Aplikacioni Canon Camera Connect

canon_connect

Gati për t'u lidhur në mënyra të reja?

Lidheni kamerën me pajisjen tuaj Apple ose Android për të regjistruar në largësi dhe për të shkarkuar me lehtësi fotografitë tuaja, gati për t'i ndarë ato.

Shkarko në App Store
Merre në Google play

Lidheni kamerën tuaj Canon me smartfonin tuaj dhe bëni shumë më tepër se kurdoherë:

  • Shkarkoni imazhet tuaja në çast, që të jenë gati për t'i ndarë
  • Kontrolloni kamerën tuaj në largësi nga telefoni juaj
  • Shtoni të dhënat GPS tek imazhet me kamerën tuaj PowerShot ose IXUS

Pyetjet më të shpeshta

A punon ky aplikacion me çdo kamerë?

Referojuni listës së përputhshmërisë më poshtë për të parë nëse aplikacioni ynë punon me kamerën tuaj.**

A janë të gjitha funksionet të disponueshme në të gjitha kamerat?

Jo, jo të gjitha funksionet janë të disponueshme në të gjitha modelet. Referojuni listës së përputhshmërisë më poshtë për të parë se se cilat veçori punojnë me kamerën tuaj

Si ta lidh kamerën time Canon EOS DSLR me pajisjen time celulare?

1. Ndizeni kamerën tuaj dhe zgjidhni butonin e menysë.
2. Klikoni te Parametrat dhe zgjidhni Wi-Fi.
3. Shtypni tek “Aktivizoni”. Nëse kamera ju kërkon të regjistroni një pseudonim, atëherë veproni kështu në këtë pikë dhe kapërcejini 2 hapat e tjerë.
4. Kthehuni te menyja 
5. Zgjidhni funksionin Wi-Fi dhe caktoni një pseudonim për kamerën që dëshironi
6. Kthehuni te menyja dhe zgjidhni funksionin Wi-Fi
7. Zgjidhni ikonën “Lidhu me smartfonin”
8. Zgjidhni “Modaliteti i pikës së aksesit të kamerës”
9. Zgjidhni “Lidhja e lehtë”
10. Në pajisjen tuaj, shkoni te Parametrat, zgjidhni Wi-Fi dhe më pas zgjidhni emrin e rrjetit që shfaqet në kamerën tuaj.
11. Në pajisjen tuaj inteligjente, shkoni te Parametrat, zgjidhni Wi-Fi dhe më pas zgjidhni emrin e rrjetit që shfaqet në kamerën tuaj.
12. Pasi të shikoni se pajisja është lidhur me rrjetin e kamerës, hapni aplikacionin Camera Connect.
13. Do të shikoni një mesazh konfirmimi në kamerë, për të konfirmuar që është ajo e lidhur me pajisjen tuaj. Shtypni OK nëse kamera ju kërkon të verifikoni pajisjen e lidhjes dhe ruajeni konfigurimin në SET1. Tani jeni gati për ta përdorur aplikacionin.
14. Pasi ky proces të kryhet një herë, nuk do të duhet ta përsërisni vërtetimin përsëri me detaje. Herën tjetër që do të zgjidhni funksionin Wi-Fi, mund të përdorni të njëjtat parametra të konfigurimit që keni ruajtur në procesin fillestar të konfigurimit dhe të lidheni me kamerën nga pajisja juaj inteligjente duke ndjekur hapat 11 dhe 12.

Si ta lidh kamerën time Canon EOS M3, Canon PowerShot ose IXUS me pajisjen time celulare?

1. Ndizeni kamerën.
2. Në kamerën tuaj, shtypni butonin me simbolin e celularit mbi të. Nëse kamera juaj nuk e ka këtë buton, atëherë shtypni ikonën e Wi-Fi në modalitetin e rileximit.
3. Pasi të krijoni një pseudonim, zgjidhni imazhin e celularit që shfaqet në ekran. Kamera do të krijojë një rrjet Wi-Fi ku mund të lidhet pajisja juaj.
4. Në pajisjen tuaj, shkoni te Parametrat, zgjidhni Wi-Fi dhe më pas zgjidhni emrin e rrjetit që shfaqet në kamerën tuaj.
5. Pasi të shikoni se pajisja është lidhur me rrjetin e kamerës, hapni aplikacionin Camera Connect.
6. Do të shikoni një mesazh konfirmimi në kamerë, për të konfirmuar që është ajo e lidhur me pajisjen tuaj.
7. Tani jeni gati për ta përdorur aplikacionin.
8. Pasi ky proces të kryhet një herë, nuk do të duhet ta përsërisni përsëri. Herën tjetër që do të shtypni butonin e celularit, mund të kaloni drejtpërdrejt te Hapi 4. Si alternativë, shtypja e ikonës WiFi në modalitetin e rileximit do t'ju çojë te një meny e historisë së lidhjes. Nga këtu, zgjidhni emrin e rrjetit që shfaqet në kamerën tuaj.

