Kamerë shumëfunksionale rrjeti ME20F-SHN nga Canon
Specifikimet

Ndriçimi min.: 0.0005 lux
Ethernet, 3G/HD-SDI, HDMI
6 statistika të integruara

Specifikimet

35mm Full Frame CMOS sensor (Full HD/1080P)

Sensor CMOS me kuadër të plotë 35 mm (HD e plotë / 1080 P)

EF Lens Mount with Cinema Lock

Suport objektivi EF me Cinema Lock

Over 4 million ISO

Mbi 4 milionë ISO (ndriçimi min. 0,0005 luks)

Remote configuration and monitoring over network

Konfigurim dhe monitorim në distancë nga rrjeti

Ethernet (RJ45, PoE+), 3G/HD-SDI, HDMI

Ethernet (RJ45, PoE+), 3G/HD-SDI, HDMI

Built-in analytics

Statistika të integruara në video

Mobile Camera Viewer GUI optimized for mobile devices

Ndërfaqja e shikuesit të kamerave portative e optimizuar për pajisje portative

MicroSD memory card local recording

Kartë memorieje MicroSD për regjistrim lokal

Shikoni të gjitha

Specifikimet në detaje

Kamera

Sensor imazhi

Sensor

Sensori CMOS me madhësi të plotë 35mm

Filtër

Filtri i ngjyrës parësore RGB (seria Bayer)

Effective pixels per sensor

Afro 2,26 MP (2000 x 1128)

Ndriçim minimal

0,0005 luks a më pak (përforcimi 75dB, f/1.2, shpejtësia e obturatorit 1/30, 50 IRE, figura e personalizuar [Off])

Rezolucioni horizontal

Në varësi të lentes së zgjedhur

Lentja

Vendosja e Lentës

Montimi Canon EF me Cinema Lock

Filtri ND

Po, 2 dendësi (1/8, 3 ndalesa ose 1/64, 6 ndalesa) Komandim elektronik me zgjedhje manuale

Kontrolli i fokusit

Fokusim manual, vetëfokusim me një shkrepje*
* Mundëson rregullimin e fokusit te subjekti në zonën e përcaktuar.

Kontroll Iris

Manual; rritje me 1/2 ndalesa, rritje me 1/3 ndalesa, rregullim i imët. Iris automatike me shtypje me butonin e caktueshëm. Automatike (funksioni i kombinuar me veprimin e Iris, Shtimit, Obturatorit dhe filtrit ND)

Intervali i hapjes

Në varësi të lentes së zgjedhur

Diametri i filtrit

Në varësi të lentes së zgjedhur

Sistemi i stabilizimit të imazhit

Jo

Telekonvertuesi dixhital

Po: telekonvertues X2/X3/X4

Përpunues imazhi

Tipi

DIGIC DV 4

Saktësia e kampionimit

YbCbCr 422 me 3G/HD-SDI; RGB 444, YCbCr 444, YCbCr 422 me HDMI

Thellësia e biteve

10 bitë (8 bitë efektive)

Procesori i rrjetit

Tipi

DIGIC NET II

Sërvër

Përdorimi Simultan i Klientit

Maks. 30 klientë + 1 klient admin
– H.264: Maks. 10 klientë

Kontrolli i shpejtësisë së bitëve

Shpejtësi bitësh e ndryshueshme/konstante
Shpejtësia objektive e bitëve: 64/128/256/384/512/768/1024/1536/2048/3072/4096/6144/8192/10240/12288/14336/16384 kbps

ADSR: Zvogëlimi i madhësisë së të dhënave specifike të zonës

Numri i zonave të specifikuara: Maks. 8 zona
Niveli i zvogëlimit të madhësisë së të dhënave: 3 nivele

Siguria

Kontrolli i kamerës: Administrator, përdorues i autorizuar, vizitor (niveli i kontrollit ndryshon në varësi të përdoruesit)
Kontrolli i aksesit: autoriteti i përdoruesit (emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi), kufizime të aksesit të hostit (IPv4, IPv6)
IEEE802.1X: EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP
Komunikimet e kriptuara: SSL/TLS, IPsec

Protokollët

IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB2), DHCP, DNS, AutoIP, mDNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, SMTP, RTP/RTCP, RTSP, SSL/TLS, IPsec, ONVIF, WV-HTTP (ekskluzive e Canon)

Profili ONVIF

Profile-S, Profile-G

Metoda e Kompresimit të Audios

G.711 μ-law (64 kbps)

