Boost your business by talking to customers more effectively.

Komunikimi me klientin

Rritni biznesin tuaj duke folur me më shumë efektivitet me klientët.

Komunikimi me klientët është një pjesë thelbësore e çdo organizate, por mungesa e evolucionit në këtë proces mund të ketë një ndikim serioz në suksesin tuaj.

Konsumatorët sot presin që kompanitë t'u ofrojnë informacionet që dëshirojnë, atëherë kur u duhen, të dorëzuara në pajisjen e zgjedhur prej tyre.

Përfitimet e një Komunikimi më të mirë me klientin

Retain customers Retain customers

Ruani klientët

Duke krijuar komunikime më të mira dhe më të personalizuara

Strengthen branding Strengthen branding

Forconi markën

Nëpërmjet dorëzimit uniform me një kanal të mesazheve

Improve efficiency Improve efficiency

Përmirësoni efikasitetin

Duke bërë që biznesi të krijojë përmbajtjet për klientët, në vend të teknologjisë së informacionit

Speed up time to market Speed up time to market

Shkurtoni kohën për në treg

Duke integruar të dhënat nga sistemet e vjetra të trashëguara

Menaxhimi dhe komunikimi me klientin: një qasje e re

This solution has improved operational productivity and increased our responsiveness to customers
Kjo zgjidhje ka përmirësuar produktivitetin operativ dhe ka rritur reagueshmërinë tonë ndaj klientëve.

Alan Watson

Menaxheri i Marrëdhënieve, Aegon UK

Sfida

Kompania ndërkombëtare e sigurimeve Aegon kërkonte që të përmirësonte mënyrën se si komunikonte me 2 milionë klientët e saj në Mbretërinë e Bashkuar. Përveç përgatitjes për kalimin nga printimi në dixhitale, kompania kërkonte që të zvogëlonte kostot nëpërmjet nënkontraktimit, ndërkohë që përmirësonte sigurinë e të dhënave dhe aftësitë e saj të auditit.

This solution has improved operational productivity and increased our responsiveness to customers
We helped Aegon develop a state-of-the-art inbound and outbound mail processing system

Zgjidhja

Ne e ndihmuam kompaninë Aegon të zhvillonte një sistem përpunimi të postës hyrëse dhe dalëse, me proceset e automatizuara për dokumentet dhe ruajtjen elektronike. Ky sistem modern për menaxhimin e dokumenteve u vendos në një qendër të re të posaçme jashtë zyrave, nën menaxhimin e Canon.

Përfitimet

Zgjidhja jote e nënkontraktuar për Komunikimet me klientin solli një përpunim 50% më të shpejtë për postën dhe një ulje të kostove me 25% në total. Përveç ndihmën për kalimin e kompanisë Aegon nga printimi në dixhital, kjo zgjidhje përmirësoi edhe kontrollin mbi të dhënat dhe rezultatet, si dhe bëri të mundur që kompania të siguronte përputhjen me kërkesat rregullatore.

Customer Communications solution led to 50% faster mail processing and a total 25% cost reduction.

Zbuloni mënyrë të reja për të komunikuar me më shumë efektivitet me klientët.


FLISNI ME EKIPIN TONË

Si funksionon

Eksploroni mënyra të reja si të përfshini klientët tuaj në përdorimin e zgjidhjeve tona të komunikimit dixhital.

Zgjidhje të përafërta