SHËRBIMET

Shërbimet e menaxhuara të printimit

Krijoni një mjedis printimi dhe skanimi të optimizuar, të sigurt dhe të qëndrueshëm me shërbimet dhe zgjidhjet e Canon, që ofrohen përmes resë kompjuterike, në një konfigurim hibrid ose në ambientin tuaj. Dhe tani, përmes Canon Hybrid Works Solutions të Canon, ne mbështesim punën e njësuar mes ambienteve të shtëpisë dhe të zurës në një kontratë të vetme - që mundëson mënyra efikase dhe produktive të punës kudo, dhe në çdo kohë.
KËRKONI INFORMACION
Managed Print Services

Canon MPS

Shërbimet e Printimit të Menaxhuar kombinojnë teknologjitë dhe shërbimet tona kryesore të sektorit për të menaxhuar në mënyrë të përsosur dhe të sigurt infrastrukturën tuaj të printimit dhe të skanimit në zyrat qendrore dhe ato të shtëpisë duke mundësuar transformimin digjital.

"50% e vendimmarrësve të teknologjisë së informacionit, rendisin shërbimet e printimit të menaxhuar si një nga 3 përparësitë e tyre kryesore të investimeve"

Qasja jonë

Ne kemi një qasje pesëhapëshe për të optimizuar sistemin tuaj të printimit:

1. Vlerësim i cikleve tuaja të punës me dokumentet dhe printimet për të kuptuar maturinë tuaj digjitale aktuale dhe për të identifikuar mundësitë e përmirësimit
2. Hartim i një rrugëtimi te posaçëm të transformimit digjital të përshtatur për nevojat tuaja unike të biznesit.
3. Sigurimin e një tranzicioni pa ndërprerje që shfrytëzon aftësitë, njohuritë dhe përvojën tonë
4. Mirëmbjajtje dhe përkrahje proaktive për sistemin tuaj të printimit dhe të skanimit, për të garantuar që flota juaj dhe ciklet e punës me dokumentet të vijojnë të funksionojnë sa më me efikasitet të jetë e mundur
5. Vazhdim të përmirësimeve konstante nga raportet e shërbimit dhe të performancës

Digital transformation is the foundation for remote work

Përfitimet e SHPM-së

Shërbimet tona të printimit të menaxhuar ju ndihmojnë të përmirësoni efikasitetin, sigurinë dhe përvojën e klientit përmes një përzgjedhje të aftësive të zgjeruara.

Shërbimet

Ne kemi një gamë të gjerë shërbimesh të përshtatura për t'iu përshtatur nevojave unike të biznesit tuaj, duke filluar nga shërbimet thelbësore që mbulojnë menaxhimin e flotës, optimizimin e printimit, monitorimin në distancë dhe raportimin e klientit, te shërbimet e zgjeruara për menaxhimin e shumë kontraktorëve dhe shërbimin dhe mbështetjen e shkallës së ndërmarrjes - të gjitha të ofruara në të gjithë zyrat qendrore dhe ato të shtëpisë

Infrastruktura e SHPM

Shërbimet tona të printimit të menaxhuar mbështeten nga një përzgjedhje e gjerë e zgjidhjeve të fuqishme softuerike që mbulojnë të gjithë sistemin tuaj të printimit, nga mirëmbajtja e pajisjes deri te raportimi i klientit
Image representing digital transformation services.

ZGJIDHJE

Shërbimi i transformimit digjital

Nxisni transformimin digjital duke kombinuar shërbimet tona të printimit të menaxhuar në shkallë ndërmarrjeje dhe zgjidhjet e bashkëpunimit në ambientin e punës në një paketë të vetme

ZGJIDHJE

Zgjidhjet e bashkëpunimit të ambientit të punës

Transformoni mënyrën e të bërit biznes me regjistrimin e avancuar, automatizimin e cikleve të punës me dokumente dhe zgjidhjet e lidhjes në retë kompjuterike që punojnë së bashku për të mbajtur informacionin të sigurt në organizatën tuaj

People discussing at work

Kontaktoni me ne për më shumë informacion e pyetje

Produkte/zgjidhje të ngjashme

Eksploroni më shumë zgjidhje të Canon që plotësojnë shërbimet tona të printimit të menaxhuar

Eksploroni më tej

Lexoni më shumë rreth se si zgjidhjet dhe shërbimet e Canon mund t'ju ndihmojnë të përshtateni me realitetin e ri hibrid të punës