Metoda e Komunikimit të Audios

Dyanëshe e plotë (dydrejtimëshe)/gjysmë dyanëshe
RTP, Protokolli i transferimit të zërit nga Canon

Maska e Konfidencialitetit

Numri i regjistrimit: Maks. 8 vende, Numri i ngjyrave të maskimit: 1 (zgjidhni nga 9 ngjyra)

I paravendosur

PTZ dixhitale dhe cilësim për kamerën
Numri i regjistrimit: Maks. 20 pozicione (+ Pozicioni bazë)

Funksioni inteligjent (video)

Pikasje objekti në lëvizje, pikasje objekti të braktisur, pikasje objekti të hequr, pikasje ndërhyrjeje në kamerë, pikasje kalimi, pikasje ndërhyrjeje
Numri i rregjistrimit: Maks. 15
Parametrat e zonës së moszbulimit: të disponueshme

Lloji i Nxitjes së Ngjarjes

Hyrja e pajisjes së jashtme, funksioni inteligjent (video), kohëmatësi, çelësi infrakuq

Ngarkimi i Imazhit

FTP/HTTP/SMTP (e-mail)

Njoftimi i Veprimtarisë

HTTP/SMTP (email)

Njoftimi i regjistrit

SMTP (email)

Funksioni i prerjes së imazhit

Madhësitë e prerjes: 640 x 360/512 x 288/384 x 216/256 x 144/128 x 72

Pamja në Ekran

Në dispozicion
Gjermanisht/Anglisht/Spanjisht/Frëngjisht/Italisht/Rusisht/Turqisht/Japonisht

Ora verore

Në dispozicion

Dalja e videos

Terminali i Rrjetit

Metoda e Kompresimit të Videos

JPEG, MPEG4-AVC/H.264

Cilësia e Videos

10 nivele

Përmasa e videos dhe shpejtësia e kuadrove

JPEG: 1920 x 1080: 0,1 – 30 fps
MPEG4-AVC/H.264: 1920 x 1080: 1/2/3/5/6/10/15/30 fps

– Mundësohet vetëm kombinimi i mëposhtëm për dalje të videos nëpërmjet një rrjeti. Frekuenca e sistemit: 59,94 Hz, Shpejtësia e kuadrove: 29,97 P, Rezolucioni: 1920 x 1080
- Vlerat përfaqësojnë rendimentin e transmetimit nga kamera.
- Niveli i kuadrove mund të zvogëlohet për shkak të specifikimeve të kompjuterit të Paraqitësit, numrit të klientëve që e përdorin në të njëjtën kohë, ngarkesave të rrjetit, parametrave të cilësisë të videos, llojit ose lëvizjes së subjektit ose arsyeve të tjera.

Shpejtësia maksimale e kuadrit kur përdoret në kombinimet e mëposhtme:
Kur derdhet në H.264(1) (1920 x 1080) dhe H.264(2) (të gjitha përmasat) njëkohësisht: 15 fps
Kur derdhet në H.264(1) (të gjitha përmasat) dhe H.264(2) (1920 x 1080) njëkohësisht: 15 fps

Intervali I-Frame

0,5/1/1,5/04-02-03/5 sek.

Terminali 3G/HD-SDI ose HDMI

Përmasa e videos dhe shpejtësia e kuadrove

Dalja 3G/HD-SDI: 1920x1080: 59.94P/59.94i/50P/50i/29.97P/25P/23.98P
1280x720: 59.94P/50P/29.97P/25P/23.98P
Dalja HDMI: 1920x 1080: 59,94 P / 59,94 i / 50 P / 50 i / 29,97 PsF / 25 PsF
1280x720: 59.94P/50P
640x480: 59.94P
768x576: 50P
* Në lidhjen e rrjetit nxirret një video e zezë në 1920 x 1080 kur zgjidhet shpejtësi kuadrosh e ndryshme nga 29,97 P

Sistem

Hyrjet/Daljet

Cilësimi i ekspozimit automatik

Prioriteti i obturatorit, prioriteti i aperturës, komandimi me vetëpërforcim (AGC)¹

Audio Input

Minifisha stereo 3,5 mm, mikrofoni me energji nga fisha të mbështetura

Dalja e kufjes

Jo

Dalja e videos

Po, Ethernet x 1 (RJ45, 100Base-TX (automatik / dyanësh i plotë / gjysmë dyanësh)), 3G/HD-SDI (BNC), HDMI.

