ICC Profiles for Canon Pro printers

Profile ICC për printerë "Canon Pro"

Zgjeroni më tej gamën e letrave të mbështetura nga printeri juaj profesional fotografik "Canon" duke instaluar profile të tjera ICC. Këto parametra printerësh ofrojnë suport për shumë letra të njohura fotografish të testuara dhe aprovuara nga Canon dhe mundësojnë përputhje të saktë nga ekrani në letër.

Profile ICC

Instaloni profile të tjera ICC dhe zgjeroni gamën e letrave të mbështetura nga fotoprinteri juaj profesional "Canon" - ideal për ata që kërkojnë finicion prej eksperti.

Instalimi i profileve ICC

Profilet ICC për letrat e "Canon" dhe disa fotoletra të palëve të treta vijnë të parainstaluara së bashku me drejtuesin softuerik të printerit. Për të instaluar profile të tjera për letra të tjera të njohura fotografike të provuara e miratuara nga "Canon" dhe për modele të caktuara të vjetra, shkarkoni "ICC Profile Pack" për printerin tuaj nga një prej lidhjeve të mëposhtme:

Udhëzimet e instalimit

Instaloni profilet duke ndjekur procedurën për sistemin tuaj operativ:

Windows: Klikoni me të djathtin profilin e shkarkuar ICC dhe zgjidhni "Install Profile" nga menyja.

Mac: Kopjojini profilet ICC në dosjen "Profiles" që ndodhet te "Finder / Go / Computer / [Your HD] / Library / ColorSync".

Printimi me profilet ICC

Pas instalimit, profilet shtesë ICC mund të zgjidhen te cilësimet e drejtuesit të printerit, si dhe në aplikacione të tjera profesionale fotografike, si p.sh. "Adobe Photoshop" dhe "Lightroom".

Për të arritur me lehtësi printime fotosh në cilësi eksperti, mund të përdorni modulet e dedikuara "Print Studio Pro" dhe "Professional Print & Layout" nga "Canon", që integrohen më së miri me "Adobe Photoshop" dhe "Lightroom", si dhe me "Canon Digital Photo Professional".

ICC Profiles for Canon Pro printers

Lloji i Medias

Në seksionin "Media Type" zgjidhni emrin e letrës për fotoletrën e "Canon" ose llojin e letrës për letrat e tjera (p.sh. "Other Glossy Paper", "Other Fine Art Paper" ose "Canvas"). Cilësimi i duhur i "Media Type" për çdo letër të miratuar përcaktohet në një tabelë letrash të mbështetura për printerin tuaj, si dhe në manualin e përfshirë në "ICC Profiles Pack".

ICC Profiles for Canon Pro printers

Menaxhimi i ngjyrave

Zgjdhni profilin ICC të duhur
1. Caktoni Colour Mode në "Use ICC Profile"
2. Caktoni Printer Profile në "Auto" për letrat e "Canon" ose zgjidhni profilin e instaluar ICC nga lista që përkon me letrën që keni zgjedhur.
3. Zgjidhni parafaqosjen Rendering Intent që preferoni. ‘Perceptual’ rekomandohet për përputhjen më të mirë të mundshme nga ekrani në printim.

Burimet e letrës

Në varësi të llojit, peshës dhe trashësisë së letrës, letra duhet të ngarkohet në sirtarin automatik të pasmë/sipërm ose në mbushësen manuale. Cilësimet e duhura i gjeni në tabelën e letrave të përputhshme për printerin tuaj, si edhe në manualin e përfshirë në "ICC Profiles Pack".

ICC Profiles for Canon Pro printers

Sirtari i sipërm/pasmë

Krijuar për letra me shkëlqim, lustër dhe mat në përmasa nga 10×15 cm deri në A2*, sirtari i pasmë automatik ndodhet në krye të printerit dhe mund të marrë deri në 20 fletë fotoletre njëherësh.

