PRISMAprepare
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Infrastruktura e mbështetur

Sistemi i përdorimit

Sistem operativ 64-bitësh:

 • Windows Server 2016 (Standard, Essential, Datacenter)
 • Windows Server 2012 R2 (Datacenter, Standard, Essential, Foundation)
 • Microsoft Windows 101 (Professional, Enterprise) versioni 1802 e lart
 • Microsoft Windows 8/8.1 ose Update 1 (Professional, Enterprise)
 • Microsoft Windows Server 2019 (Datacenter, Standard, Essential)

Komponentët e Windows (instalohen automatikisht)

 • Microsoft .NET Framework 3.5
 • Microsoft .NET Framework 4.7.1
 • Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0
 • MMC 3,0
 • Print Services for Unix

Mbështeten skedarët nativë

Mund të përdoret çfarëdo formati skedari i pranuar nga Microsoft Office.

 • Paketa Microsoft Office 2013
 • Paketa Microsoft Office 2016
 • Paketa Microsoft Office 2019

Sistemi i skedarëve

NTFS >= 40 GB hapësirë e lirë

Rrjeti

TCP/IP (IPv4 dhe IPv6), 100/1000 MB/s

Tjetër

Përditësimet më të fundit të rëndësishme nga përditësimi i "Windows"

Konfigurimet e PRISMAprepare V8

Aftësitë përgatitore

Figura, krijimi, përmbajtja, ngjyrat, faqosja, materiali, prodhimi

Krijim i avancuar i dokumenteve

Opsional

Mbivendosje e avancuar

Opsional

Redaktimi i ngjyrës së pikës

Opsional

Spastrimi i skanimit

Opsional

VDP

Opsional

Automatizimi

Opsional

Kontroll paraprak

Opsional

Prepare to Finish

Opsional2

Përdorues paralelë

Deri në 99

Numri i mbështetur i sistemeve të printimit

Pa kufizim

Motorët e mbështetur (Canon)

Mbështeten presat elektronike "Canon" me mbushje me fletë, si dhe sisteme printimi dhe shumëfunksionale të dorës së parë për ambiente zyrash

Motorët e mbështetur (tjetër)

Mbështetet nxjerrja drejt cilido printeri me anë të teknologjisë standarde të drejtuesve të softuerit të "Windows". Vlejnë kufizimet për zgjedhjen e materialit dhe mbështetjen e finicionit

Kërkesat e pajisjeve

Processor

Performanca >= Intel Core i5

Mund të përdoret edhe një ekuivalent i "Intel" (si p.sh. "AMD") ose server "Vmware Gx" që i përgjigjet kësaj kërkese për performancë.

Nuk ka kufizime në lidhje me harduerin 32/64-bitësh dhe bërthamat njëshe/dyshe të procesorit.

Kujtesa

>= 2 GB (në serverët "VMware" mund të nevojitet më shumë memorie)

Hard disku

>= 80 GB (UDMA, SATA / SCSI U320), RPM >= 7,2 K
Kërkimi mesatar <= 10 ms, Vonesa mesatare <= 5 ms

Video

>= 1280 x 1024, Ngjyra reale (24/32 bit)

Ekrani

>= 19”

Skaner

Skaner që mbështet TWAIN (për importimin e origjinaleve të letrës)

Produkti është provuar me skanerët e mëposhtëm:

 • Fuji fi-6670
 • Canon DR-510C
 • Kodak i370

 1. Duhet aktivizuar instalimi anësor i aplikacioneve (për zhvilluesit) - Windows 10 versioni 2004. Ky është funksion i fshehur, aktivizuar paraprakisht.
 2. "Prepare to Finish" është konektor. Softueri "Ultimate Bindery V4" duhet blerë veçmas.