Softuer për fluksin e punës për grafikat prezantuese

Shtoni punën nga parashtypjet deri në lustrimet. Siguroni rezultat të qëndrueshëm dhe menaxhim ngjyrash.