ICC Profiles for Canon Pro printers

Furnizues manual

Krijuar për letra më të trasha e të rënda si dhe materiale gjerësie 17 in*, mbushësja manuale ndodhet prapa printerit dhe merr një fletë të vetme letre ose kanavacë njëherësh.

* Letra A2/17 in mbështetet vetëm me "PRO-1000"

Letra "PRO-1000 Photo"

Canson Infinity

Emri i Letrës Profili ICC Lloji i Medias Marzhi i rekomanduar
CANSON INFINITY PHOTOART HD Canvas 400g/m2 "Canon PRO-1000/500" për "Canson Infinity PhotoArt HD Canvas 400" Kanavacë -
PRO-1000_500_CansonInfinity Furnizim manual
PhotoArtHDCanvas400
CANSON INFINITY Montval AQUARELLE 310g/m2 "Canon PRO-1000/500" për "Canson Infinity Montval Aquarelle 310" Extra Heavyweight Fine Art Paper -
PRO-1000_500_CansonInfinity Furnizim manual
MontvalAquarelle310
CANSON INFINITY PLATINE FIBRE RAG 310g/m2 "Canon PRO-1000/500" për "Canson Infinity Platine Fibre Rag 310" Heavyweight Photo Paper 25 mm
PRO-1000_500_CansonInfinity Furnizim manual
PlatineFibreRag310
CANSON INFINITY BARYTA PHOTOGRAPHIQUE 310g/m2 "Canon PRO-1000/500" për "Canson Infinity Baryta Photographique 310" Heavyweight Photo Paper 25 mm
PRO-1000_500_CansonInfinity Furnizim manual
BarytaPhotographique310

Hahnemuhle

Emri i Letrës Profili ICC Lloji i Medias Marzhi i rekomanduar
Hahnemuhle Museum Etching 350gsm "Canon PRO-1000/500" për "Hahnemuhle Museum Etching 350" Letër artistike me dendësi më të lartë, -
PRO-1000_500_Hahnemuhle Furnizim manual
MuseumEtching350
Hahnemuhle German Etching 310gsm "Canon PRO-1000/500" për "Hahnemuhle German Etching 310" Letër artistike me dendësi më të lartë, 25 mm
PRO-1000_500_Hahnemuhle Furnizim manual
GermanEtching310
Hahnemuhle Photo Rag 308gsm "Canon PRO-1000/500" për "Hahnemuhle Photo Rag 308" Letër artistike me dendësi më të lartë, 25 mm
PRO-1000_500_Hahnemuhle Furnizim manual
PhotoRag308
Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305gsm "Canon PRO-1000/500" për "Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305" Letër artistike me dendësi më të lartë, 25 mm
PRO-1000_500_Hahnemuhle Furnizim manual
PhotoRagUltraSmooth305
Hahnemuhle FineArt Pearl 285gsm "Canon PRO-1000/500" për "Hahnemuhle FineArt Pearl 285" Heavyweight Photo Paper 25 mm
PRO-1000_500_Hahnemuhle Furnizim manual
FineArtPearl285
Hahnemuhle FineArt Baryta 325gsm "Canon PRO-1000/500" për "Hahnemuhle FineArt Baryta 325" Heavyweight Photo Paper -
PRO-1000_500_Hahnemuhle Furnizim manual
FineArtBaryta325
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310gsm "Canon PRO-1000/500" për "Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310" Letër artistike me dendësi më të lartë, -
PRO-1000_500_Hahnemuhle Furnizim manual
PhotoRagBrightWhite310
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315gsm "Canon PRO-1000/500" për "Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315" Heavyweight Photo Paper -
PRO-1000_500_Hahnemuhle Furnizim manual
PhotoRagBaryta315

