PRINTERË PRODHIMI DHE KOMERCIALË

Letër e prerë
Printerë me ngjyra

Zbuloni cilësinë mahnitëse të këtyre printerëve novatorë me ngjyra

Softueri përkatës

Document process automation software on desktop

Softuer automatizimi për procesimin e dokumenteve

Shpejtoni flukset e punës, reduktoni kostot dhe dorëzoni në afate të ngushta

Customer communication management software on desktop

Softuer administrimi për komunikacionin e klientit

Njësoni komunikimet me këto zgjidhje të automatizuara

Content processing and management software on desktop

Softuer administrimi dhe procesimi materialesh

Gëzojuni administrimit, ruajtjes dhe flukseve praktike të punës në botime

Produktet që kanë lidhje

Canon wide format printer

Printerë formati të gjerë

Ideal për dokumente me format të madh, grafikë ekranesh dhe detyra CAD dhe GIS

Canon cut sheet presses

Presat tipografike dixhitale me ngjyra

Zgjidhje printimi me volume të larta, ideale për ambiente zyre ose komerciale

Canon continuous feed printers

Printerët me furnizim të vazhdueshëm

Zgjidhje të gjithanshme printimi për libra, gazeta, postë direkte dhe të tjera

Eksploroni shpejtësinë dhe cilësinë e printerëve tanë me fletë të prera me ngjyra

KONTAKTONI ME EKIPIN TONË