Aksesueshmëria në Canon

Angazhimi i Canon për aksesueshmërinë

Personalizoni eksperiencën tuaj

Përmirësimi i aksesueshmërisë në sajtin tonë

Na kontaktoni


Deklarata për asistencën në faqen e internetit të "Canon Europe" nga korriku 2020


Angazhimi i Canon për aksesueshmërinë

Canon Europe është i angazhuar për t'i bërë sajtet e uebit, aplikacionet dhe shërbimet tona dixhitale sa më të aksesueshme që të jetë e mundur. Synimi ynë është të ndërthurim eksperiencat tërheqëse për përdoruesin me nivele të larta të aksesueshmërisë dhe përfshirjes, në mënyrë që të gjithë të mund t'i përdorin shërbimet tona dixhitale, pavarësisht nga aftësitë apo aftësitë e tyre të kufizuara. Kjo është pjesë e përkushtimit tonë për të bërë që të gjithë njerëzit, pavarësisht nga kultura, traditat, gjuha apo raca, të jetojnë dhe të punojnë së bashku për të mirën e përbashkët - kjo është filozofia jonë e korporatës e "kyosei", një besim i rrënjosur thellë që është në qendër të çdo gjëje që bëjmë. Zhvillimi i vazhdueshëm i faqes sonë, zhvillimi i aplikacioneve dhe krijimi i përmbajtjes udhëhiqet nga udhëzimet e asistencës sipas praktikave më të mira si p.sh. WCAG 2.0 dhe ISO 30071-1.

Përshtateni eksperiencën tuaj sipas nevojave tuaja

Ndërkohë që ky sajt është krijuar për t'u përdorur "siç është", disa persona mund të kenë një eksperiencë me aksesin më të lartë duke e personalizuar kompjuterin e tyre që t'u përshtatet nevojave të tyre individuale - për shembull: për të bërë që sajti t'u lexohet me zë, për të ndryshuar temën e ngjyrave ose për të rritur madhësinë e tekstit.

Nëse ju duket se kjo mund të jetë e dobishme për ju, rekomandojmë të vizitoni:

BBC My Web, My Way ose Shfletimi më i mirë i uebit: Këshilla për personalizimin e kompjuterit tuaj nga WAI për të lexuar ose shikuar video se si mund t'ju përshtaten këto personalizime (të realizuara duke përdorur veçoritë e aksesueshmërisë që janë tashmë në kompjuterin, telefonin ose tabletin tuaj ose nëpërmjet instalimit të teknologjive ndihmëse).

Përmirësimi i aksesueshmërisë në sajtin tonë

Nëpërmjet testimit të sajtit tonë nga përdoruesit për personat me aftësi të kufizuara, ne jemi të ndërgjegjshëm që ka përmirësime të aksesueshmërisë nga të cilat sajti ynë mund të përfitojë dhe ne kemi planifikuar aktualisht që t'i zbatojmë këto. Po punojmë për të zgjidhur problemet e mëposhtme:

 • Po rrisim numrin e videove tona që ofrojnë titra, transkriptime ose përshkrime me audio. Nëse keni ndonjë vështirësi me përdorimin e videove tona, na kontaktoni në: accessibility@canon-europe.com.
 • Ne po rishikojmë tekstet alternative (përshkrimin) e sajtit dhe po korrigjojmë çdo mospërputhje.
 • Ne po punojmë për të përmirësuar uniformitetin e navigimit në sajtin tonë dhe dukshmërinë e vijës së kutisë që thekson elementin e zgjedhur në faqe.
 • Ne po rishikojmë aksesueshmërinë e navigimit brenda faqeve dhe po punojmë për këtë, duke përfshirë kapërcimin e lidhjeve të navigimit.
 • Ne po punojmë për përmirësimin e uniformitetit të etiketimit në navigimin tonë dhe po përmirësojmë informacionet në disa nga lidhjet tona për t'i bërë ato më të kuptueshme për përdoruesit e lexueseve të ekranit.
 • Ne po punojmë për të përmirësuar mesazhet e gabimeve në fushat e hyrjes në faqet e mbështetjes dhe të kontaktit me ne. Nëse keni vështirësi me përdorimin e formularëve tanë, na kontaktoni në: accessibility@canon-europe.com.
 • Ne po punojmë për përmirësimin e mënyrës se si përzgjedhësit e kamerave dhe lenteve mund të përdoren me anë të tastierës.
 • Treguesi i kostos në mjetin e krahasimit të kamerave përdor ngjyrat për të dhënë informacione. Ne po vlerësojmë mënyra të tjera për dhënien e këtyre informacioneve për personat që kanë vështirësi me perceptimin e ngjyrave. Ne po rishikojmë po ashtu ngjyrat e tekstit dhe të sfondit që përdoren në sajtin tonë, për të siguruar që mund të lexohen me lehtësi dhe për të siguruar që të gjitha tekstet mund të zmadhohen në shfletues.
 • Disa përdorues mund të kenë nevojë për ndihmë për të kuptuar disa nga elementet në faqet e produkteve. Ne po shikojmë që të ofrojmë udhëzime për t'i bërë këto elemente më të qarta.
 • Në disa vende, lexuesit e ekranit mund të mos i shqiptojnë si duhet fjalët që nuk janë në gjuhën kryesore të faqes. Ne po punojmë për përmirësimin e kësaj.
 • Disa nga veçoritë e sajtit përdorin specifikimin WAI-ARIA për të ofruar një eksperiencë të aksesueshme. Të gjithë kompjuterët, tabletët dhe telefonat modernë përfshijnë shfletues që e mbështesin specifikimin WAI-ARIA. Sidoqoftë, pajisjet më të vjetra me Android 4.1 nuk e mbështesin atë. Nëse telefoni ose tableti juaj përdor Android 4.1 dhe keni vështirësi me përdorimin e sajtit, ne rekomandojmë të përditësoni sistemin operativ në pajisjen tuaj me një version më të fundit.

Nëse ndonjë nga këto kufizime aktuale ju pengojnë të merrni informacione ose shërbimin që kërkoni nga sajti ynë, kontaktoni me ne në accessibility@canon-europe.com dhe ne do të jemi të lumtur t'ju ndihmojmë.

Na informoni nëse keni vështirësi me përdorimin e këtij sajti

Ne kërkojmë vazhdimisht që ta përmirësojmë aksesueshmërinë e sajtit tonë, kështu që nëse gjeni diçka në sajt që është e vështirë për t'u përdorur, na informoni në accessibility@canon-europe.com. Për të na ndihmuar ta kuptojmë shpejt vështirësinë tuaj, do të ishte e dobishme nëse mund të jepnit informacionin e këshilluar te "Kontakti me organizatat për faqet e internetit me mungesë funksionesh asistence" në kërkesën tuaj.

Të gjitha reagimet konstruktive në lidhje me aksesueshmërinë ose përdorueshmërinë e sajtit tonë janë të mirë[pritura dhe do të vlerësohen me kujdes.

Kjo deklaratë për asistencën është përditësuar së fundi në korrik 2020 dhe ndjek këshillën për deklaratat e asistencës të përcaktuara në standardin ndërkombëtar ISO 30071-1.