Moab

Emri i Letrës Profili ICC Lloji i Medias Marzhi i rekomanduar
MOAB entrada RAG NATURAL 300 "Canon PRO-1000/500" për "Moab Entrada Rag Natural 300" Letër artistike me dendësi më të lartë, 25 mm
PRO-1000_500_MoabEntradaRag Furnizim manual
Natural300
MOAB lasal EXHIBITION LUSTER 300 "Canon PRO-1000/500" për "Moab Lasal Exhibition Luster 300" Lightweight Photo Paper -
PRO-1000_500_MoabLasal Rear Tray
ExhibitionLuster300

Gekko

Emri i Letrës Profili ICC Lloji i Medias Marzhi i rekomanduar
GEKKO Blue Label "Canon PRO-1000/500" për "Pictorico Blue Label 285" Lightweight Photo Paper -
PRO-1000_500_Pictorico Rear Tray
BlueLabel285

Magiclee

Emri i Letrës Profili ICC Lloji i Medias Marzhi i rekomanduar
Magiclee Silver Rag 300gsm "Canon PRO-1000/500" për "Magiclee Silver Rag 300" Heavyweight Photo Paper 25 mm
PRO-1000_500_Magiclee Furnizim manual
SilverRag300

Fotoletra për "PRO-100/PRO-100S"

Tabelat më poshtë përmbajnë një listë të fotoletrave të që janë testuar e miratuar për përdorim me printerët e "Canon" si dhe me llojet e tyre të materialit dhe cilësimet e sirtarit të letrës. Profilet ICC për këto letra përfshihen në paketat e shkarkimit.


Canson Infinity

Emri i Letrës Profil ICC Lloji i Medias Paper Source
Canson Infinity BFK RIVES 310gsm "Canon PRO-100" për "Canson Infinity BFK RIVES 310" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250gsm "Canon PRO-100" për "Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson Infinity Edition Etching Rag 310gsm "Canon PRO-100" për "Canson Infinity Edition Etching Rag 310" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson Infinity Rag Photographique 210gsm "Canon PRO-100" për "Canson Infinity Rag Photographique 210" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson Infinity Baryta Photographique 310gsm "Canon PRO-100" për "Canson Infinity Baryta Photographique 310" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240gsm "Canon PRO-100" për "Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson PhotoArt HD Canvas 400gsm "Canon PRO-100" për "Canson PhotoArt HD Canvas 400" Kanavacë Furnizim manual

Hahnemuhle

Emri i Letrës Profil ICC Lloji i Medias Paper Source
Hahnemuhle FineArt Pearl 285gsm "Canon PRO-100" për "Hahnemuhle FineArt Pearl 285" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310gsm "Canon PRO-100" për "Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Hahnemuhle FineArt Baryta 325gsm "Canon PRO-100" për "Hahnemuhle FineArt Baryta 325" Letër Tjetër me Shkëlqim Furnizim manual
Hahnemuhle Photo Rag Pearl 320gsm "Canon PRO-100" për "Hahnemuhle Photo Rag Pearl 320" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315gsm "Canon PRO-100" për "Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Hahnemuhle Baryta FB 350gsm "Canon PRO-100" për "Hahnemuhle Baryta FB 350" Letër Tjetër me Shkëlqim Furnizim manual
Hahnemuhle Leonardo Canvas 390gsm "Canon PRO-100" për "Hahnemuhle Leonardo Canvas 390" Kanavacë Furnizim manual
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400gsm "Canon PRO-100" për "Hahnemuhle Daguerre Canvas 400" Kanavacë Furnizim manual

ILFORD GALERIE

Emri i Letrës Profil ICC Lloji i Medias Paper Source
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290gsm "Canon PRO-100" për "ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290gsm "Canon PRO-100" për "ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310gsm "Canon PRO-100" për "ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310gsm "Canon PRO-100" për "ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310gsm "Canon PRO-100" për "ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215gsm "Canon PRO-100" për "ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290gsm "Canon PRO-100" për "ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290gsm "Canon PRO-100" për "ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310gsm "Canon PRO-100" për "ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray

