Sustainability-at-Canon

Qëndrueshmëria në Canon

Rritja e fuqisë pozitive të shërbimeve dhe teknologjisë së imazheve

Metoda e qëndrueshmërisë së Canon

Mëso për Strategjinë e qëndrueshmërisë së Canon në EMEA, objektivat tanë për përmirësim, menaxhimin tonë të respektimit të rregullave dhe certifikimit në lidhje me qëndrueshmërinë dhe politika të tjera përkatëse.

ZBULONI MË SHUMË

work-team-graph-whiteboard

Imazhet e qëndrueshme

Ne po minimizojmë ndikimin e operacioneve tona dhe klientëve tanë në mjedis.

ZBULONI MË SHUMË

sustainable-Imaging-circuit-board

Imazhe për të mirë

Pajisja e njerëzve për të shfrytëzuar fuqinë e tregimit vizual për të nxitur ndryshime pozitive.

ZBULONI MË SHUMË

Imaging-for-empowerment
Canon-Sustainability-Film_FINAL.png

Përfytyrimi i një të ardhmeje të qëndrueshme - një film vizioni nga "Canon"

Shikoni videon

Bashkohu me bisedën në Kanalet tona Sociale