CANON STUDENT DEVELOPMENT PROGRAMME 2022

RREGULLAT

Hyni në këtë konkurs duke dorëzuar katalogun tuaj brenda periudhës së regjistrimit dhe në përputhje me këto kushte për të qenë pjesë e Canon Student Development Programme 2022, ku:

1)  100 kandidatë do të zgjidhen dhe mentorohen në distancë nga profesionistët e fushës në lidhje me katalogun e tyre;
2)  30 prej këtyre 100 kandidatëve (siç do të gjykohen nga një panel i pavarur) do të zgjidhen për të marrë pjesë në një seminar 5-ditor përpara ndjekjes së Visa pour l’image festival; dhe
3)  5 nga 30 pjesëmarrës do të zgjidhen për të: ndjekur shqyrtimin e katalogut në Hamburg dhe për të marrë një grant prej 2000 eurosh dhe produkte nga Canon. Ju lutemi të shikoni kushtet e plota përkatëse.

Periudha e regjistrimit: nga 28 marsi 2022 - deri në orën 23:59 GMT më 29 prill 2022

ORGANIZATORI DHE ADMINISTRATORI I PLATFORMËS SË DORËZIMEVE

1.  Organizatori është Canon Europa N.V. 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB (në vijim “organizatori”) - Çdo kompani, filial, partneritet apo subjekt tjetër i cili herë pas here kontrollohet nga ose është nën kontrollin e përbashkët të Organizatorit do të referohet këtu e tutje si "Filiali i Organizatorit" dhe, Organizatori së bashku me Filialin e Organizatorit do të referohen si "Grupi Organizator".
2.  Përpunuesi i të dhënave, si administrator i platformës së dorëzimit është Hypemarks, Inc. dba TINT incorporated,122 EastHouston St. San Antonio, TX 78258.
Duke u regjistruar në këtë konkurs të Canon Student Development Programme (në vijim "konkursi") të gjithë kandidatët konsiderohen se kanë rënë dakord dhe u nënshtrohen këtyre kushteve, përveç nëse njoftohet ndryshe me shkrim nga Organizatori.

KUSHTET E PJESËMARRJES

3.  Të gjithë kandidatët (në vijim “kandidatët”) duhet:
 • Të jenë të moshës 18 vjeç e lart më 29 prill 2022;
 • Duhet të kenë nisur apo përfunduar një program arsimor gjatë vitit akademik 2021-2022 ose të jenë duke ndjekur praktikën në agjenci apo revista brenda kësaj periudha; ose të jenë nominuar/kenë marrë mbështetjen e profesionistëve nga sektori i fotografisë
 • Të banojnë në një prej shteteve të përmendura më poshtë: 
  •  Shqipëria 
  • Algjeria 
  • Angola
  • Armenia 
  • Austri
  • Azerbaizhani
  • Bahrain
  • Bjellorusi
  • Belgjikë
  • Benin
  • Bosnjë-Hercegovinë
  • Botsvana
  • Bullgaria
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Kamerun
  • Kape Verde
  • Republika e Afrikës Qendrore
  • Çad
  • Komoros
  • Kroaci
  • Qipro
  • Republika Çeke
  • Republika Demokratike e Kongos
  • Danimarkë
  • Xhibuti
  • Egjipt
  • Guinea Ekuatoriale
  • Eritrea
  • Estoni
  • Etiopi
  • Finlandë
  • Francë
  • Gabon
  • Gjeorgjia
  • Gjermani
  • Ganë
  • Greqi
  • Guinea
  • Guinea-Bisau
  • Hungari
  • Iran
  • Irak
  • Irlandë
  • Izrael
  • Itali
  • Bregu i Fildishtë
  • Jordan
  • Kazakistani
  • Kenia
  • Arabia Saudite
  • Kosovë
  • Kuvajt
  • Kirgistan
  • Letoni
  • Leban
  • Lesoto
  • Liberi
  • Libi
  • Lituani
  • Luksemburgu
  • Madagaskar
  • Malavi
  • Mali
  • Malta
  • Mauritani
  • Mauritius
  • Majote
  • Moldavi
  • Mal i Zi
  • Marok
  • Mozambik
  • Namibi
  • Holandë
  • Niger
  • Nigeri
  • Maqedoni e Veriut
  • Norvegji
  • Oman
  • Poloni
  • Portugali
  • Katar
  • Republika e Kongos
  • Ribashkim
  • Rumani
  • Rusi
  • Ruandë
  • Shën Helena
  • Sao-Tome-e-Principe
  • Arabia Saudite
  • Senegal
  • Serbi
  • Seiçele
  • Sierra Leone
  • Sllovakia
  • Slloveni
  • Somali
  • Afrika e Jugut
  • Sudani i Jugut
  • Spanjë
  • Sudan
  • Zvazilandë
  • Suedi
  • Zvicër
  • Siri
  • Taxhikistani
  • Tanzani
  • Gambi
  • Togo
  • Tunizi
  • Turkmenistan
  • Ugandë
  • Ukrainë
  • Emiratet e Bashkuara Arabe
  • Britania e Madhe
  • Uzbekistani
  • Sahara Perëndimore
  • Jemen
  • Zambi
  • Zimbabve
4.  Canon ruan të drejtën ta verifikojë të drejtën e pjesëmarrjes dhe pranimin e kandidatëve duke kërkuar një kopje të dokumentit tuaj të identitetit dhe ose dëshmi të regjistrimit në një kurs/praktikë/agjenci kualifikuese, ose për ata që hyjnë me nominim nga profesionistët e sektorit të fotografisë, një letër rekomandimi nga profesionisti që ju mbështet.
5.  Punonjësit e organizatorit, kompanitë filiale të tij, familjet e tyre, agjentët dhe palët e tjera të përfshira drejtpërdrejt në këtë program dhe në financim nuk kanë të drejtë të marrin pjesë.

