Privatësia

Angazhimi i Canon për privatësinë

Canon e merr me shumë seriozitet përgjegjësinë e tij për të mbrojtur privatësinë e individëve dhe përpunimin e të dhënave të tyre personale. Canon rishikon dhe, kur është e nevojshme, përditëson rregullisht parimet dhe praktikat e tij për mbrojtjen e të dhënave. Canon do të përpunojë të dhënat personale të individëve për një mori qëllimesh të ndryshme që përshkruhen në njoftimet përkatëse më poshtë, në varësi të marrëdhënies suaj me ne. Më poshtë është një listë e njoftimeve aktuale.


Njoftimet më të fundit të privatësisë

Njoftimi i privatësisë për konsumatorin nga Canon

Njoftimi i privatësisë për biznesin nga Canon

Njoftimi i privatësisë së rekrutimit

Njoftimi për skedarët e personalizimit