PRINTERË PRODHIMI DHE KOMERCIALË

Presat tipografike dixhitale me ngjyra

Vendosin një standard të ri për cilësinë e figurës, me rezultate të jashtëzakonshme
të ngjashme me të ofsetit

Softueri përkatës

Document process automation software on desktop

Softuer automatizimi për procesimin e dokumenteve

Shpejtoni flukset e punës, reduktoni kostot dhe dorëzoni në afate të ngushta

Customer communication management software on desktop

Softuer administrimi për komunikacionin e klientit

Njësoni komunikacionet me këto zgjidhje të automatizuara

Content processing and management software on desktop

Softuer administrimi dhe procesimi materialesh

Gëzojuni administrimit, ruajtjes dhe flukseve praktike të punës në botime

Produkte dhe shërbime përkatëse

Canon wide format printer

Printerë formati të gjerë

Ideal për dokumente me format të madh, grafikë ekranesh dhe detyra CAD dhe GIS

Canon discontinued printer

Produktet e ndërprera

Gjeni informacion dhe merrni mbështetje për produktet e ndërprera

Zbuloni nivele të reja cilësie me presat tona dixhitale me ngjyra

KONTAKTONI ME EKIPIN TONË