Museo

Emri i Letrës Profil ICC Lloji i Medias Paper Source
Museo Silver Rag 300 gsm "Canon PRO-100" për "Museo Silver Rag 300" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Museo MAX 250 gsm "Canon PRO-100" për "Museo MAX 250" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual

PICTRAN

Emri i Letrës Profil ICC Lloji i Medias Paper Source
PICTRAN BARYTA "Canon PRO-100" për "PICTRAN BARYTA" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
PICTRAN KYOKUSHI "Canon PRO-100" për "PICTRAN KYOKUSHI" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual

Pictorico

Emri i Letrës Profil ICC Lloji i Medias Paper Source
Pictorico ART Kenaf Paper (132) "Canon PRO-100" për "Pictorico ART Kenaf Paper 132" Letër Tjetër Artistike 1 Rear Tray
Pictorico Pro Hi-Gloss White Film "Canon PRO-100" për "Pictorico Pro Hi-Gloss White Film" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper "Canon PRO-100" për "Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight "Canon PRO-100" për "Pictorico PRO Photo Canvas Heavy Weight" Letër Tjetër me Shkëlqim Rear Tray
Pictorico PRO Photo Canvas "Canon PRO-100" për "Pictorico PRO Photo Canvas" Letër Tjetër me Shkëlqim Rear Tray
Pictorico GEKKO Blue "Canon PRO-100" për "Pictorico GEKKO Blue" Letër Tjetër me Shkëlqim Rear Tray

Moab

Emri i Letrës Profil ICC Lloji i Medias Paper Source
Moab Entrada Rag Natural 300 "Canon PRO-100" për "Moab Entrada Rag Natural 300" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Moab Entrada Rag Natural 190 "Canon PRO-100" për "Moab Entrada Rag Natural 190" Letër Tjetër Artistike 1 Rear Tray
Moab Entrada Rag Bright 300 "Canon PRO-100" për "Moab Entrada Rag Bright 300" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Moab Entrada Rag Bright 190 "Canon PRO-100" për "Moab Entrada Rag Bright 190" Letër Tjetër Artistike 1 Rear Tray
Moab Lasal Photo Gloss 270 "Canon PRO-100" për "Moab Lasal Photo Gloss 270" Letër Tjetër me Shkëlqim Furnizim manual
Moab Colorado Fiber Satine 245 "Canon PRO-100" për "Moab Colorado Fiber Satine 245" Letër Tjetër me Shkëlqim Furnizim manual
Moab Colorado Fiber Gloss 245 "Canon PRO-100" për "Moab Colorado Fiber Gloss 245" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 "Canon PRO-100" për "Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350" Kanavacë Furnizim manual

Brilliant

Emri i Letrës Profil ICC Lloji i Medias Paper Source
Brilliant Supreme Lustre "Canon PRO-100" për "Brilliant Supreme Lustre" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Inkpress

Emri i Letrës

Profil ICC Lloji i Medias Paper Source
Inkpress Luster "Canon PRO-100" për "Inkpress Luster" Letër Tjetër me Shkëlqim Furnizim manual

Fotoletra "PRO-10/PRO-10S"

Canson Infinity

Emri i Letrës Profil ICC Lloji i Medias Paper Source
Canson Infinity BFK RIVES 310gsm "Canon PRO-10" për "Canson Infinity BFK RIVES 310" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250gsm "Canon PRO-10" për "Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson Infinity Edition Etching Rag 310gsm "Canon PRO-10" për "Canson Infinity Edition Etching Rag 310" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson Infinity Rag Photographique 210gsm "Canon PRO-10" për "Canson Infinity Rag Photographique 210" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson Infinity Baryta Photographique 310gsm "Canon PRO-10" për "Canson Infinity Baryta Photographique 310" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240gsm "Canon PRO-10" për "Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson PhotoArt HD Canvas 400gsm "Canon PRO-10" për "Canson PhotoArt HD Canvas 400" Kanavacë Furnizim manual

