Njoftime për shtyp

Gjeni informacione mbi Canon, biznesin tonë, produktet dhe njerëzit tanë.

PR Contacts

Kontaktet për marrëdhëniet publike

Keni nevojë për ndihmë në lidhje me shtypin ose një pyetje që lidhet me mediat?