Canon CanoScan LiDE 400
Specifikimet

Specifikimet

Icon 01

4800 x 4800 dpi

Icon 02

Skanimi automatik

Icon 03

Rregullimi automatik i dokumentit dhe Rregullimi automatik i fotografisë*

Icon 04

Butonat EZ

Icon 01

Skanimi në renë kompjuterike

Icon 02

Me energji nga lidhja USB e tipit C

Icon 01

Skanimi vertikal

Icon 02

Z-Lid

Shikoni të gjitha

Specifikimet në detaje

Technical Specifications

Tipi

Skaner me shtrat të sheshtë

Skanim i elementeve

CIS

Burimi i dritës

LED 3-ngjyra (RGB)

Rezolucioni optik

4800 x 4800 dpi1

Rezolucioni i zgjedhshëm

25 - 19200 dpi2

Ndërfaqja

USB tipi C (në përputhje me USB 3.0 dhe 2.0)

Shkallëzimi i skanimit (ngjyra)

48 bit hyrje -> 48/24 bit dalje

Shkallëzimi i skanimit (gri)

16 bit hyrje -> 8 bit dalje

Madhësia Maksimale e Dokumentit

A4 / Letter (216 x 297mm)

Butona EZ-Scan

5 butona (PDF x 2, AUTOSKANIM, FOTOKOPJE, DËRGIM)

Shpejtësia e skan.

(me ngjyra)
(Reflektive)
25,4 msek/rresht (4800 dpi)
14,8 msek/rresht (2400 dpi)
6,6 msek/rresht (1200 dpi)
3,8 msek/rresht (600 dpi)
1,7 msek/rresht (300 dpi)3

(shkalla gri, bardhezi)
(Reflektive)
8,2 msek/rresht (4800 dpi)
4,3 msek/rresht (2400 dpi)
2,2 msek/rresht (1200 dpi)
1,3 msek/rresht (600 dpi)
1,7 msek/rresht (300 dpi)4

Shpejtësia e skanimit (A4, 300dpi, Ngjyra)

Afro 8 sek5

Shpejtësia e skanimit (4x6", 300 dpi, me ngjyra)

Afro 4 sek6

Shpejtësia e shikimit paraprak

Afro 7 sek7

Programi kompjuterik i Përfshirë

Mjeti i skanimit për Win
Shërbimi i skanimit për Win

Furnizimi me energji

Furnizohet nëpërmjet portës USB

Konsumi i energjisë

afro 4,5 W (në punë, maksimumi)
afro 0,3 W (në gatishmëri)

Përmasat

250×367×42 mm

Pesha

1,7 kg

Intervali i temperaturës së punës

5 - 35 °C

Varg i lagështirës gjatë operimit

10 - 90 %RH, pa formim kondensimi

Sistemet e Operuese që mbështeten

Windows 10、Windows 8.1、Windows 7 SP189
Funksionimi mund të garantohet vetëm në një kompjuter me Windows 7 ose një version të mëvonshëm të instaluar paraprakisht. 
OS X 10.11.6、macOS 10.12〜10.15, macOS 11 *

Kërkesat Minimale të Sistemit

Ekrani: 1024 x 768 XGA

Mospranimet standarde

Të gjitha specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim.

Të gjitha markat dhe emrat e produkteve janë marka të regjistruara të kompanive të tyre përkatëse.

  1. Rezolucioni optik është një matje e rezolucionit model maksimal të harduerit bazuar në standardin ISO 14473.
  2. Rritja e rezolucionit të skanimit do të kufizojë zonën maksimale të mundshme të skanimit.
  3. Shpejtësia më e madhe në USB me shpejtësi të madhe në PC me Windows. Koha e transferimit në kompjuter nuk përfshihet
  4. Shpejtësia më e madhe në USB me shpejtësi të madhe në PC me Windows. Koha e transferimit në kompjuter nuk përfshihet
  5. Lidhja e kabllos USB të paketimit me portën në përputhje me USB3.0 dhe më sipër në kompjuter. Shpejtësia e skanimit të dokumenteve me ngjyra (A4 300 dpi me ngjyra) është matur me ISO/IEC 29183 Target A. Shpejtësia e skanimit të fotografive me ngjyra (4"x6" 300 dpi) është matur me ISO//JIS SCID No.2. Shpejtësia e skanimit tregon kohën e matur ndërmjet shtypjes së butonit të skanimit të drajvërit të skanerit dhe fikjes së ekranit që tregon statusin.. Shpejtësia e skanimit mund të ndryshojë në varësi të konfigurimit të sistemit, ndërfaqes, programit kompjuterik, cilësimeve të modalitetit të skanimit dhe madhësisë së dokumentit, etj.
  6. Lidhja e kabllos USB të paketimit me portën në përputhje me USB3.0 dhe më sipër në kompjuter. Shpejtësia e skanimit të dokumenteve me ngjyra (A4 300 dpi me ngjyra) është matur me ISO/IEC 29183 Target A. Shpejtësia e skanimit të fotografive me ngjyra (4"x6" 300 dpi) është matur me ISO//JIS SCID No.2. Shpejtësia e skanimit tregon kohën e matur ndërmjet shtypjes së butonit të skanimit të drajvërit të skanerit dhe fikjes së ekranit që tregon statusin.. Shpejtësia e skanimit mund të ndryshojë në varësi të konfigurimit të sistemit, ndërfaqes, programit kompjuterik, cilësimeve të modalitetit të skanimit dhe madhësisë së dokumentit, etj.
  7. Koha e përpunimit paraprak nuk është përfshirë.
  8. Kërkohet lidhja e internetit ose njësia e diskut CD-ROM për të instaluar softuerin për Windows. Kërkohet lidhja e internetit për të përdorur të gjithë udhëzuesin e përdorimit.
  9. Softueri drejtues TWAIN (ScanGear) bazohet në specifikimin TWAIN V1.9 dhe kërkon Menaxherin e burimit të të dhënave që vjen me sistemin operativ.
* Vetem Windows