Hahnemuhle

Emri i Letrës Profil ICC Lloji i Medias Paper Source
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310gsm "Canon PRO-10" për "Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Hahnemuhle Photo Rag 308gsm "Canon PRO-10" për "Hahnemuhle Photo Rag 308" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Hahnemuhle Museum Etching 350gsm "Canon PRO-10" për "Hahnemuhle Museum Etching 350" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Hahnemuhle German Etching 310gsm "Canon PRO-10" për "Hahnemuhle German Etching 310" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Hahnemuhle FineArt Baryta 325gsm "Canon PRO-10" për "Hahnemuhle FineArt Baryta 325" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315gsm "Canon PRO-10" për "Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Hahnemuhle Baryta FB 350gsm "Canon PRO-10" për "Hahnemuhle Baryta FB 350" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400gsm "Canon PRO-10" për "Hahnemuhle Daguerre Canvas 400" Kanavacë Furnizim manual
Hahnemuhle Monet Canvas 410gsm "Canon PRO-10" për "Hahnemuhle Monet Canvas 410" Kanavacë Furnizim manual

ILFORD GALERIE

Emri i Letrës Profil ICC Lloji i Medias Paper Source
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290gsm "Canon PRO-10" për "ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290gsm "Canon PRO-10" për "ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310gsm "Canon PRO-10" për "ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310gsm "Canon PRO-10" për "ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310gsm "Canon PRO-10" për "ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215gsm "Canon PRO-10" për "ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290gsm "Canon PRO-10" për "ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290gsm "Canon PRO-10" për "ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310gsm "Canon PRO-10" për "ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray

Museo

Emri i Letrës Profil ICC Lloji i Medias Paper Source
Museo Silver Rag 300 gsm "Canon PRO-10" për "Museo Silver Rag 300" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Museo MAX 250 gsm "Canon PRO-10" për "Museo MAX 250" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
PICTRAN
Emri i Letrës Profil ICC Lloji i Medias Paper Source
PICTRAN BARYTA "Canon PRO-10" për "PICTRAN BARYTA" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
PICTRAN KYOKUSHI "Canon PRO-10" për "PICTRAN KYOKUSHI" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual

Pictorico Pro

Emri i Letrës Profil ICC Lloji i Medias Paper Source
Pictorico Pro Hi-Gloss White Film "Canon PRO-10" për "Pictorico Pro Hi-Gloss White Film" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper "Canon PRO-10" për "Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight "Canon PRO-10" për "Pictorico PRO Photo Canvas Heavy Weight" Letër Tjetër me Shkëlqim Rear Tray
Pictorico PRO Photo Canvas "Canon PRO-10" për "Pictorico PRO Photo Canvas" Letër Tjetër me Shkëlqim Rear Tray
Pictorico GEKKO Blue "Canon PRO-10" për "Pictorico GEKKO Blue" Letër Tjetër me Shkëlqim Rear Tray

Moab

Emri i Letrës Profil ICC Lloji i Medias Paper Source
Moab Entrada Rag Natural 300 "Canon PRO-10" për "Moab Entrada Rag Natural 300" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Moab Entrada Rag Natural 190 "Canon PRO-10" për "Moab Entrada Rag Natural 190" Letër Tjetër Artistike 1 Rear Tray
Moab Entrada Rag Bright 300 "Canon PRO-10" për "Moab Entrada Rag Bright 300" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Moab Entrada Rag Bright 190 "Canon PRO-10" për "Moab Entrada Rag Bright 190" Letër Tjetër Artistike 1 Rear Tray
Moab Lasal Photo Gloss 270 "Canon PRO-10" për "Moab Lasal Photo Gloss 270" Letër Tjetër me Shkëlqim Furnizim manual
Moab Colorado Fiber Satine 245 "Canon PRO-10" për "Moab Colorado Fiber Satine 245" Letër Tjetër me Shkëlqim Furnizim manual
Moab Colorado Fiber Gloss 245 "Canon PRO-10" për "Moab Colorado Fiber Gloss 245" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 "Canon PRO-10" për "Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350" Kanavacë Furnizim manual

