SHËRBIMET

Shërbimet e menaxhuara në renë kompjuterike

Siguroni suksesin e biznesit me teknologjinë për zyrat që shfrytëzon shërbimet më të mira në treg për optimizimin e aseteve dhe mbështetjen e kompanive.

Two women and a man sitting in front of a long white desk adorned with PCs compare notes between pieces of paper and a tablet device.

Menaxhimi i komunikimeve me klientët në linjë

Përdorni një metodë që kursen kostot dhe është e përqendruar te klientët me platformën tonë unike të Menaxhimit të komunikimit me klientët (CCM) të bazuar në renë kompjuterike.

Woman with hand on her hip stands over another woman working at a large computer screen in an office warehouse setting.

Softueri si shërbim

Përqafoni mënyrat moderne të punës me pajisjet e zyrës së Canon të lidhura me softuerin e resë kompjuterike të Canon.

Shërbime të tjera

Overhead shot of office workers sat round an oval-shaped table on orange chairs, spread with papers and a laptop computer.

Shërbimet e këshillimit për proceset e biznesit

Qëndroni një hap përpara konkurrentëve - përfitoni nga një botë gjithmonë e më shumë dixhitale për të përmirësuar efikasitetin dhe angazhimin e klientëve.

Blonde-haired woman rests a laptop in her hands as she chats to a bald man dressed in a stripy white jumper.

Shërbimet e ciklit të jetës së pajisjes

Ruani sigurinë dhe maksimizoni efikasitetin me një mori shërbimesh të mbështetjes për të ndihmuar në optimizimin e zgjidhjeve tuaja të zyrës nga Canon gjatë të gjithë jetëgjatësisë së tyre.

Blue-tinged view of a man in jeans and T-shirt referring to a clipboard while checking an IT data centre.

Mbështetja dhe mirëmbajtja

Fitoni qetësinë me mbështetjen 24 orë 7 ditë të javës për pajisjet, si dhe monitorimin proaktiv në largësi, për të përmirësuar rendimentin e zgjidhjes suaj nga Canon.

Ulni kostot dhe rritni efikasitetin, me Shërbimet e biznesit të Canon.

FLISNI ME EKIPIN TONË