Ethernet

Po (RJ45, 100Base-TX (automatik / dyanësh i plotë / gjysmë dyanësh))

Dalje HDMI

Po

USB

Jo

Dalja 3G/HD-SDI

Po, mbështet meny ekrani

Kod kohor

Jo

Genlock

Jo

Dalje Component

Jo

Terminal AV

Jo

Hyrje DC

Po Lidhje 2-kunjëshe. Voltazhi në hyrje 11 - 17V

Terminali i lentes

Po, bashkuesi me 12 kunja

Terminal i kontrollit në largësi

Po, minifole 2,5 mm (protokoll unik nga Canon)

HYRJA/DALJA e alarmit

Hyrja x 1, dalja x 1

Porta seriale

RS-422/RS-485 x 1

Bashkuesi i kartës së memories

1x kartë memorieje microSD (për regjistrim)
- Përputhet me kartë memorieje microSD, microSDHC, microSDXC.
1x kartë memorieje microSD (vetëm për përditësimin e firmuerit, pa kapacitet regjistrimi)

Shirita me ngjyra

Po, SMPTE, EBU dhe ARIB në varësi të frekuencës së sistemit

Të ndryshme

Llambë shenje

Jo

Çelësi i personalizimit

Jo

Funksionet e caktuara nga përdoruesi

Po, 4 butona.
Artikujt e caktueshëm: AF me një shkrepje / Iridë automatike me shtypje / Zhvendosje ABB + / Zhvendosje AE - / Shirita ngjyrash / Shënues aspekti / Caktim WB / Telekonvertues / Infra të kuqe / Regjistrim i jashtëm / Figurë e personalizuar / Modalitet kamere A/M.
Butoni i caktueshëm 4 ndodhet në telekomandën opsionale RC-V100.

Rrotullim me përshtatje

Jo

Funksione pozimi

Ekspozimi

Matësi i ekspozimit

Dritë sfondi, standarde, dritë skenike, e zgjedhshme*
* Aktivizon rregullimin e ekspozimit automatik për të optimizuar ndriçimin e zonës së përcaktuar.

Kompensimi i Ekspozimit

Po: ±2.0, ±1.75, ±1.50, ±1.25, ±1.0,±0.75, ±0.50, ±0.25 or ±0

Bllokimi i Ekspozimit

Jo

Cilësim Kontrolli automatik i përforcimit

Po, JOAKTIV (75dB) ose vlera nga 36dB deri në 75 dB (në rritje me 3 dB)

Ndjeshmëria ISO

Maksimumi mbi OSO 4 000 000 e barasvlershme në -75dB

Sfera dinamike

Modaliteti Canon Log/DR e gjerë: 800%/12 ndalesa në +9.0dB (afro ISO2300)

Cilësimi i përforcimit

0dB deri në -75dB në intervale 3 dB.

Shpejtësia e shkrehësit

Regjimet e kontrollit

Rritja manuale me 1/4 ndalese, Automatike (funksioni i kombinuar me veprimin e Iridës, Shtimit, Obturatorit dhe filtrit ND)

Shpejtësia e shkrehësit

1/3 sek - 1/2000 sek në varësi të frekuencës së sistemit dhe shpejtësisë së kuadrove

Këndi i shkrehësit

Jo

Shkrehës i ngadaltë (SLS)

Po

Skanim në të kundërt

Po

Skanim i pastër

Jo

Infra të kuqe

Modalitet shkrepjeje në infra të kuqe

Po: Fitër ndërprerjeje të infrakuqeve, me funksionim elektrik, vetëm manual.

Llambë e integruar IR

Jo

Balancimi i së bardhës

Auto

Po

I paravendosur

Dritë dite/Tungsten/Temperaturë ngjyrash

WB pa goditje

Po, me Menunë e funksionit të personalizuar

Cilësim manual

Kompleti A, Kompleti B (standarde 5500 K) Kelvin ( 2000 K - 15 000 K)

Figurë e përshtatur

Opsionet e përshtatura të figurës

Dhjetë opsione figure të personalizuar: Evidencë Canon, DR e gjerë, standard EOS, ekran blu, ekran i gjelbër, figurë e qartë, CP1 - CP4. Parametrat e personalizueshme nga përdoruesi: E zezë, Gama e zezë, Gjuri, Mprehtësia, Zvogëlimi i zhurmës, Ekuilibri i të bardhës

Kod kohor

Sistem numërimi

Jo

Cilësimi i vlerës fillestare

Jo

Audio

Hyrja

PCM lineare 48 kHz konvertimi dixhital 16 bitë, 2 kanale

Aksesorët

Furnizohen

Bashkuesi elektrik (formë L)
Bashkuesi elektrik (i drejtë)