DETAJE TË MËTEJSHME PËR CANON STUDENT DEVELOPMENT PROGRAMME

PROCESI I ZGJEDHJES

6.  Pas periudhës së regjistrimi një panel i pavarur i përbërë nga punonjës të Canon dhe profesionistë të jashtëm të sektorit do të përzgjedhë 100 dorëzime kandiduese në Canon Student Development Programme (në vijim “programi”). Dorëzimet do të vlerësohen sipas aftësisë narrative, origjinalitetit, skenarit, CV-së dhe cilësisë së përgjithshme të katalogut.
7.  Pjesëmarrësit e kualifikuar me dorëzimet e kualifikuara do të zgjidhen dhe do të njoftohen për rezultatin e shqyrtimit brenda 16 majit 2022.
8.  Të përzgjedhurit do të bëhen "Pjesëmarrës" dhe do të pranohen në program. Programi do të përbëhet nga tri module të veçanta, me një pjesë të pjesëmarrësve që do të zgjidhen për stadet e mëtejshme nga një panel i pavarur siç detajet në këtë dokument në pjesën 9, "Çmimi".

ÇMIMI

9. Programi do të përbëhet nga tri module të veçanta
 • Moduli 1: Mentorimet e përgatitjes së katalogut virtual
  100 pjesëmarrësit e pranuar do të lidhen në partneritet me një mentor profesionist midis 6 qershorit dhe 8 korrikut për të mbështetur dhe rafinuar katalogun e tyre. Çdo pjesëmarrës do të marrë deri në tri seanca njëorëshe. Të gjitha seancat do të zhvillohet përmes lidhjes virtuale. 
 • Moduli 2: Seminari
  Në vijim të përmbylljes së modulit 1, 30 pjesëmarrës do të zgjidhen në korrik për të ndjekur një seminar 5-ditor që do të zhvillohet midis 25–29 gushtit 2022 në ditët që i paraprijnë edicionit të 2022 të Visa pour l’image Festival (në vijim “festivali”) që organizohet në Perpinjo (Francë). Gjatë seminarit pjesëmarrësit do të ndjekin leksione të dedikuara, do të marrin pjesë në shqyrtime katalogu në grup, seanca praktike, do të përfitojnë hyrjen në ekspozitat e festivalit dhe do të përfitojnë nga shanset e krijimit të lidhjeve me përfaqësues nga sektori i imazherisë dhe i mediave.
 • Moduli 3: Shqyrtimi i katalogut në Hamburg
  5 pjesëmarrës do të zgjidhen në gusht dhe do të përfitojnë një udhëtim 3-ditor në Hamburg (Gjermani), si dhe do të përfitojnë një vend në shqyrtimin e katalogut në Hamburg që do të zhvillohet midis 16–18 shtatorit 2022. Gjatë aktivitetit pjesëmarrësit do të marrin pjesë në shqyrtimet e katalogut, do të ekspozojnë punën e tyre në një ekspozitë të dedikuar, do të ndjekin takime të mëtejshme me profesionistët e sektorit, dhe do të marrin mbështetje për 6 muaj të mëtejshëm me mentorime më të gjata, si dhe do të përfitojnë një grant prej 2000 eurosh dhe produkte nga Canon deri në vlerën e 9000 eurove. Të gjithë pjesëmarrësit do t'i prezantohen organizatës lokale për shtetin përkatës të Canon.
10.  Pjesëmarrësit e zgjedhur për modulet 2 dhe 3 do të priten nga organizatori. Organizatori do t'u ofrojnë biletat e kthimit me udhëtim në klasin ekonomik me avion dhe/autobus ose tren (sipas mundësisë), akomodim të plotë (në një dhomë të përbashkët me krevate individuale), vakte (mëngjes, drekë dhe darkë) dhe sigurim për udhëtimin (duke përjashtuar rastet e vjedhjes apo humbjes së sendeve me vlerë) për kohëzgjatjen e qëndrimit, siç përcaktohet në dispozitën 9.
11.  Për të shmangur dyshimet, organizatori nuk do të mbajë përgjegjësi për organizimin e vizave apo elementeve të mundshme të çmimit, kjo është përgjegjësi e vetme e pjesëmarrësit.
12.  Pritja destinohet vetëm për pjesëmarrësin, organizatori nuk mbulon asnjë shpenzime tjetër përveç atyre të përcaktuara më lart.
13.  Pjesëmarrësit duhet të sigurohen që do të jenë në dispozicion gjatë datave të lartpërmendura 6 qershor – 18 shtator 2022 nëse zgjidhen për cilindo prej moduleve të mësipërme. Canon nuk mund t'i ndryshojë këto data.

