imageFORMULA DR-S150

Skaner i performancës së lartë me lidhje praktike në rrjet.

Kërkoni informacione

Intro Image

4000

Skanime të sugjeruara në ditë

45

Faqe me ngjyra në minutë

60

Kapaciteti i vetëmbushëses së fletëve

Ndërfaqja

Lidhje me USB, LAN ose Wi-Fi

Skanim intuitiv, i cilësisë së lartë me mundësi fleksibël lidhjeje

Njihuni me skanimin e shpejtë, të qëndrueshëm e të performancës së lartë, me funksionim të lehtë, përmes ekranit me ngjyra, me prekje. Opsionet e ndërfaqes LAN, Wi-Fi ose USB mundësojnë lidhje fleksibël, për përdorim komod në të gjitha llojet e aplikacioneve dhe të konfigurimeve.

Fleta e të dhënave

Elasticiteti në lidhje

Opsione lidhjeje me USB, LAN dhe Wi-Fi për integrim të njësuar.

Performancë e lartë

Procesim i përpiktë e koherent i ngjyrave deri në 45 fq/min dhe 90 in/min.

Produktivitet maksimal

Funksionim i thjeshtë me një ekran të madh me ngjyra, me prekje, 4,3” LCD dhe konfigurime me një të prekur.

Efikas dhe i sigurt

Menaxhim i centralizuar i përdoruesve të skanerit me mënyra të ndryshme autentikimi

Productivity-Image quality-Reliability

Specifikimet e produktit

Produktiviteti

Skanim me 45 fq/min dhe 90 in/min i shpejtësisë së lartë me vetëmbushëse 60 fletësh

Opsionet e lidhjes

Lidhje me LAN, Wi-Fi dhe USB

Operim i thjeshtë

Ekran i madh me ngjyra, me prekje dhe funksion skanimi të drejtpërdrejtë të drejtuar në rrjet

Dizajn i fortë

Ngarkesa prej deri në 4000 skanimesh në ditë

Procesim automatik

Procesim i përparuar inteligjent me njohje germash dhe barkodesh/kodesh 2D

Administrimi i letrës

Rule për punë të rënda, për mbushje të qëndrueshme të një game të gjerë dokumentesh, mes të cilave pasaporta dhe letërnjoftime

Kosto të ulura operative dhe informatike

Menaxhim i centralizuar i skanerit dhe i profileve të përdoruesve me "CaptureOnTouch Admin"

Siguri e rritur

Hyrje e thjeshtë me kod 4-PIN dhe me "CaptureOnTouch Admin" që mbështet mënyra të ndryshme për autentikimin e përdoruesve në identifikim, duke përfshirë opsionin NFC

Programe

Përmban "CaptureOnTouch Pro" me funksione për shkrepje dhe cikle të lehta procesimi

Shikoni specifikimet e plota

Specification-Icons - Header Image

Produktet e gamës përkatëse

Mësoni se si "imageFORMULA DR-S150" mund t'ju rrisë produktivitetin.

FLISNI ME EKIPIN TONË