PRISMAprepare

Përshpejtoni përgatitjen dhe printimin e dokumenteve

Kërkoni informacione

EFI Digital StoreFront

PRISMAprepare: Perfeksionimi i përgatitjes

Kjo zgjidhje shumëfunksionale përgatitjeje pune ndihmon në përshpejtimin e përgatitjes së dokumenteve nga krijimi deri në prodhim. Qoftë nëse përmirësoni dokumente nga burime elektronike apo fizike, caktoni atribute të multimediave, krijoni inserte apo optimizoni ngjyrat e figurave, "PRISMAprepare" jua njëson në tërësi ciklin e punës përpara shtypjes.

Broshura

Përshpejtoni kohën e dorëzimit

Përgatitje më e shpejtë me ndërfaqen intuitive, shumëfunksionale të përgatitjes së dokumenteve me modifikim në kohë reale

Rrisni produktivitetin

Automatizoni detyrat e përsëritura dhe përgatitini dokumentet pavarësisht pajisjeve nxjerrëse

Përmirësoni shërbimet tuaja

Duke përdorur funksione të avancuara për të shtuar vlerën për klientët, duke përfshirë dhe personalizimin dhe finicionin e dokumenteve

EFI Digital StoreFront

Aplikimet kryesore

Përgatitja në krijim

Përgatitje e shpejtë dhe e lehtë e dokumenteve, duke përfshirë përgatitjen e printimit me të dhëna të integruara të ndryshueshme

Përgatitje në kontekst

Rregulloni tekstin, figurat dhe shumëçka tjetër

Përgatitje e figurës

Përmirëso fotot ose skanimet

Përgatitje me ngjyra

Funksionet e integruara ju japin mundësinë t'i rregulloni dhe ndryshoni ngjyrat sipas nevojës

Përgatitje e faqosjes

Rafinoni opsionet e finicionit duke përfshirë faqosjen dhe vizualizojini ndryshimet me paraqitje të tyre të mirëfilltë në kohë reale

Përgatitje e materialit

Zgjidhni me shpejtësi materialin për çdo faqe të çdo pune

Përgatitje në prodhim

Optimizoni cilësimet për shpejtësinë dhe efikasitetin e procesit tuaj të plotë të prodhimit - çdo herë!

Shikoni specifikimet e plota

EFI Digital StoreFront Key Applications

Web të tjera për të printuar dhe softuerin e rrjedhës së punës

Dëshironi të dini më shumë rreth "PRISMAprepare"?

Flisni sot me një anëtar të ekipit tonë.

FLISNI ME EKIPIN TONË

Nuk jeni të sigurt se cilat produkte ju duhen për biznesin tuaj?

FLISNI ME EKIPIN TONË