SI TË MARRIM PJESË

14.  Pjesëmarrja është e lirë. Për të pasur mundësinë të zgjidhen për të marrë pjesë në program, kandidatët duhet të dorëzojnë katalogun tyre (përmes faqes (canon-europe.com/get-involved/student-development-programme/submit/) brenda periudhës së regjistrimit. Shikoni dispozitën 18 “Kërkesat e dorëzimit" për detaje të mëtejshme.
15.  Regjistrimet e paplota, të pavlefshme ose të papërshtatshme, ose regjistrimet e marra pas datës së periudhës së regjistrimit nuk do të jenë të pranueshme për pjesëmarrje në program.
16.  Pjesëmarrësve të zgjedhur do t'u kërkohet të sjellin sa më poshtë midis 9 majit dhe jo më vonë se 23 majit 2022:
 • Konfirmimin e pjesëmarrjes në program;
 • Foto të pasaportës dhe/ose letërnjoftimit për qëllime të verifikimit të moshës;
 • Kartën e studentit dhe/ose konfirmim nga fakulteti/universiteti (ose praktika profesionale e agjencisë/revistës) ​​që vërteton regjistrimin në vitin akademik 2021-2022.
Në rast se pjesëmarrësit nuk e konfirmojnë pjesëmarrjen dhe/ose nuk ofrojnë dokumentacionin e kërkuar brenda 23 majit 2022, afati i kualifikimit në program kalon dhe vendi i tyre humbet.
17.  Gjuha zyrtare dhe e vetme e nismës është anglishtja, nuk do të ofrohen shërbime përkthimi, pjesëmarrësit duhet të kenë njohuri adekuate në gjuhën angleze për të përfituar nga programi, mjetet e nevojshme dhe aftësitë adekuate për të marrë pjesë në ambientet digjitale në internet.

KËRKESAT E DORËZIMIT

18.  Kandidatët duhet të dorëzojnë një katalog me maksimumi njëzetë (20) foto nga një histori, një përshkrim të projektit të tyre në 200 fjalë a më pak, së bashku me një CV dhe diçiturat e imazheve. Skedarët e fotove duhet të jenë JPEG, maks. 1500 DPI, 2000 px.

Nga kandidatët mund të dorëzohet edhe dokumentacion i mëtejshëm mbështetës, si psh:
 • Deklarata e motivimit për të marrë pjesë në program;
 • Një letër rekomandimi nga mësuesi/shkolla/agjencia/revista/profesionisti i sektorit
19.  Të gjitha fotot duhet të jenë origjinale dhe të shkrepura nga kandidati.
20.  Fotot e dorëzuara nga kandidati nuk duhet të përmbajnë ndonjë gjë që mund të konsiderohet e paligjshme me ndonjë mënyrë apo që mund të shkelë të drejtat e ndonjë pale të tretë, duke përfshirë pronësinë intelektuale, të drejtat morale apo të privatësisë; ose
21.  Organizatori ruan të drejtën të skualifikojë regjistrimet e paplota apo të palexueshme, apo që përndryshe nuk plotësojnë kërkesat e mësipërme.

GARANCITË

22.  Duke dorëzuar regjistrimin e vet, kandidati garanton që:
 • Kandidati është autori i vetëm i fotografive;
 • Kandidati është titullari i të drejtave të pronësisë intelektuale në fotografi;
23.  Organizatori garanton që:
 1. Do të veprojë brenda fushës së të drejtave të dhëna dhe/ose në përputhje me kushtet e këtushme.
 2. Organizatori mund të dëshirojë të përdorë emrin tuaj dhe fotot e përzgjedhura për qëllime reklamimi, promovimi dhe publiciteti për Canon Student Development Programme dhe nisma të tjera arsimore të Canon pa kompensim të mëtejshëm. Në këtë rast, organizatori do të kontaktojë pjesëmarrësin për të kërkuar lejen e pjesëmarrësit në përputhje me dispozitën 31. Kjo leje nuk mund të pengohet në mënyrë të paarsyeshme.

