SOFTUER DHE MODUL

Softuer dhe modul për EOS VR SYSTEM

Zbuloni si të krijoni përmbajtje tredimensionale duke përdorur një kamerë të pajtueshme EOS kuadërplotë dhe objektiv RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE, ndërsa përdorni një cikël më të thjeshtë dhe më efikas pune me EOS VR SYSTEM.
EOS VR Utility

Softuer dhe modul për EOS VR SYSTEM

EOS VR Utility

Çfarë ka qenë më parë një proces kompleks drejtimi, sinkronizimi dhe bashkimi me sisteme të shumta kamere/skedarësh, tani bëhet shumë më e lehtë falë EOS VR Utility1 nga Canon, që e bën konvertimin e filmimeve dhe fotove stereoskopike për redaktim dhe riprodhim, një proces shumë më efikas.
EOS VR Utility

Konvertim barasdrejtkëndor

Për ta provuar siç duhet filmimin ose fotografinë e 180° VR përmes një kokoreje VR, duhet këmbyer radha e figurave të syrit të majtë dhe të djathtë dhe duhet kryer një konvertim barasdrejtkëndor i dy figurave rrethore sypeshku. Ky konvertim barasdrejtkëndor kërkon përdorimin e EOS VR Utility nga Canon dhe në thelb "çngjesh" dy figura sypeshku rrethore në dy figura katrore krah për krah (një format standard për skedarët e figurës 180° VR), gati për shikim në një kokore VR ose për redaktim në një aplikacion të pajtueshëm softuerik ose sistem NLE. Një kuti përzgjedhëse në EOS VR Utility u mundëson përdoruesve të ndërrojnë mes pamjeve të konvertuara dhe të pakonvertuara.

Redaktime bazike

Shqyrtojini dhe luajini filmimet teksa shënoni pikat e dëshiruara të hyrjes dhe të daljes për eksportim.

EOS VR Utility
EOS VR utility

Opsione të shumta eksportimi

Skedarët e filmimeve mund të eksportohen në rezolucione dhe kodekë të ndryshëm profesionalë, duke përfshirë skedarët DPX dhe ProRes, gati për redaktim dhe procesim në një aplikacion të pajtueshëm NLE si Adobe Premiere Pro. Fotot eksportohen si JPEG.

EOS VR Plug-in for Adobe Premiere Pro

EOS VR plug-in for Adobe Premiere Pro1 i ri u mundëson krijuesve të përmbajtjes të konvertojnë dhe redaktojnë drejtpërdrejt nga aplikacioni i tyre NLE dhe të kryejnë punë specialistësh si p.sh. procesim dhe redaktim.
EOS VR plugin adobe premiere pro

Përse Premiere Pro?

Adobe Premiere Pro është aplikacioni kryesues i tregut në krijimin e përmbajtjeve të pasura përfshirëse VR. EOS VR Plug-in for Adobe Premiere Pro nga Canon ju mundëson kryerjen automatike të konvertimit barasdrejtkëndor ndërsa importon më së miri skedarët tuaj Canon VR në një hap të thjeshtë. Skedarët e konvertuar në vijim mund thjesht të shtohen në vijën tuaj kohore dhe të redaktohen e procesohen në mënyrat e zakonshme, gati për eksportimin dhe shpërndarjen përfundimtare.

Abonohuni për të marrë më shumë

Të gjithë përdoruesit mund të përfitojnë një periudhë prove falas dhe të kryejnë konvertime të imazheve dhe të videove më të shkurtra se dy minuta. Por, kur eksportoni video prej dy a më shumë minutash me EOS VR Plug-in for Adobe Premiere Pro, nevojitet një abonim me pagesë. Duke u abonuar te shërbimi i abonimit për EOS VR Utility dhe EOS VR Plug-in for Adobe Premiere Pro, mund të përfitoni funksionet më të avancuara dhe profesionale të aplikacioneve, si p.sh.:

  • Konvertimin e fragmenteve me filmime më të gjata se dy minuta
  • Eksportimin e filmave DPX/Pro Res të cilësisë së lartë

EOS VR Utility

Produktet e lidhura

  1. Nevojiten EOS VR Utility dhe EOS VR Plug-in for Adobe Premiere Pro për kryerjen e këmbimit barasdrejtkëndor të figurave të regjistruara të 180° VR nga një kamerë e pajtueshme Canon. Mund të nevojitet një shërbim abonimi me pagesë për të shfrytëzuar funksionet më të larta dhe kodekët e eksportimit.
  2. Mund të nevojitet përditësimi i firmuerit të fundit për pajtueshmëri me VR

    VINI RE: KY SOFTUER SISTEMI VR MUND TË NDRYSHOJË NGA PRODUKTI TREGTAR.