Internal 4K RAW recording
alt text goes here

Regjistrimi i brendshëm në RAW 4K

Regjistro në kamerë me Cinema RAW Light deri në 4K/50P në një kartë CFast 2.0™ për elasticitet të plotë në procesin pas prodhimit.

Canon video camera LCD monitor showing woman in background.

Cinema RAW Light

Regjistroni në një format kompakt skedari RAW që ruan të dhënat origjinale për imazhet me rezolucion të lartë me ngjyra natyrale dhe një gamë të gjerë dinamike (deri në 15 ndalesa) për elasticitet në procesin e pasprodhimit.

Madhësi kompakte dhe e lehtë e skedarëve

Me një madhësi skedari rreth 1/3 - 1/5 në krahasim me skedarin aktual RAW, Cinema RAW Light regjistron me 1 Gbps në 10/12 bitë, duke bërë të mundur regjistrimin e brendshëm në kartat CFast 2.0™ (kërkohet VPG-130).

128 GB SD card being slotted into Canon video Camera.

Regjistroni njëkohësisht në 4K Cinema RAW Light dhe në skedarin përfaqësues 2K XF-AVC*/MP4

Regjistroni skedarë përfaqësues 2K XF-AVC* ose MP4 në karta SD me kosto të ulët për një pamje paraprake të menjëhershme dhe redaktime më të lehta.
* Mund të kërkohet një përditësim i firmuerit

Canon EOS 2000 video camera close up with Extreme PRO SD card and Sandisk MP4 SD card.

Fluksi i punës me Cinema RAW Light

Përdorni softuerin Cinema RAW Development për të shikuar paraprakisht klipet Cinema RAW Light dhe për të zhvilluar imazhin në formate të zakonshme të skedarëve për procesin e pasprodhimit, si skedarët OpenEXR, DPX ose ProRes.

Cinema camera RAW development software with man and woman spray painting.

Eksploroni përfitimet e tjera