Operational features
alt text goes here

Veçoritë funksionale

Filtrat e integruar ND, aftësia e transmetimit në IP dhe aksesorët opsionalë për kontrollin e kamerës lejojnë një funksionim të kamerës me elasticitet.

Filtrat optikë ND të integruar

Një sistem i filtrave optikë ND me kontroll elektronik me 10 ndalesa bën të mundur funksionimin me lehtësi me butonin me shtypje.

Built-in optical ND filters

Transmetimi me IP në Full HD

Transmetimi me IP me portën e integruar ethernet ose adaptori opsional i Wi-Fi bën të mundur daljen në Full HD.

Full HD IP streaming
Wi-Fi Remote Control and Preview
alt text goes here

Kontrolli në largësi dhe pamja paraprake me Wi-Fi

Mbështetja e integruar për lidhjen ethernet ose opsioni për lidhjen Wi-Fi bën të mundur kontrollin në largësi në shfletues dhe aftësinë e pamjes paraprake të imazhit nga një kompjuter ose pajisje celulare, një aftësi thelbësore kur kamera është e montuar në një vinç ose dron.

Mbështetja për telekomandën RC-V100

Telekomanda opsionale RC-V100 bën të mundur kontrollin e plotë të kamerës në distanca të gjata kur përdorni kabllon shtesë RS-422 dhe ndërfaqen.

Remote controller RC-V100 support

Të dhënat e vendndodhjes me GPS

Adaptori opsional GPS-E1 i sistemit GPS bën të mundur shtimin e të dhënave të vendndodhjes te të dhënat meta.

Remote controller RC-V100 support

Eksploroni përfitimet e tjera