Canon EF 8-15mm f/4L Fisheye USM Specifikimet

GJATËSI FOKALE E BARASVLEFSHME ME FILM 35MM

Këndi i parjes (horizontal, vertikal, diagonal)

180º - 142º,


180º - 91º 46' ,


180º - 175º 30' ,

Ndërtimi i lentes (elementë/grupe)

14/11

Nr. i teheve të diafragmës

7

Hapja minimale

22

Distanca më e afërt e fokusimit (m)

0,15m

Zmadhimi maksimal (x)

0,34 (at 15mm)

Informacion mbi largësinë

Sigurohet

Stabilizator imazhi

-

Aktualizuesi AF

Unazë USM¹

Qëndrueshmëria ndaj pluhurit/lagështirës

Po¹

Diametri i filtrit (mm)

Mbajtësi i Filtrit

Maks. diametër x gjatësi (mm)

78,5 x 83

Pesha (g)

540

Tub Zmadhimi - Zgjerimi EF12 II

-

Tub Zmadhimi - Zgjerimi EF25 II

-

Kapaku i lentes

EW-77 (vetëm 15mm)

KASË E FORTË

Soft case

LP1219

G.F.Holder III (kapak III*)

-

G.F.Holder IV (kapak IV*)

-

Zgjatës

NC

Shënimi në fund të faqes

¹ Fokusim Manual me kohë të plotë

¹ Lentet me qëndrueshmëri ndaj pluhurit/lagështirës përshtaten me një unazë gome në montimin e lentes, e cila mund të shkaktojë gërryerje të lehtë të bazamentit të kamerës. Kjo asnjë mënyrë nuk ka efekt në lente ose në performancën e kamerës.