Canon EF 35mm f/1.4L II USM Specifikimet

TIPARET OPTIKE/SPECIFIKIMET

Këndi i parjes (horizontal, vertikal, diagonal)

54°, 38°, 63°

Ndërtimi i lentës (elementë/grupe)

14/11

Nr. i teheve të diafragmës

9

Hapja minimale

22

Distanca më e afërt e fokusimit (m)

0.28

Zmadhimi maksimal (x)

0.21

Informacioni mbi largësinë

Po

Aktualizuesi AF

Unazë USM¹

SPEFICIKIMET FIZIKE

Qëndrueshmëria ndaj pluhurit/lagështirës*

Po

Diametri i filtrit (mm)

72

Maks. diametër x gjatësi (mm)

80,4 x 104,4

Pesha (g)

760

PAJISJET SHTESË

Kapak lenteje

E-72II

Kapaku i lentës

EW-77B

Kasa/qesja e lentës

LP1219

Kapak i pasmë

Kapak E për pluhurin e lentës

Tub Zgjatimi me Zmadhim EF12 II

0,58-0,36

Tub Zgjatimi me Zmadhim EF25 II

1,03-0,80

Pajtueshmëria e Zgjeruesit

E papajtueshme

SPECIFIKIMET ME EF 1,4X III

SPECIFIKIMET ME EF 2X III

Mohimi i përgjegjësisë

* Lentet me qëndrueshmëri kundër pluhurit/lagështisë janë të pajisura me një unazë plastike në vendosjen e lentes, e cila mund të shkaktojë një gërryerje të paktë të vendosjes së kamerës.

Kjo nuk ndikon në asnjë mënyrë mbi lentën ose rendimentin e kamerës.

* Lentet me qëndrueshmëri kundër pluhurit/lagështisë janë të pajisura me një unazë plastike në vendosjen e lentes, e cila mund të shkaktojë një gërryerje të paktë të vendosjes së kamerës.

Kjo nuk ndikon në asnjë mënyrë mbi lentën ose rendimentin e kamerës.

Shënimi në fund të faqes

¹ Fokusim Manual me kohë të plotë

¹ Fokusim Manual me kohë të plotë