PROGRAMI I PARTNERËVE

Punoni me partnerët tanë

Përfitoni sa më shumë nga një partner i akredituar i Canon. Ekspertë në ofrimin e zgjidhjeve të personalizuara për t'iu përgjigjur dhe për të tejkaluar nevojat tuaja, ndërsa vijojmë të ofrojmë optimumin në shërbimin e klientit.
Gjeni një partner
Punoni me partnerët tanë

PËRMBLEDHJE

Përse të punoni me një partner të akredituar të Canon?

Partnerët tanë të Canon do t'ju ofrojnë ekspertizën lokale, udhëzim për zgjidhjet dhe do t'ju ofrojnë zgjidhjet dhe shërbimet më të mira të kategorisë përkatëse të Canon për t'iu përgjigjur çdo nevoje të biznesit tuaj.

Marrëdhënie dhe besim

Krijimi i një marrëdhënieje të fortë biznesi me klientët është e rëndësisë së lartë për partnerët tanë. Ata mund të kontaktohen lehtë dhe me ta mund të punohet lehtë, si dhe e kuptojnë vlerën e një partneri biznesi që është i qëndrueshëm dhe i besueshëm.

Marrëdhënie dhe besim
MBËSHTETJE

Me ju gjatë gjithë rrugës

Nga faza e projektimit deri në dorëzimin e projektit tuaj mbështetuni mbi eksperiencat e partnerëve tanë brenda rrjetit të Canon dhe mbi njohuritë e tyre për t'ju mbështetur dhe drejtuar përgjatë rrugëtimit.

Ekspertët e tregjeve lokale

Partnerët tanë janë ekspertët tuaj. Ata janë më se të aftë të sigurohen që zgjidhja ndaj kërkesave tuaja të jetë gjetja më e mirë sipas përvojës dhe njohurive të tyre në këtë fushë.

Ekspertët e tregjeve lokale
Distributorët

Këshilla cilësore

Të gjithë partnerët tanë kalojnë përmes një kurrikule trajnimesh për të qenë kompetentë si partner i kualifikuar i Canon. Njohuritë e tyre përditësohen rregullisht, teksa mësimi i njohurive të reja nuk pushon kurrë.

EKSPLORONI MË TEJ

Gati për të punuar me partnerët tanë?