Wide range of lens options
alt text goes here

Një gamë e gjerë e opsioneve të lenteve

Përdorni lentet me montimin EF me kuadër të plotë të Canon për të përfituar nga fokusi automatik me Dual Pixel CMOS. Opsionet për montimin PL dhe B4 (kërkohet një adaptor EF/PL në B4) ofrojnë një gamë shumë të madhe të opsioneve të lenteve me një cilësi të jashtëzakonshme të imazhit nga Canon.

Montimi Canon EF me Cinema Lock

Regjistroni me lentet me montimin EF të kuadrit të plotë, për një qëndrueshmëri dhe funksionalitet të shkëlqyer me një rendiment optik të jashtëzakonshëm në një gamë të pakrahasueshme të gjatësive fokale.

Cinema Lock i lentes EF siguron një montim të qëndrueshëm, ideal kur përdorni lentet me gjatësi fokale të gjatë, ndërkohë që vazhdon të ofrojë të gjitha përfitimet e sistemit të montimit EF.

Canon EF mount with Cinema Lock

Korrigjimi periferik i ndriçimit

Shfrytëzoni sa më mirë informacionet e lenteve që kalohen në trupin e kamerës për të korrigjuar automatikisht nivelet e dritës në kënde, duke kompensuar karakteristikat e lenteve. Kjo është veçanërisht e dobishme për lentet me kënd të gjerë pasi i jep imazhit një pamje më të natyrshme.

Peripheral illumination correction

Korrigjimi i shmangies kromatike

Kjo korrigjon anët e ngjyrave (shmangien kromatike) në zonat periferike të ekranit, për shkak të ndryshimit në indekset e thyerjes për gjatësi të ndryshme të valëve.

Për lentet e mbështetura, shikoni Pyetjet më të shpeshta në faqen e shërbimit

Zbuloni më shumë

Chromatic aberration correction

Montimi PL

EOS C700 FF është e disponueshme po ashtu me një montim PL, duke mbështetur teknologjinë Cooke /i me lentet e përputhshme. Shërbimi i ndryshimit të montimit është i disponueshëm për të konvertuar EF në PL/PL në EF.

PL mount

Konfigurimi i transmetimit

Përdorni modalitetin Super 16mm me adaptorin e montimit MO-4E/MO-4P B4 për lentet e transmetimit dhe lidhjen me 12 kunja për të aktivizuar kontrollin në largësi të iridës si dhe regjistrimin e të dhënave të fokusit, zmadhimit dhe të pozicionit të iridës/hapjes së diafragmës. Furnizimi me energji për njësinë e dorezës mundësohet po ashtu nëpërmjet mbështetjes për lidhësin e lentes me 12 kunja.

Broadcast configuration

Eksploroni përfitimet e tjera