PRESS CENTER

QENDRA E SHTYPIT

Lajmet dhe media më të funditPress Resources

Burimet e shtypit

Gjeni informacione mbi Canon, biznesin tonë, produktet dhe njerëzit tanë.

Press Kits

Paketat e medias

Eksploroni paketat tona të medias për ngjarjet e Canon Europe.

Media Library

Biblioteka e medias

Gjeni dhe shkarkoni fotografi përkatëse në lidhje me ngjarjet më të fundit dhe prezantimet e produkteve.

PR Contacts

Kontaktet për marrëdhëniet publike

Keni nevojë për ndihmë në lidhje me shtypin ose një pyetje që lidhet me mediat?