Canon TS-E 17mm f/4L Specifikimet

LARGËSI FOKUSIMI E BARABARTË ME FILM 35 MM

Këndi i pamjes (horizontal, vertikal, diagonal)

93º


70º 30'


104º

Konstruktimi i lentes (elementet/grupet)

18/12

Nr. of diaphragm blades

8

Hapja minimale

22

Distanca më e afërt e fokusimit (m)

0,25

Zmadhimi maksimal (x)

0,14

Informacioni mbi distancën

Po

DUST/MOISTURE RESISTANCE

Diametri i filtrit (mm)

77

Diametri maksimal x gjatësia (mm)

88,9 x 106,9

Pesha (g)

820

Zmadhimi – Tub zgjatues EF12 II

NC

Zmadhimi – Tub zgjatues EF25 II

NC

KUTI E NGURTË

Kuti e butë

LP1219

Mbajtës G.F III (kapak III*)

NC

Mbajtës G.F IV (kapak IV*)

NC

Mohimi i përgjegjësisë

*Numri maksimal i Kapakut III/IV të bashkëlidhur. Në rastin e lenteve të zmadhimit, numri maksimal aplikohet te gjatësia fokale më e shkurtër.