Si t'i marr fotografitë nga kamera në telefonin ose në tabletin tim?

1. Lidheni pajisjen me kamerën tuaj që të keni të hapur aplikacionin Camera Connect.
2. Tek aplikacioni, trokitni te funksioni "Imazhet në kamerë" dhe të gjitha imazhet e ruajtura aktualisht në kamerë do të shfaqen në aplikacion.
3. Në fund të ekranit të aplikacionit, trokitni tek ikona e shkarkimit dhe zgjidhni imazhet që dëshironi të ruani nga kamera te pajisja juaj.
4. Për të ruajtur imazhe individuale, thjesht trokitni tek imazhi që dëshironi. Kur ta shikoni një imazh të zgjerohet në të gjithë ekranin, trokitni tek ikona e shkarkimit nën imazh.
5. Për të ruajtur shumë imazhe, klikoni tek ikona e shigjetës në fund të ekranit dhe zgjidhni imazhet që dëshironi të ruani.

Çfarë më lejon të bëj GPS nëpërmjet celularit?

Duke përdorur të dhënat GPS nga smartfoni juaj, GPS nëpërmjet celularit e etiketon fotografinë tuaj me informacione precize, si p.sh. koha dhe vendndodhja ku është bërë fotografia. Kështu që si kur i arkivoni fotografitë tuaja, ashtu edhe kur i ngarkoni ato në Flickr, gjithmonë do të mund t'i gjeni fotografitë që keni nxjerrë pikërisht në atë vend. GPS nëpërmjet celularit është i disponueshëm me kamerat PowerShot dhe IXUS.

Si t'i shtoj të dhënat e sistemit GPS tek imazhet e mia?

GPS nëpërmjet celularit është i përputhshëm me kamerat PowerShot ose IXUS.

1. Sigurohuni që koha në kamerën dhe në pajisjen tuaj të jetë e saktë. Kjo do të lejojë sinkronizimin e të dhënave të sistemit GPS.
2. Hapni aplikacionin Camera Connect dhe zgjidhni Informacioni i vendndodhjes.
3. Zgjidhni Filloni evidentimin.
4. Filloni të nxirrni fotografi me pajisjen tuaj.
5. Pasi ta keni nxjerrë fotografinë, lidheni kamerën me pajisjen tuaj.
6. Aplikacioni Camera Connect do të zbulojë automatikisht që keni filluar evidentimin dhe do të pyesë nëse dëshironi të sinkronizoni çdo informacion të disponueshëm. 
7. Në menynë kryesore në pajisjen tuaj, zgjidhni Informacioni i vendndodhjes.
8. Zgjidhni Informacioni i vendndodhjes dhe shtypni OK.
9. Për të parë të dhënat e sistemit GPS, zgjidhni fotografinë në kamerë dhe klikoni DISP. Kjo do të shfaqë koordinatat e vendndodhjes ku është bërë fotografia.
10. Për t'i çaktivizuar të dhënat e sistemit GPS, zgjidhni Informacioni i vendndodhjes nga menyja kryesore e aplikacionit në pajisjen tuaj dhe klikoni Përfundo evidentimin.

Si t'i ndryshoj parametrat e kamerës në aplikacionin Camera Connect?

Për të ndryshuar parametrat e kamerës, kamera juaj kompakte duhet të jetë në një nga modalitetet manuale - M, Av ose Tv.

1. Lidheni kamerën tuaj me aplikacionin Camera Connect.
2. Klikoni te Regjistrimi në largësi.
3. Këtu do të shikoni një buton poshtë djathtas në pajisje; trokitni tek ai dhe do t'ju jepen parametra të ndryshme si Shpejtësia e obturatorit, Hapja e diafragmës, ISO, Regjistrimi i vazhdueshëm dhe Kohëmatësi automatik.
4. Zgjidhni parametrin që dëshironi të ndryshoni dhe lëvizni majtas ose djathtas për ta rregulluar.

Kam arritur të lidhem me aplikacionin, por kur jam aty, lidhja Wi-Fi vazhdon të shkëputet. Çfarë duhet të bëj?

1. Shkoni te parametrat e Wi-Fi në pajisjen tuaj dhe klikoni te rrjeti tek i cili po kalon pajisja.
2. Zgjidhni "harroje këtë rrjet".
3. Zgjidhni emrin e rrjetit që shfaqet në kamerën tuaj.

Si mund ta marr aplikacionin në telefonin ose tabletin tim

Aplikacioni Camera Connect është i disponueshëm për t'u shkarkuar falas nga pajisja juaj. Thjesht vizitoni App Store ose Google Play dhe kërkoni për "Canon Camera Connect".

