një faktor, duhet ta balanconi me një tjetër nëse dëshironi të ruani të njëjtin ekspozim, ose t'ia lini kamerës ta kompensojë. Kështu mund të jetë e dobishme t'i mendoni si tri anët e një trekëndëshi. Rregulloni njërën nga anët dhe njëra ose të dy anët e tjera duhet të përshtaten gjithashtu, përveç nëse po përpiqeni t'i rrisni vetë me qëllim nivelet e ekspozimit.

Për shembull, rritja e shpejtësisë së obturatorit për të ngrirë aksionin e shpejtë mund të ulë më shumë ekspozimin e imazhit. Për ta kompensuar këtë, duhet të rrisni aperturën ose ISO. Ngjashëm, ulja e aperturës së shkrehësit për të rritur në maksimum fokusin para-mbrapa do të kërkojë një ulje të shpejtësisë së shkrehësit ose ISO. Filloni ta mendoni ekspozimin në këtë mënyrë dhe së shpejti do të kuptoni se ka një kombinim të gjerë cilësimesh që do të rezultojnë në një foto të ekspozuar në mënyrë të ngjashme, dhe se keni lirinë krijuese për të zgjedhur kombinimin e duhur për subjektin ose skenën tuaj.

Modalitetet e ekspozimit

Një dorë mban një kamerë Canon përpara një shtegu pyjor, monopati përpara shfaqet në ekran.

Një teknikë e njohur e shkrepjes është përdorimi i modalitetit Manual (M) me Auto ISO. Në këtë mënyrë mund të vendosni shpejtësinë e shkrehësit dhe aperturën dhe t'ia lini kamerës të rregullojë ISO për t'iu përshtatur skenës.

Një shteg pyjor me pemë që përkulen nga secila anë dhe tre silueta që qëndrojnë në dritën e diellit në distancë, të shkrepura me Canon EOS R6.

Me një ekuilibër delikat dritëhijeve, ky tunel atmosferik pemësh paraqet një sfidë për rendimentin e kamerës në ndriçim të ulët, por fatmirësisht EOS R6 është i aftë për fotografi me cilësi të lartë edhe në ISO të larta. Duke shkrepur në Manual me Auto ISO mund të sigurojmë që shpejtësia e shkrehësit të jetë mjaft e lartë për ta mbajtur kamerën në dorë, ndërsa ISO përshtatet me ndriçimin e ulët të skenës. Shkrepur në Canon EOS R6 me objektiv Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM në 105mm, 1/80 sek, f/7,1 dhe ISO1600.

Kamera juaj Canon e bën të lehtë këtë duke ofruar disa mënyra ekspozimi që ju lejojnë ta zhvendosni trekëndëshin e ekspozimit sipas një mënyre ose një tjetre. Në modalitetin Program (P), e kontrolloni ju ISO dhe kamera zgjedh si shpejtësinë e shkrehësit, ashtu edhe aperturën. Përdorni modalitetin Shutter priority (Tv) dhe mund të ndryshoni shpejtësinë e shkrehësit ndërsa lejoni kamerën tuaj të kujdeset për ekspozimin e përgjithshëm. Ngjashëm në modaliteti Aperture priority (Av) ju përcaktoni f-numrin dhe kamera cakton shpejtësinë e duhur të shkrehësit. Mund të zgjidhni Auto ISO ose ta caktoni ISO vetë. Në modalitetin Manual (M) mund të caktoni çfarëdo kombinimi aperture, shpejtësie shkrehësi dhe ISO që dëshironi.

Kamerat e EOS R System kanë gjithashtu një modalitet Flexible priority (Fv), i cili ju mundëson të kaloni midis kontrollit të aperturës, shpejtësisë së shkrehësit, kompensimit të ekspozimit dhe ISO brenda të njëjtit modalitet. Kur ndryshoni një cilësim, pjesa tjetër rregullohet automatikisht për të ruajtur ekspozimin e duhur, gjë që e bën kontrollin e ekspozimit shumë më të shpejtë dhe më të lehtë.

Përshtatja e ekspozimit në këtë mënyrë mund të përdoret për efekt krijues. Errësimi i fotove do të thellojë ngjyrat dhe do t'u japë pamjeve një ndjesi më atmosferike, veçanërisht në fotografinë e peizazhit. Rritja e ekspozimit do t'i ndriçoj hijet dhe do të krijojë një ndjesi më moderne.

Kllapat e ekspozimit ju mundësojnë shkrepjen e një skene me disa ekspozime për të zgjedhur në vijim ato që ju bëjnë më shumë punë. Zgjidhni midis ±1 dhe ±3 nivelesh në shkallën e ekspozimit dhe lëreni kamerën të bëjë rregullimet e nevojshme sipas cilësimeve tuaja.

