EYE AF NË KOHË REALE

Fokusim i shpejtë, i saktë dhe i qëndrueshëm

Përjetoni teknologjinë revolucionare Canon Dual Pixel CMOS AF. Realizoni gjurmim preciz në fokus përmes Eye AF dhe EOS iTR AF X, edhe nëse subjekti e heq vështrimin nga kamera. Funksioni novator Dual Pixel Focus Guide e ndihmon madje operatorin gjatë fokusimit manual, që të arrijë filmim mprehtësie maksimale.

Fokusim i shpejtë, i saktë dhe i qëndrueshëm

EOS R5 C

Vetëfokusim i avancuar dhe njohje subjekti

Teknologjia Canon Dual Pixel CMOS AF është me emër në fushën e fotografisë si një sistem në të cilin mund të mbështeten regjisorët dhe fotografët profesionistë. EOS R5 C trashëgon një variant të përmirësuar të këtij sistemi me Eye AF dhe EOS iTR AF X. Kjo teknologji përdor një algoritëm të avancuar vetëmësimi të thelluar që i njeh fytyrat me saktësi, duke përfshirë rastet kur duket vetëm njëri sy, dhe e gjurmon subjektin edhe nëse ky e heq shikimin nga kamera.

  • EOS R5 C
  • EOS R5 C

Rregullim profesional i vetëfokusimit

EOS R5 C vjen me të njëjtat cilësime ekskluzive të vetëfokusimit që hasen te kamerat Cinema EOS, si p.sh. njohjet Face Only dhe Face Priority, për të siguruar që kamera t'u përgjigjet ndryshimeve në skenë sipas synimit. Rregullimet e imëta në shpejtësinë dhe reagimin e vetëfokusimit mund të bëhen gjithashtu për të kryer tërheqjet e ngadalëta kinematografike ose vetëfokusimet e çastit për aksion të ritmeve të larta.

EOS R5 C

Udhëzuesi i fokusit me pikselë të dyfishtë

Sistemi Canon Dual Pixel CMOS AF mund të përdoret edhe kur përdoruesi i kamerës përdor fokusin manual. Udhëzuesi i fokusit është një funksion i saktë dhe novator që informon operatorin nga ana vizuale nëse subjekti është me fokus nga përpara apo nga mbrapa. Kur udhëzuesi i fokusit në ekranin LCD ose në inkuadrues bëhet i gjelbër, është arritur fokus manual i qartësisë maksimale.

REGJISTROHUNI TANI

Regjistroni interesin tuaj për Canon EOS R5 C

Bëhuni i pari që merrni përditësimet e fundit për Canon EOS R5 C, oferta, këshilla dhe udhëzues, lajmet e fundit dhe ftesa për në aktivitetet vendore.