KLAUZOLË

22.  Canon ruan të drejtën të refuzojë respektimin e çfarëdo kandidature apo rikuperimin e vlerës së plotë të cilitdo çmimi nëse gjykon se ka pasur një abuzim ose shkelje të kushteve të këtij konkursi.
23.  Organizatori nuk mban përgjegjësi për ndonjë humbje, dëmtim apo lëndim të ndonjë natyre të shkaktuar apo të pësuar nga ndonjë pjesëmarrës në këtë konkurs. Megjithatë, asgjë në këto rregulla nuk do ka fuqinë të përjashtojë apo kufizojë përgjegjësinë e organizatorit për lëndimet personale ose vdekjen e shkaktuar nga neglizhenca e provuar e punonjësve apo e kontraktorëve të tij.
28.  Në rast të një mosmarrëveshjeje mbi interpretimin ose zbatimin e rregullave për çfarëdo çështje në lidhje me konkursin, vendimi i drejtuesve të organizatorit është përfundimtar dhe nuk do të ketë asnjë korrespondencë.
29.  Çfarëdo takse e vendosur nga qeverisja vendore për një pjesëmarrës individual si rezultat i pjesëmarrjes së pjesëmarrësit në fjalë në program, do të kompensohet nga organizatori (ose filiali i tij për vendin, sipas rastit).
30.  Canon ruan të drejtën ta publikojë emrin dhe shtetin e pjesëmarrësve ose të publikojë prezantimin e dhënies së çmimit pas datës së programit. Nëse pjesëmarrësi nuk dëshiron që të publikohen detaje të tilla, duhet të njoftojë organizatorin në kohën e njoftimit të pranimit.
31.  Kandidatët gjithashtu bien dakord që të kontaktohen nga organizatori dhe delegatët e tij për qëllimet e administrimit të konkursit ose nëse organizatori dëshiron të diskutojë çfarëdo përdorimi tjetër të fotove të dorëzuara në konkurs.
32.  Çmimi nuk është i transferueshëm dhe asnjë alternativë parash ose kredie nuk do të zëvendësohet me çmimin e ofruar. Nëse çmimi i ofruar (ose cilado pjesë e tij) është i padisponueshëm për shkak force madhore, organizatori ruan të drejtën ta modifikojë programin.
33.  Organizatori nuk do të konsiderohet në shkelje të këtyre kushteve, as përgjegjës për vonesat në kryerjen apo për moskryerjen e ndonjë prej detyrimeve të veta sipas këtyre kushteve, nëse një vonesë apo moskryerje e tillë rezulton nga aktivitete, rrethana apo shkaqe përtej kontrollit të tij të arsyeshëm, duke përfshirë mes të tjerash zjarrin, përmbytjet, pandemitë (duke përfshirë mes të tjerash si rezultat apo në lidhje të drejtpërdrejtë ose të tërthortë me COVID-19), embargot, luftën, veprimet luftarake (qofshin me shpallje lufte ose jo), aktet terroriste, kryengritjet, demonstratat, trazirat civile, grevat, mbylljet e punës apo trazira të tjera në sektorët e punës, forcat madhore apo aktet, mangësitë apo vonesat në veprim nga ndonjë autoritet qeveritar ("forcë madhore").
34.  Çfarëdo pranimi i refuzuar apo i pakonfirmuar mund t'i ofrohet kandidatit sipas gjykimit absolut dhe të vetëm të organizatorit.

TË DHËNAT PERSONALE

24.  Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB është kontrollori i të dhënave në lidhje me çfarëdo të dhënash personale të dorëzuara nga kandidatët. Të dhënat personale të dorëzuara ruhen në mënyrë të sigurt dhe mund të transferohen në një server të sigurt jashtë ZEE-së.
25.  Hypemarks, Inc. dba TINT incorporated,122 EastHouston St. San Antonio, TX 78258 është përpunuesi i të dhënave dhe administron platformën e dorëzimit.
26.  Të dhënat personale të mbledhura nga kandidatët i nënshtrohen politikës së privatësisë të konsumatorit të Canon https://myid.canon/canonid/#/policy.

JURIDIKSIONI

35.  Këto kushte dhe çfarëdo mosmarrëveshje që rrjedh nga apo në lidhje me to do të rregullohen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Holandës dhe do t'i nënshtrohen juridiksionit joekskluziv të gjykatave të Amsterdamit.

Versioni I, përditësuar më 10 mars 2022

Mund t'ju interesojë edhe

Mësoni më shumë për kompletet dhe aksesorët e ndryshëm që mund t'ju ndihmojnë të shkoni nga studentë në profesionistë.