Streamline the entire goods delivery process, from picking, packing and shipping to validating proof of delivery.

Plotësimi i porosive

Modernizoni të gjithë procesin e dorëzimit të mallrave, nga marrja, paketimi dhe dërgimi për të formalizuar vërtetimin e dorëzimit.

Në tregun e sotëm që ecën me shpejtësi, klientët presin që mallrat e tyre të dorëzohen me shpejtësi, me saktësi dhe në kohë.

Për këtë arsye, ngadalësimi nga një sistem përpunimi i porosive, i cili është joefikas dhe mund të lejojë gabime, mund të ketë një ndikim serioz në biznesin tuaj.

Përfitimet nga zgjidhjet tona për plotësimin e porosive

Benefits Benefits

Zvogëloni përpunimin manual të porosive

Flukset e automatizuara të punës kursejnë kohë dhe shmangin gabimet në gjatë transportit

Benefits Benefits

Shkurtoni kohën për faturimin

Shpejtoni vërtetimin e dorëzimit me regjistrimin e nënshkrimit elektronik në pajisje celulare

Benefits Benefits

Përmirësoni shërbimin e klientit

Teknologjia më efikase zvogëlon kostot, gabimet dhe vonesat

Benefits Benefits

Forconi sigurinë dhe respektimin e normave

Sistemet dixhitale ruajnë nënshkrimet dhe regjistrojnë në mënyrë të sigurt

Një recetë për një dorëzim më të shpejtë dhe më të zgjuar të mallrave

“We now have a more standardised setup that is cheaper, easier to maintain and more flexible.”
Tani ne kemi një strukturë më të standardizuar që ka kosto më të ulëta, është më e lehtë për mirëmbajtjen si dhe është më elastike.

Friedrich Staller

Drejtori i Përgjithshëm, GEV

Sfida

Kompania austriake e pajisjeve të kuzhinës GEV kërkonte që t'i përpunonte më shpejt faturat dhe shënimet e dorëzimit për të realizuar objektivin e saj për ofrimin e dorëzimit brenda ditës për 97% të porosive të saj. Kompania kërkonte një zgjidhje dixhitale që do të mund të shpejtonte flukset e punës të bazuara në letër, si dhe t'i jepte një kontroll dhe një vizibilitet më të madh mbi proceset.

“We now have a more standardised setup that is cheaper, easier to maintain and more flexible.”
We developed a tailor-made Order Fulfilment solution, dovetailing Canon’s Document Management platform.

Zgjidhja

Ne zhvilluam një Zgjidhje të personalizuar për plotësimin e porosive, e cila përputhet me platformën e Menaxhimit të dokumenteve të Canon dhe me sistemin ESP nga GEV, për dixhitalizimin e të gjitha dokumentacioneve si dhe arkivimin dhe etiketimin automatik të tyre për një marrje të shpejtë dhe me lehtësi.

Përfitimet

Zgjidhja jonë e shpejtoi procesin e plotësimit duke e ndihmuar personelin të gjejë më shpejt shënimet për dorëzimin si dhe duke shkurtuar kohën për faturat nëpërmjet nënshkrimit elektronik. Përveç përmirësimit të sigurisë dhe dukshmërisë së dokumenteve, sistemi përmirësoi po ashtu eksperiencën e ofruar për klientët, duke siguruar modele më të qarta dhe të redaktueshme për porositë.

Our solution sped up fulfilment by helping staff find delivery notes faster

Rritni biznesin tuaj duke i përpunuar porositë më shpejt dhe me më shumë efikasitet.


FLISNI ME EKIPIN TONË

Si funksionon

Fitoni më shumë biznese duke i përpunuar porositë më shpejt dhe me më shumë zgjuarsi.

Zgjidhje të përafërta