Qëndrueshmëria në Canon

Ne po transformojmë mënyrën se si operojmë dhe prodhojmë për të krijuar një botë më të qëndrueshme për njerëzit dhe planetin tonë.

Gjithashtu jemi të fokusuar në të qenit një partner i përgjegjshëm për klientët tanë duke i ndihmuar ata të përmbushin angazhimet e tyre të qëndrueshmërisë.

Canon Picturing a Sustainable Future
Botë e qëndrueshme

Reduktimi i CO2

Ne synojmë të arrijmë zero emetime neto të karbonit deri në 2050, në pajtueshmëri me Marrëveshjen e Parisit. Kjo përfshin veprime të qëndrueshme në të gjitha linjat e biznesit tonë, duke filluar nga operacionet, prodhimi dhe transportimi deri te projektimi dhe paketimi i produktit.

Ne kemi përcaktuar objektiva afatshkurtra për vitin 2030 dhe ia kemi dërguar SBTi-së (Iniciativa për Synimet e Bazuara në Shkencë) për transparencë dhe verifikim.

Biznes me model qarkullues

Synimi ynë është të bëhemi një biznes me model qarkullues. Një biznes ku çdo produkt dhe material projektohet, krijohet, ripërdoret, riparohet dhe riciklohet në një qark të mbyllur.

Përmes prodhimit novator ne eliminojmë mbetjet duke kontribuuar në përdorimin më afatgjatë të produkteve dhe materialeve tona.

20220331 MK

Programe për të rinjtë dhe programe edukative

Të rinjtë meritojnë dhe duhet të kenë të drejtën e pjesëmarrjes aktive në formësimin e të ardhmes së botës sonë.

Ne i nxitim të rinjtë të ndajnë historinë e tyre përmes imazheve, në bashkëpunim me organizatat jo-qeveritare (OJQ-të) dhe me mbështetjen e Përfaqësuesve të nderit të Canon si partnerë ekzekutivë të programit.

Mbështetja për komunitetet lokale

Aktivitetet tona të qëndrueshmërisë gjithashtu fokusohen tek iniciativat për të krijuar një ndikim pozitiv social dhe mjedisor në komunitetet tona lokale.

Flisni me ekipin tonë të qëndrueshmërisë

Ndani mendimet dhe pyetjet tuaja me ekipin tonë të qëndrueshmërisë

Partneritetet dhe programet

Ne bashkëpunojmë me klientët tanë dhe me partnerët e biznesit dhe të industrisë për të ndihmuar në një kontribut pozitiv për masat për ndryshimet klimatike.

 • Pyjet e vegjël

  Sipërfaqe të vogla toke në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar po transformohen në të ashtuquajturit "pyjet e vegjël", si pjesë e projektit të organizuar nga Earthwatch Europe që Canon është krenar që e mbështet.

 • Coral Spawning Lab

  Coral Spawning Lab në bashkëpunim me partnerë ndërkombëtarë udhëheq një projekt studimor novator për riprodhimin e koraleve për të zhvilluar teknika që stimulojnë riprodhimin e koraleve. Me realizimin e këtij studimi madhor shkencor ata synojnë përfitime të mirëfillta ekologjike. Përmes punës së tyre, ata do të mbrojnë koralet e rrezikuara dhe do të ruajnë shkëmbinjtë koralorë nëpër botë, si dhe do të trajnojnë ambientalistët.

Njohja në listën A të CDP

 • Për vitin 2023, Canon është vlerësuar me rezultatin A për ndryshimet klimatike nga CDP, hera e tretë që ne përfshihemi në listën e tyre më të lartë A duke na vendosur në 2% të kompanive më të mira të vlerësuara në këtë kategori.

  CDP është një organizatë ndërkombëtare jofitimprurëse mjedisore e cila vlerëson kompanitë dhe organizatat kryesore në mbarë botën mbi përpjekjet e tyre në trajtimin e çështjeve mjedisore.

 • Shumica e produkteve të Canon janë vlerësuar me etiketën eko Blue Angel nga Qeveria Federale e Gjermanisë

 • Qe nga viti 2020, certifikimi i konsoliduar ISO 14001 mbulon Canon Inc. si dhe 124 kompani të grupit në 40 shtete (593 vende operative) dhe në rajone në të gjithë botën

Eksploroni më tej

Bashkohu me bisedën në Kanalet tona Sociale

NA KONTAKTONI

Na kontaktoni

Ndani mendimet dhe pyetjet tuaja me ekipin tonë të qëndrueshmërisë