Unë përdorja aplikacionin CameraWindow, por kamera ime nuk mund të lidhet me aplikacionin e ri Camera Connect megjithëse është i instaluar?

Lidhja juaj e mëparshme me pajisjen inteligjente me aplikacionin CameraWindow është ruajtur në kamerën tuaj si pjesë e listës së historisë së lidhjeve. Kjo nuk mund të përdoret përsëri, pasi lidhja është e përputhshme vetëm me aplikacionin e vjetër në pajisjen tuaj inteligjente.

Nëse keni përdorur Butonin e lidhjes së pajisjes celulare për lidhjen e pajisjes tuaj inteligjente:

1. Shtypni te Menyja dhe gjeni skedën Parametrat (skeda me ikonën e çelësit dhe çekiçit).
2. Zgjidhnin opsionin për Butonin e lidhjes së pajisjes celulare.
3. Fshini "Destinacionin e regjistruar" (pajisja juaj inteligjente).
4. Pasi ta fshini, shtypni përsëri Butonin e lidhjes së pajisjes celulare dhe përfundoni lidhjen me pajisjen tuaj inteligjente (mos harroni të hapni aplikacionin e ri Camera Connect në pajisjen tuaj inteligjente).
5. Pasi ta keni përfunduar këtë, butoni i celularit do ta kujtojë këtë lidhje te aplikacioni i ri Camera Connect dhe mund ta përdorni butonin e celularit si më parë. Po ashtu mund ta fshini aplikacionin e vjetër CameraWindow për të shmangur ngatërresat.

Nëse nuk e keni përdorur Butonin e lidhjes së pajisjes celulare ose nëse kamera juaj nuk e ka atë buton:

1. Shtypni te Rileximi dhe më pas zgjidhni butonin me ikonën Wi-Fi.
2. Nisni një lidhje të re duke zgjedhur ikonën e smartfonit në ekran, në vend që të shtypni një lidhje të mëparshme nga lista e historisë së lidhjes.
3. Përfundoni lidhjen me pajisjen tuaj inteligjente (mos harroni të hapni aplikacionin e ri Camera Connect në pajisjen tuaj inteligjente).
4. Pasi ta keni përfunduar këtë, kamera do ta kujtojë këtë lidhje tek aplikacioni i ri Camera Connect dhe ajo do të shfaqet si një element i ri në listën e historisë. Po ashtu mund ta fshini aplikacionin e vjetër CameraWindow për të shmangur ngatërresat.

Si të lidhem duke përdorur NFC-në?

Për të përdorur NFC-në, duhet të përdorni një smartfon Android të përputhshëm për NFC-në (versioni i sistemit operativ 4.0 ose i mëvonshëm). Aktivizoni NFC-në në smartfonin tuaj dhe më pas prekeni me logon “N-Mark” në kamerën tuaj.

Modele të caktuara do të kërkojnë që të veproni:

1. Aktivizoni funksionin Wi-Fi në kamerën tuaj nëpërmjet menysë dhe sigurohuni që NFC-ja është e aktivizuar
2. Në pajisjen tuaj, shkoni te Parametrat, zgjidhni Wi-Fi dhe më pas zgjidhni emrin e rrjetit që shfaqet në kamerën tuaj dhe trokitni te "Lidhu".
3. Trokitni te NFC-ja për të hapur aplikacionin dhe lidhja do të përfundojë.

Kamera ime ka NFC-në, por aktivizon aplikacionin CameraWindow. Si ta përdor Camera Connect?

Aplikacioni ynë Camera Connect do ta rishkruajë etiketën NFC automatikisht për ju.

Duhet vetëm që ta lidhni kamerën tuaj me aplikacionin Camera Connect *** dhe do të shfaqet një mesazh për rishkrimin e informacioneve të etiketës NFC. Thjesht shtypni OK.

***Për më shumë informacione se si të lidheni me aplikacionin Camera Connect në pajisjen tuaj celulare, referojuni "Si ta lidh kamerën Canon EOS DSLR me pajisjen time celulare?" ose "Si ta lidh kamerën time Canon PowerShot ose IXUS me pajisjen time celulare?"

Modele të caktuara do të kërkojnë që të veproni:

1. Lidheni kamerën tuaj me aplikacionin Camera Connect.
2. Zgjidhni Parametrin e kamerës nga menyja kryesore e aplikacionit.
3. Klikoni te Nis shkrimin.
4. Trokite kamerën me pajisjen tënde.
5. Më pas rishkrimi do të përfundojë.

Si ta rivendos lidhjen Wi-Fi në kamerën time Canon PowerShot ose IXUS?

1. Klikoni në butonin e menysë në kamerën tuaj.
2. Zgjidhni Parametrat e Wi-Fi.
3. Zgjidhni Rivendos parametrat.
4. Kur të të kërkohet "Rivendos të gjitha informacionet e Wi-Fi?", zgjidh "OK".

