SHËRBIMET

Menaxhimi i komunikimeve me klientët në linjë

Two women and a man sitting in front of a long white desk adorned with PCs compare notes between pieces of paper and a tablet device.

Përmirësoni eksperiencën e klientëve me aftësinë në renë kompjuterike

Menaxhimi i komunikimeve me klientët (CCM) në linjë është më shumë se thjesht përmirësimi i prodhimit të dokumenteve; ai është një hap drejt realizimit të një metode që kursen kosto, është e përqendruar te klienti dhe plotësisht në respektim të rregullave, për të përmirësuar eksperiencën e klientëve.

Integrimi i menaxhimit të proceseve dhe të kanaleve mund të sjellë një diskutim të ri në komunikimet e biznesit tuaj. Kaloni në një shërbim plotësisht të menaxhuar të strehuar në renë kompjuterike dhe shfrytëzoni aplikacionin unik të klientit CCM nga Canon.

Çfarë ofrojmë

Shërbimi i përpunimit

Përpunimi përmirësohet me hartimin e komunikimeve gati për llojin e dorëzimit që dëshironi, nga skedarët e të dhënave të marra të klientëve.

Shërbimi i dorëzimit

Skedarët e përgatitur janë të disponueshëm për t'iu dorëzuar klientit për përpunim të mëtejshëm, dhe/ose dorëzimin e tyre te klienti fundor.

Shërbimi i printimit dhe postës

Shpenzoni më shumë kohë për t'u përqendruar në aktivitetet tuaja kryesore duke nënkontraktuar ekipet e ekspertëve të Canon për prodhimin dhe dërgimin e printimeve dhe postës.

Shërbimi i emailit

Komunikimet plotësisht të formatuara u dërgohen klientëve fundorë nëpërmjet emailit, me raportet e sistemuara të monitorimit në lidhje me emailet e kthyera prapa.

Shërbimi i kthimit të emaileve për printimet

Sigurohuni automatikisht që çdo komunikim do të transmetohet, me dorëzimin e skedarëve gati për printim nëse emailet kthehen prapa ose dërgimi i tyre dështon pas disa përpjekjeve.

Delivery Methods

Metodat e dorëzimit

Menaxhimi i plotë

Canon menaxhon të dhënat tuaja të marra që përpunohen, formatohen në një dalje komunikimi dhe strehohen në mënyrë të sigurt në renë kompjuterike.

Burimet e afta

Personeli ynë ka aftësi të larta për transformimin e të dhënave në komunikime të personalizuara, të orientuara dhe në përputhje me rregullat.

Strehimi në renë kompjuterike

Aksesi i sigurt në largësi ofron një zgjidhje CCM pa licenca të kushtueshme ose specialistë të nevojshëm në ambientet tuaja.

Woman sat on the floor beside a mustard-coloured sofa with open laptop resting on her legs smiles as she looks at her pink smartphone.

Shkarkoni përmbajtjen

Two women in soft focus look over a tablet device as downlights glimmer in the foreground.

Dërgimi në shumë kanale

Zgjeroni aftësitë tuaja të dërgimit dhe kurseni kostot për burimet me një platformë të Menaxhimit të komunikimeve me klientët, e cila menaxhohet nga një pikë e vetme kontakti - në zyrat fizike dhe në renë kompjuterike.

Përdorni teknologjinë për të përmirësuar eksperiencën e klientëve me një platformë menaxhimi në renë kompjuterike.


Sistemet e reja, si platforma e komunikimit e Canon, janë të domosdoshme për ruajtjen e klientëve ekzistues dhe gjetjen e klientëve të rinj.

- Markus Stricker, Drejtori i Përgjithshëm, MSP

Shërbimet dhe zgjidhjet e lidhura

Close-up of a man resting his left hand on a laptop keyboard while holding a mobile phone in his right hand, with out of focus background.

Menaxhimi i komunikimeve me klientët

Eksploroni mënyra të reja si të përfshini klientët tuaj në përdorimin e zgjidhjeve tona të komunikimit dixhital.

Zbuloni një mënyrë të re për të punuar, me Shërbimet e biznesit të Canon.

FLISNI ME EKIPIN TONË