Softuer për fluksin e punës për grafikat prezantuese

Shtoni punën nga parashtypjet deri në lustrimet. Siguroni rezultat të qëndrueshëm dhe menaxhim ngjyrash.

Hapat e tjerë

Kërkoni informacione

Produktet & shërbimet përkatëse

Produktet që kanë lidhje

Softuerë për menaxhimin e dyqaneve të printimit >
Idealë për të shtuar punën e prodhimit për printerët dhe reprografët e punëve.

Printerë tabelash dhe POS >
Idealë për printimin e posterëve, tabelave ose grafikave të reklamave.

Printerët e fotografisë dhe arteve të bukura >
Idealë për printimin e fotove, arteve dhe aplikimeve të bëra me porosi.

Printerë specialitetesh dhe industrialë >
Idealë për prodhimin e proceseve të orientuara të printimit jashtë tregut të Shfaqjeve Grafike.

Shërbimet përkatëse

Shërbimet e biznesit >
Po kërkoni që të rritni biznesin tuaj, të rritni produktivitetin, të ulni kostot e printimit ose të delegoni shërbimet tuaja që lidhen me printimin dhe dokumentet? Cilado të jetë sfida juaj, Canon mund t'ju ndihmojë me shërbimet e përshtatura për të arritur synimet tuaja.