Brilliant

Emri i Letrës Profil ICC Lloji i Medias Paper Source
Brilliant Supreme Lustre "Canon PRO-10" për "Brilliant Supreme Lustre" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual

Inkpress

Emri i Letrës Profil ICC Lloji i Medias Paper Source
Inkpress Luster "Canon PRO-10" për "Inkpress Luster" Letër Tjetër me Shkëlqim Furnizim manual

Innova

Emri i Letrës Profil ICC Lloji i Medias Paper Source
Innova Smooth Cotton High White 100% Cotton 315gsm "Canon PRO-10" për "Innova Smooth Cotton High White 315" Letër Tjetër Artistike 1 Tarifa manuale

Letra "PRO-1 Photo"

Tabelat më poshtë përmbajnë një listë të fotoletrave të që janë testuar e miratuar për përdorim me printerët e "Canon" si dhe me llojet e tyre të materialit dhe cilësimet e sirtarit të letrës. Profilet ICC për këto letra përfshihen në paketat e shkarkimit.


Canson INFINITY

Emri i Letrës Profil ICC Lloji i Medias Paper Source
Canson INFINITY BFK RIVES 310gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "Canson INFINITY BFK RIVES 310" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson INFINITY ARCHES VELIN MUSEUM RAG 250gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "Canson ARCHES VELIN MUSEUM RAG 250" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson INFINITY EDITION ETCHING RAG 310gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "Canson EDITION ETCHING RAG 310" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson INFINITY RAG PHOTOGRAPHIQUE 210gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "Canson RAG PHOTOGRAPHIQUE 210" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson INFINITY Montval AQUARELLE 310gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "Canson Montval AQUARELLE 310" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson INFINITY BARYTA PHOTOGRAPHIQUE 310gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "Canson BARYTA PHOTOGRAPHIQUE 310" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Canson INFINITY ARCHES AQUARELLE RAG 240gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "Canson ARCHES AQUARELLE RAG 240" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Canson PhotoArt HD Canvas 400gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "Canson PhotoArt HD Canvas 400" Kanavacë Furnizim manual

Hahnemuhle

Emri i Letrës Profil ICC Lloji i Medias Paper Source
Hahnemuhle William Turner 310gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "Hahnemuhle William Turner 310" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Hahnemuhle William Turner 190gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "Hahnemuhle William Turner 190" Letër Tjetër Artistike 1 Rear Tray
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Hahnemuhle Photo Rag 308gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "Hahnemuhle Photo Rag 308" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Hahnemuhle Museum Etching 350gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "Hahnemuhle Museum Etching 350" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Hahnemuhle German Etching 310gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "Hahnemuhle German Etching 310" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Hahnemuhle FineArt Baryta 325gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "Hahnemuhle FineArt Baryta 325" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Hahnemuhle Baryta FB 350gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "Hahnemuhle Baryta FB 350" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "Hahnemuhle Daguerre Canvas 400" Kanavacë Furnizim manual
Hahnemuhle Monet Canvas 410gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "Hahnemuhle Monet Canvas 410" Kanavacë Furnizim manual

ILFORD GALERIE

Emri i Letrës Profil ICC Lloji i Medias Paper Source
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "ILFORD GALERIE SMOOTH PEARL 290" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "ILFORD GALERIE SMOOTH GLOSS 290" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "ILFORD GALERIE GOLD FIBRE SILK 310" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH PEARL 310gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "ILFORD GALERIE SMOOTH PEARL 310" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH GLOSS 310gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "ILFORD GALERIE SMOOTH GLOSS 310" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH HIGH GLOSS 215gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "ILFORD GALERIE SMOOTH HIGH GLOSS 215" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH PEARL 290gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "ILFORD GALERIE SMOOTH PEARL 290" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH GLOSS 290gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "ILFORD GALERIE SMOOTH GLOSS 290" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
ILFORD GALERIE Prestige GOLD FIBRE SILK 310gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "ILFORD GALERIE GOLD FIBRE SILK 310" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray

