Simple HDR workflows

XF705

Procese pune të thjeshta në HDR

Regjistrimi i brendshëm i HLG/PQ

Kamera XF705 e lejon përdoruesin të regjistrojë skedarë HDR drejtpërdrejt te kartat SD duke përdorur Hybrid Log-Gamma (HLG) ose Perceptual Quantization (PQ). Kjo lejon që XF705 të përshtatet me lehtësi në një larmi procesesh të shpejta pune në HDR.

Internal recording of HLG/PQ

Prodhimi HDR me daljen SDR

Kamera XF705 është e aftë të nxjerrë një sinjal SDR në të njëjtën kohë me regjistrimin e një skedari HDR në nivel të brendshëm në një kartë SD, duke bërë të mundur një prodhim të njëkohshëm HDR/SDR. Përveç kësaj, gjatë regjistrimit të njëkohshëm HDR/SDR, shtimi në sinjalin SDR mund të rregullohet sipas nivelit të ekspozimit HDR, duke siguruar nivele të sakta të ekspozimit për të dyja sinjalet në dalje.

HDR production with SDR output

Funksionet ndihmëse për regjistrimin HDR

Irida automatike optimizon ekspozimin për regjistrimin HDR për të parandaluar ekspozimin e lartë në zonat e ndriçuara, si dhe ka një funksion zhvendosjeje AE, ndërkohë që një model zebra dhe WFM i siguron ndihmë operatorit. 

Përveç kësaj, kamera XF705 ka një monitor LCD me ndriçim të lartë për kontrollin e imazheve HDR, ndërsa funksioni i ndihmës së shikimit në EVF i lejon përdoruesit të shikojnë imazhet e përafërta të regjistruara në HLG dhe PQ në inkuadruesin SDR.

HDR shoot assist functions

Mbështetet Canon Log 3 / BT.2020

Përveç regjistrimit në HDR me HLG / PQ, kamera XF705 mbështet po ashtu Canon Log 3 për procese pune krijuese.

Canon Log 3 / BT.2020 supported

Zbuloni përfitimet e tjera

Produktet e lidhura