Opsional

Njësi telekomandimi RC-V100, adaptor këmbaleci TB-1

Hyrja e energjisë

Furnizimi me energji

Furnizim me energji PoE+ nëpërmjet bashkuesit Ethernet (në përputhje me IEEE802.3at Type2)
DC 11–17 V
– Disa objektiva punojnë vetëm me furnizim energjie DC

Konsumi i energjisë (vetëm trupi i kamerës)

PoE+: Maks. afro 18,0 W*
DC: Maks. afro 16,0 W
* Pajisje me burim energjie e kategorisë 4 (kërkon 30,0 W)

Të ndryshme

Përmasat (pa llogaritur pjesët e dala)

Afro 102mm x 116mm x 113mm (Gje x L x The) 4,0 x 4,6 x 4,4 inç

Pesha (vetëm kamera)

Afro 1,3 kg (2,87 lb)

Intervali i temperaturës së punës

0 deri në 40°C

Diapazoni i temperaturës së magazinimit

Temperatura
-30°C deri në +60°C
Lagështira
5% – 90% (pa kondensim)

Certifikimet dhe përputhshmëria

EN55032 Class A, FCC part15 subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS EN55032 Class A, CNS13438 Class A, EN55024, EN50581, CNS15663, IEC/UL/EN60950-1

Zbatimi

Mjedisi i përdorimit

(Faqja e cilësimit, Shikuesi)

Gjuha

Gjermanisht/Anglisht/Spanjisht/Frëngjisht/Italisht/Rusisht/Turqisht/Japonisht

PC

CPU (rekomandohet): Intel Core i7-2600 ose më i lartë
Bordi i grafikës (rekomandohet): nuk specifikohet
Memoria (rekomandohet): 2 GB ose më shumë
Ekrani i shikuesit (rekomandohet): 1920 x 1080 ose më shumë

Sistemi operativ dhe shfletuesi i pajtueshëm

Windows 7 Ultimate/Windows 7 Professional/Windows 7 Enterprise/Windows 7 Home Premium SP1 32/64-bit; Internet Explorer 11 32/64-bit, Chrome 74*2
Windows 8.1/Windows 8.1 Pro/Windows 8.1 Enterprise 32/64-bit*1; Internet Explorer 11 32/64-bit, Chrome 74*2
Windows 10 Pro/Windows 10 Enterprise/Windows 10 Education/Windows 10 Home 32/64-bit; Internet Explorer 11 32/64-bit, Microsoft Edge*2, Chrome 74*2
Windows Server 2008 Standard SP2 32/64-bit; Internet Explorer 9 32-bit
Windows Server 2008 R2 Standard SP1 64-bit; Internet Explorer 11 32/64-bit, Chrome 74*2
Windows Server 2012 Standard 64-bit*1; Internet Explorer 10 32/64-bit, Chrome 74*2
Windows Server 2012 R2 Standard 64-bit*1; Internet Explorer 11 32/64-bit, Chrome 74*2
Windows Server 2016 Standard 64-bit; Internet Explorer 11 64-bit, Chrome 74*2
Windows Server 2019 Standard 64-bit*3; Internet Explorer 11 64-bit
*1 Nuk hapet dot nga ekrani fillestar i Windows
*2 Nuk mbështet luajtjen e videove (H.264) apo transmetimin/marrjen e audios
*3 Nuk mbështet "Camera Management Tool" apo "Recorded Video Utility"
- Duhet të konfigurohet për të lejuar përdorimin e JavaScript, iFRAME (komanda HTML) dhe të vendruajtjes së internetit
- Vetëm për shikuesin e kamerës, duhet të aktivizohen kukit

Gjuha e sistemit operativ

Gjermanisht/Anglisht/Spanjisht/Frëngjisht/Italisht/Rusisht/Turqisht/Japonisht

Ambient portativ

iOS 12.2, iOS 11.4.1; Safari, Android 9.0; Chrome 74
- Duhet të konfigurohet për të lejuar përdorimin e JavaScript, iFRAME (komanda HTML) dhe të vendruajtjes së internetit
- Vetëm për shikuesin e kamerës, duhet të aktivizohen kukit
– Nuk mbështet luajtjen e videos (H.264) apo transmetimin/marrjen e audios
– "Setting Page" dhe "Camera Viewer" nuk mbështeten për pajisje portative me madhësi ekrani në 7".

Të gjitha specifikimet mund të ndryshojnë pa paralajmërim