MUSEO

Emri i Letrës Profil ICC Lloji i Medias Paper Source
MUSEO Silver Rag 300 gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "MUSEO Silver Rag 300" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual

PICTRAN

Emri i Letrës Profil ICC Lloji i Medias Paper Source
PICTRAN BARYTA "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "PICTRAN BARYTA" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
PICTRAN KYOKUSHI "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "PICTRAN KYOKUSHI" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual

Pictorico

Emri i Letrës Profil ICC Lloji i Medias Paper Source
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray
Pictorico PRO Photo Canvas "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "Pictorico PRO Photo Canvas" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Rear Tray

MOAB

Emri i Letrës Profil ICC Lloji i Medias Paper Source
Somerset Enhanced Textured 225 "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "Somerset Enhanced Textured 225" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
MOAB Entrada Rag Natural 300 "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "MOAB Entrada Rag Natural 300" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
MOAB Entrada Rag Bright 300 "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "MOAB Entrada Rag Bright 300" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual
MOAB Lasal Photo Gloss 270 "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "MOAB Lasal Photo Gloss 270" Letër Tjetër me Shkëlqim Furnizim manual
MOAB Colorado Fiber Satine 245 "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "MOAB Colorado Fiber Satine 245" Letër Tjetër me Shkëlqim Furnizim manual
MOAB Colorado Fiber Gloss 245 "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "MOAB Colorado Fiber Gloss 245" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual
MOAB Anasazi Canvas Premium Matte 350 "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "MOAB Anasazi Canvas Premium Matte 350" Kanavacë Furnizim manual

Brilliant

Emri i Letrës Profil ICC Lloji i Medias Paper Source
Brilliant Supreme Lustre Paper Ultimate "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "Brilliant Supreme Lustre Paper Ultimate" Letër Tjetër me Shkëlqim (Kufij të Gjerë) Furnizim manual

Inkpress

Emri i Letrës Profil ICC Lloji i Medias Paper Source
Inkpress Luster "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "Inkpress Luster" Letër Tjetër me Shkëlqim Furnizim manual

INNOVA

Emri i Letrës Profil ICC Lloji i Medias Paper Source
INNOVA Smooth Cotton High White 315gsm "Canon PRO-1 v1-1" i ri për "INNOVA Smooth Cotton High White 315" Letër Tjetër Artistike 1 Furnizim manual

Print Studio Pro

Moduli "Canon Print Studio Pro" mundëson lidhje ideale të ciklit të punës mes fotove dhe printimeve tuaja përfundimtare. Me mbështetje për seritë "PIXMA PRO" dhe "imagePROGRAF PRO" ky softuer unik është krijuar posaçërisht për printerët profesionalë të "Canon" dhe ju mundëson arritjen me lehtësi të printimeve cilësore të fotografive.

Mësoni më shumë

Image

Professional Print & Layout

Ruani tonalitetin, qartësinë dhe riprodhimin e përpiktë të ngjyrave me këtë softuer profesional. Me DPRAW të integruar për printim në definicion të lartë real dhe funksionin e printimit në HDR, krijoni figura definicioni të lartë që janë ideale për ekspozim apo shitje.

Mësoni më shumë

Image

Ofertë së bashku me gamën "Pro"

Mbajeni cilësinë të lartë dhe jepini printimit tuaj një finicion profesional e jetëgjatësi me bojërat origjinale të "Canon" dhe me gamën tonë të letrave "Canon Pro Photo".

Mbështetja për printerë "Canon Pro"

Përgjigjjuni vetëm pesë pyetjeve për një listë të shkurtër kamerash të rekomanduara të përshtatshme për ju.

Mësoni më shumë

Mund të jeni të interesuar në...