Aksesueshmëria në Canon

Angazhimi i Canon për aksesueshmërinë

Personalizoni eksperiencën tuaj

Përmirësimi i aksesueshmërisë në sajtin tonë

Na kontaktoni


Deklarata e aksesueshmërisë për faqen e internetit të Canon Europe nga tetori 2023


Angazhimi i Canon për aksesueshmërinë

Canon Europe është i angazhuar për t'i bërë sajtet e uebit, aplikacionet dhe shërbimet tona dixhitale sa më të aksesueshme që të jetë e mundur. Synimi ynë është të ndërthurim eksperiencat tërheqëse për përdoruesin me nivele të larta të aksesueshmërisë dhe përfshirjes, në mënyrë që të gjithë të mund t'i përdorin shërbimet tona dixhitale, pavarësisht nga aftësitë apo aftësitë e tyre të kufizuara. Kjo është pjesë e përkushtimit tonë për të bërë që të gjithë njerëzit, pavarësisht nga kultura, traditat, gjuha apo raca, të jetojnë dhe të punojnë së bashku për të mirën e përbashkët - kjo është filozofia jonë e korporatës e "kyosei", një besim i rrënjosur thellë që është në qendër të çdo gjëje që bëjmë. Zhvillimi i vazhdueshëm i faqes sonë, zhvillimi i aplikacioneve dhe krijimi i përmbajtjes udhëhiqet nga udhëzimet e aksesueshmërisë sipas praktikave më të mira si p.sh. WCAG 2.1 dhe ISO 30071-1.

Përshtateni eksperiencën tuaj sipas nevojave tuaja

Ndërkohë që ky sajt është krijuar për t'u përdorur "siç është", disa persona mund të kenë një eksperiencë me aksesin më të lartë duke e personalizuar kompjuterin e tyre që t'u përshtatet nevojave të tyre individuale - për shembull: për të bërë që sajti t'u lexohet me zë, për të ndryshuar temën e ngjyrave ose për të rritur madhësinë e tekstit.

Nëse ju duket se kjo mund të jetë e dobishme për ju, rekomandojmë të vizitoni:

Shfletimi më i mirë i uebit i WAI: Këshilla për personalizimin e kompjuterit për të lexuar ose shikuar video se si mund t'ju përshtaten këto personalizime (të realizuara duke përdorur veçoritë e aksesueshmërisë që janë tashmë në kompjuterin, telefonin ose tabletin tuaj ose nëpërmjet instalimit të teknologjive ndihmëse).

Përmirësimi i aksesueshmërisë në sajtin tonë

Nëpërmjet një auditi të aksesueshmërisë nga një ekspert dhe testimit të sajtit tonë nga përdoruesit për personat me aftësi të kufizuara, ne jemi të ndërgjegjshëm që ka përmirësime të aksesueshmërisë nga të cilat sajti ynë mund të përfitojë dhe ne kemi planifikuar aktualisht që t'i zbatojmë këto. Po punojmë për të zgjidhur problemet e mëposhtme:

  • Ne po rishikojmë tekstet alternative të faqes dhe po korrigjojmë çdo mospërputhje.
  • Ne po punojmë për të ofruar përshkrim me audio për videot shtesë.
  • Në gjithashtu po rishikojmë strukturën e disa elementeve në faqen tonë, për t'u siguruar që ato janë intuitive dhe logjike kur lexohen nga lexuesit e ekranit.
  • Ne po rishikojmë ngjyrën e disa lidhjeve në faqen tonë, për ta bërë më të thjeshtë dallimin kur teksti është një lidhje.
  • Ne po rishikojmë ngjyrat e tekstit dhe të sfondit të disa teksteve dhe ikonave në faqen tonë, për të siguruar që mund të lexohen me lehtësi dhe për të siguruar që të gjitha tekstet mund të zmadhohen në shfletues
  • Ne po punojmë për të përmirësuar aksesueshmërinë e menyve dhe banderolën e skedarit të personalizimit në faqen tonë.
  • Ne po punojmë për të përmirësuar mënyrën se si funksionojnë disa elemente të faqes sonë për përdoruesit që përdorin vetëm tastierën.
  • Ne po rishikojmë kodimin e faqeve tona për t'u siguruar që fjalët në to shqiptohen mirë nga lexuesit e ekranit.

Nëse ndonjë nga këto kufizime aktuale ju pengojnë të merrni informacione ose shërbimin që kërkoni nga sajti ynë, kontaktoni me ne në accessibility@canon-europe.com dhe ne do të jemi të lumtur t'ju ndihmojmë.

Na informoni nëse keni vështirësi me përdorimin e këtij sajti

Ne kërkojmë vazhdimisht që ta përmirësojmë aksesueshmërinë e sajtit tonë, kështu që nëse gjeni diçka në sajt që është e vështirë për t'u përdorur, na informoni në accessibility@canon-europe.com. Për të na ndihmuar ta kuptojmë shpejt vështirësinë tuaj, do të ishte e dobishme nëse mund të jepnit informacionin e këshilluar te "Kontakti me organizatat për faqet e internetit me mungesë funksionesh asistence" në kërkesën tuaj.

Të gjitha reagimet konstruktive në lidhje me aksesueshmërinë ose përdorueshmërinë e sajtit tonë janë të mirëpritura dhe do të vlerësohen me kujdes.

Kjo deklaratë për aksesueshmërinë është përditësuar së fundi në tetor 2023 dhe ndjek këshillën për deklaratat e aksesueshmërisë të përcaktuara në standardin ndërkombëtar ISO 30071-1.