SHËRBIMET

Softueri si shërbim

Woman with hand on her hip stands over another woman working at a large computer screen in an office warehouse setting.

Optimizoni ekosistemin tuaj të shërbimeve për dokumentet

Përfitoni sa më shumë në çdo kohë dhe në çdo vend duke shfrytëzuar fuqinë e softuerëve në renë kompjuterike.

Softueri SaaS nga Canon siguron softuerët më të përshtatshëm për regjistrimin, përpunimin dhe prodhimin e dokumenteve për biznesin tuaj sot, dhe nesër. I projektuar për një integrim të njëtrajtshëm me printerët e rrjetit, skanerët dhe pajisjet me shumë funksione nga Canon, ju mund të krijoni një vend pune modern që maksimizon produktivitetin në zyrë dhe mbrojtjen e pajisjeve. Përveç kësaj, përfitimet e menaxhimit të dokumenteve minimizojnë kostot operative.

Çfarë ofrojmë

Regjistrimi i dokumenteve me lehtësi

uniFLOW Online siguron flukse pune të thjeshta të skanimit nëpërmjet opsioneve të regjistrimit dhe klasifikimit të imazheve, duke përfshirë teknologjitë për Njohjen optike të karaktereve (OCR).

Menaxhimi i sigurt i dokumenteve

Softueri i nivelit të lartë për kontrollin e menaxhimit të dokumenteve Therefore nga Canon zbaton nivelin më të lartë të sigurisë dhe respektimit të rregullave në biznesin tuaj.

Prodhim i thjeshtë i dokumenteve

Shfrytëzoni potencialin e plotë të pajisjeve të zyrës me shumë funksione (printim-skanim-kopjim-faks) duke i ndërthurur me softuerin e menaxhimit të prodhimit në renë kompjuterike me kosto të pranueshme.

Softueri i infrastrukturës IoT

Siguruar dhe menaxhuar nga mjetet e softuerëve në renë kompjuterike, pajisjet tona të zyrave të Internetit të gjërave (IoT) mund të përdoren në ambientet tuaja (me blerje) ose nga Canon.

Opsionet e transmetimit falas

Thjeshtoni përvetësimin e teknologjive të reja dhe shijoni softuerët e përmirësuar të zyrës me softuerin në renë kompjuterike nga Canon, duke përfshirë variantet me provë para blerjes dhe me përdorim falas.

Pajisjet gati për t'u lidhur

Përfitoni në çast nga ekosistemi ynë i softuerëve më të fundit për zyrën dixhitale, me pajisjet e dërguara gati për t'u lidhur me aplikacionet e resë kompjuterike të Canon.

Aftësitë

I thjeshtë, intuitiv, në çast

Merrni softuerin e shpejtë në linjë dhe mjaft të konfigurueshëm që punon pa asnjë ndërprerje me pajisjet e Canon.

Softueri i nivelit të lartë

Zgjidhje të përparuara të dokumenteve për të përmirësuar mënyrën se si ekipet tuaja i përdorin dhe i përpunojnë dokumentet.

Testimi i sigurisë

Përballoni kërcënimet kibernetike duke testuar ekosistemin e shërbimeve të dokumenteve në vendin tuaj të punës.

A senior businessman and woman discuss notes while sat next to a white PC and mouse on a glossy white desk.
Siguroni proceset tuaja të dokumenteve për të ardhmen me zgjidhjet e softuerëve si shërbime nga Canon

Produktet që kanë lidhje

A woman points out something to a colleague standing next her as a team sits round a desk working at their computer screens.

uniFLOW Online

Rifitoni kontrollin mbi printimet tuaja të biznesit për të ulur kostot dhe për të siguruar respektimin e rregullave.

Computer screen with white background and ‘Therefore’ logo in grey lettering with three bright green dots in and around the letter O.

Therefore

Ruani, menaxhoni, përpunoni dhe hapni me lehtësi informacionet e sigurta - nga çdo vend dhe në çdo kohë.

Close-up of a woman’s hand holding a red pen and pointing to a large computer screen made up of pie charts and graphs.

Softuer për biznesin

Modernizoni përpunimin, përmirësoni produktivitetin dhe sigurinë me zgjidhjet tona të softuerëve.

Shfrytëzoni ekspertizën e Canon për të përmirësuar proceset e biznesit tuaj

FLISNI ME EKIPIN TONË