Ekspozimet e gjata

Një kamerë Canon EOS R6 është vendosur në një stativ përballë fishekzjarrëve që shpërthejnë mbi det.

Një ekspozim prej dy sekondash këtu turbullon lëvizjen e valëve dhe lejon kamerën të kapë disa shpërthime fishekzjarrësh në një kuadër të vetëm (shih imazhin kryesor).

Kur ka më pak dritë, mund të na duhet ta mbajmë shkrehësin hapur për më gjatë. Kjo ndonjëherë është një domosdoshmëri, dhe herë të tjera një zgjedhje krijuese për të lejuar turbullimin e lëvizjes brenda skenës, ndoshta për të turbulluar lëvizjen e ujit ose reve. Kamera duhet të qëndrojë plotësisht e palëvizshme, ndaj një stativ ose sipërfaqe e qëndrueshme është thelbësore për të parandaluar lëkundjen e kamerës. Edhe shtypja e butonit të shkrehësit mund të shkaktojë probleme, prandaj është më mirë të përdorni një telekomandë Canon Wireless Remote Control BR-E1 ose programin Canon Camera Connect në telefon për të aktivizuar shkrehësin nga distanca. Programi ju lejon gjithashtu të shkrepni ekspozimet e llambave, gjë që ju mundëson ta mbani të hapur shkrehësin për disa minuta ose më shumë, që është perfekte për të shkrepur fishekzjarrë ose yje natën.

Vështirësia gjatë shkrepjes së ekspozimeve të gjata ditën qëndron te caktimi i shpejtësisë së shkrehësit që lejon zhvillimin e një lëvizjeje të mjaftueshme. Në kushte ideale duhen shpejtësi shkrehësi mbi disa sekonda, ndaj kini parasysh ta mbani ISO të ulët dhe aperturën të vogël. Ndihmon dhe të shkrepni në kushte me re apo në hije, ose në fund të ditës kur dhe drita është më e zbehtë. Përndryshe investoni në një filtër që fiksohet në fund të objektivit dhe pengon hyrjen e një pjese të dritës. Një filtër dendurie të ulët (ND) do të ishte optimal.

Çojeni ekspozimin në nivel tjetër

Ekrani i një Canon EOS R6, i palosur për jashtë dhe duke shfaqur kombinimin e disa ekspozimeve të ndryshme.

Veçoria e ekspozimit të shumëfishtë brenda kamerës në Canon EOS R6 ju jep një pamje vizuale në kohë reale të efektit ndërsa shkrepni, në mënyrë që të mund t'i kompozoni ekspozimet e shumëfishta në përsosmëri.

Një korije me diellin që shkëlqen nëpër degët e saj shfaqet e prerë rreth e rrotull në formën e majës së një guri në këmbë, krijuar nga një ekspozim i dyfishtë brenda kamerës në një Canon EOS R6.

Ekspozimet e dyfishta brenda kamerës ofrojnë hapësirë ​​të pakufizuar për krijimtari. Për këtë shkrepje, ne vendosëm modalitetin e multiekspozimit në Additive dhe inkuadruam një gur Sarsen të ngritur përkundër një qielli të ndritshëm, më pas e kthyem kamerën me kokë poshtë dhe shkrepëm një korije. Regjistrimi i një forme të fortë si kjo në një sfond të ndritshëm siguron që kuadri i dytë të kufizohet në formën e të parit. Shkrepur në Canon EOS R6 me objektiv Canon RF 50mm F1.8 STM në 1/50 sek, f/8 dhe ISO100.

Pasi të keni zotëruar ekspozimin, mundësitë krijuese janë të pafundme. Shumica e kamerave Canon pa pasqyrë dhe DSLR kanë një modalitet ekspozimi të shumëfishtë që ju lejon të kombinoni më shumë se një kuadër. Frymëzuar nga teknika e ekspozimit të shumëfishtë nga ditët e filmit në të cilat i njëjti kuadër filmi ekspozohej dy herë ose më shumë, kjo veçori ju lejon të krijoni çfarëdo efektesh mahnitëse.

Nga tre opsionet e kombinimit brenda kamerës, Additive i ngjan më shumë teknikës së filmit, pasi kombinon vlerat e ndriçimit në mënyrë që zonat e bardha të mbeten të bardha. Kur shkrepni në këtë modalitet, shikoni për forma të forta, kontrast të fortë dhe silueta të dallueshme.

Herën tjetër që nxirrni kamerën, provoni të eksperimentoni me trekëndëshin e ekspozimit dhe shikojini vetë ndryshimet që mund të sjellë në fotot tuaja.

Shkruar nga James Paterson

Produktet e lidhura

Artikuj të ngjashëm