Si ta rivendos lidhjen Wi-Fi në kamerën time DSLR të Canon?

1. Zgjidhni butonin e menysë në kamerën tuaj.
2. Shkoni te skeda jeshile e parametrave
3. Zgjidhni funksionin e Wi-Fi.
4. Shtypni butonin e informacionit
5. Zgjidhni Fshij parametrat e Wi-Fi
6. Konfirmojeni duke shtypur OK

Si mund të jap vlerësimin tim?

Ne jemi të interesuar të dëgjojmë reagimin tuaj mbi aplikacionin, qoftë i mirë apo i keq. Do të na pëlqente po ashtu të dëgjojmë sugjerimet tuaja se si mund ta përmirësojmë atë.

Lini reagimin tuaj

Informacione të dobishme

Pasi aplikacioni Camera Connect të jetë instaluar në pajisjen tuaj inteligjente, mund të kërkoni të nisni një "lidhje të re" nga kamera për të siguruar që kamera është lidhur si duhet me pajisjen tuaj inteligjente.


*Canon Camera Connect ofron veçoritë e mëposhtme:


[Veçoritë dhe modelet e përputhshme]

1) Lidhja me Wi-Fi me kamerën për transferimin e imazheve***, regjistrimin me pamjen e drejtpërdrejtë në largësi dhe parametri i datës/orës.

2) Shtimi i informacioneve të vendndodhjes tek imazhet e kamerës

3) Lidhja me Bluetooth me kamerat e aktivizuara


[Veçoritë mbështetëse: 1, 2, 3]

PowerShot SX730 HS **/ G9 X Mark II

EOS 200D**, EOS M6 ,EOS M5


[Veçoritë mbështetëse: 1, 3]

EOS 6D Mark II, EOS 77D, EOS 800D (lëshimi në largësi i obturatorit të kamerës nëpërmjet Bluetooth është i disponueshëm me BR-E1, që shitet më vete)


[Veçoritë mbështetëse: 1, 2]

PowerShot SX430 IS / SX432 IS / SX620 HS / G7 X Mark II / SX720 HS / SX540 HS / SX420 IS / G5 X / G9 X / G3 X / SX530 HS / SX 710 HS / SX 610 HS / G7 X / SX60 HS / N2 / G1 X Mark II / SX700 HS / SX600 HS / N100
IXUS 190 / 285 HS / 180 / 182 / 275 HS / 265 HS
PowerShot G16* / S120* / S200* / SX510 HS* / SX280 HS* / N* / A3500 IS* / A3550 IS* / S110*
IXUS 255 HS* / 140* / 135* / 245 HS*


[Veçoritë mbështetëse: 1]

EOS 5D Mark IV, EOS 1300D, EOS 80D, EOS 760D, EOS 750D, EOS 70D, EOS 6D, EOS M10, EOS M3
IXUS 510 HS* / 240 HS*
LEGRIA HF R86* / HF R87*/ HF R88*


* Nuk mbështet regjistrimin me pamjen e drejtpërdrejtë në largësi
**Shtoni informacionet e vendndodhjes tek imazhet në kamerë nëpërmjet Bluetooth.
***Madhësia e imazheve CR2 do të ndryshohet në një madhësi optimale për pajisjen tuaj në varësi të kamerës së përdorur. Transferimi i skedarëve RAW CR2 me rezolucion të plotë NUK është i disponueshëm.


Sistemi i përdorimit:
- iOS 9.3/10.3
- Android OS 5.0-5.1/6.0/7.0-7.1


Kërkesat e sistemit për Bluetooth:

Për lidhjen me Bluetooth, kamera duhet të ketë një funksion Bluetooth dhe pajisja juaj duhet të ketë Bluetooth 4.0 ose një version të mëvonshëm (mbështet teknologjinë e Bluetooth me energji të ulët). Pajisjet e mbështetura për Bluetooth 4.0: iPhone 4s ose version të mëvonshme, iPad gjenerata e 3-të ose një version i mëvonshëm, iPod touch gjenerata e 5-të ose një version i mëvonshëm.


Tipat e skedarëve të përputhshëm:
- JPEG、MP4、MOV

  1. Skedarët MOV të regjistruar me kamerat EOS nuk mund të ruhen.
  2. Skedarët AVCHD të regjistruar me videokamerë nuk mund të ruhen.

Shënim:
- Nëse aplikacioni nuk funksionon si duhet, provoni përsëri pasi ta mbyllni aplikacionin.
- Përdorimi i vazhdueshëm i GPS-së në sfond mund të zvogëlojë shumë kohëzgjatjen e baterisë.
- Në rast se përdorni Power Zoom Adapter, caktoni funksionin e pamjes së drejtpërdrejtë në AKTIVE.

 

Rregullat dhe kushtet e përdorimit