Outstanding image quality
alt text goes here

Cilësi e jashtëzakonshme e imazhit

Kamera C700 mbështet kurba të ndryshme të opsionit Log, hapësira të ngjyrave dhe standarde të ndryshme të industrisë, duke maksimizuar kështu cilësinë e imazhit.

Canon Log 2 / Log 3 Gamma.

Canon Log 2 ofron 15 ndalesa të diapazonit dinamik për elasticitet gjatë postprodhimit. Canon Log 3 ofron 14 ndalesa të diapazonit dinamik me shumicën e përfitimeve të fluksit të punës së Log, por me kohë më të shkurtra realizimi.

Canon Log 2 / Log 3 Gamma.

Mbështetja për SMPTE ST.2084 (PQ) dhe monitorimi i daljes HLG

Bën të mundur që monitorët e përputhshëm (duke përfshirë inkuadruesin opsional EVF-V70) të simulojnë pamjen HDR të versionit përfundimtar.

Support for SMPTE ST.2084 (PQ) and HLG output monitoring

Mbështetja për BT.2020

Regjistroni me hapësirën e ngjyrave BT.2020 të zbatuar drejtpërdrejt në filmime

Support for BT.2020

Mbështetja për ACES 1.0

Me përdorimin e skedarëve IDT (Transformimi i pajisjes së hyrjes), imazhet e regjistruara në EOS C700 mund të importohen drejtpërdrejt në fluksin e punës së ACES 1.0. Përveç kësaj, dalja e videos nga kamera mund të monitorohet duke zgjedhur hapësirën e ngjyrave ACES në monitorët e përputhshëm

Support for ACES 1.0

Eksploroni përfitimet e tjera