PRINTERË PRODHIMI DHE KOMERCIALË

Printerë bardhezi
me fletë të prera

Printerë të shpejtë dhe elastikë për punë printimi komercial me kërkesë të lartë

Softueri përkatës

Document process automation software on desktop

Softuer automatizimi për procesimin e dokumenteve

Shpejtoni flukset e punës, reduktoni kostot dhe dorëzoni në afate të ngushta

Customer communication management software on desktop

Softuer administrimi për komunikacionin e klientit

Njësoni komunikacionet me këto zgjidhje të automatizuara

Content processing and management software on desktop

Softuer administrimi dhe procesimi materialesh

Gëzojuni administrimit, ruajtjes dhe flukseve praktike të punës në botime

Produktet që kanë lidhje

Canon cut sheet colour printer

Printerët me ngjyra të letrave të prera

Teknologji e jashtëzakonshme printimi me ngjyra dhe flukse pune me përdorim të lehtë

Canon wide format printer

Printerë të formatit të gjerë

Ideal për dokumente me format të madh, grafikë ekranesh dhe detyra CAD dhe GIS

Canon digital press

Presat tipografike dixhitale

Zgjidhje printimi me volume të larta, ideale për ambiente zyre ose komerciale

Canon continuous feed printer

Printerët me furnizim të vazhdueshëm

Zgjidhje të gjithanshme printimi për libra, gazeta, postë direkte dhe të tjera

Zbuloni cilësinë koherente të printerëve tanë bardhezi me fletë të prera

NA KONTAKTONI