Go digital for a more dynamic approach to creating transactional mail.

Komunikimet transaksionale

Kaloni në teknologji dixhitale për një qasje më dinamike ndaj postës transaksionale.

Përparimet në grumbullimin e të dhënave dhe printimin dixhital i japin impakt më të lartë postës transaksionale, duke kombinuar të dhënat e faturave me përmbajtje marketingu.

Përveç kapjes së vëmendjes së klientëve, kjo mundëson dhe një fuqizim të markës, shitje në kanale të ndryshme dhe brenda një dokumenti të vetëm, në dallim nga dërgimet e veçanta postare.

Përfitimet nga zgjidhjet tona të komunikimeve transaksionale

Benefits Benefits

Personalizojeni postën

Shënjestrojani dokumentet transaksionale marrësve individualë

Benefits Benefits

Jepini postës vlerë më të lartë promocionale

Printoni dokumente me marka për t'ua bashkëngjitur fushatave multimediale

Benefits Benefits

Ulni kohën dhe kostot e prodhimit

Rrisni shpejtësinë dhe efikasitetin e kostos në printimin me ngjyra të cilësisë së lartë

Benefits Benefits

Komunikoni më me efikasitet

Printimi me ngjyra të plota e përcjell më qartë informacionin

Eksplorim i një të ardhmeje më të larmishme në ngjyra

Case study 1
Tani u ofrojmë klientëve tanë një zgjidhje me cikël të plotë administrimit të komunikimit me klientët.

Tony Plummer

Drejtues i përgjithshëm për MB, Stralfors

Sfida

Si operator ndërkombëtar komunikacioni me seli në Suedi, Stralfors kërkonte ta printonte postën e klientëve në cilësi të lartë, më shpejt dhe më ekonomikisht. Ndonëse komunikacioni i personalizuar ishte thelbësor për ofrimin e shërbimit, kompania ndjente kufizimin e teknologjisë së saj njëngjyrëshe me toner.

Case study 1
Case study 2

Zgjidhja

Duke ndjekur këshillën tonë, Stralfors investoni në modelin ColorStream, një printer me bojë me ngjyra të plota i performancës së lartë. Përveç integrimit të pajisjes për të evituar ndërprerjen e punës, ne i dorëzuam kompanisë dhe një program trajnimi dyditor për ta ndihmuar të kuptojë kapacitetet për menaxhimin e bojërave.

Përfitimet

Stralfors fitoi punë të reja duke përmirësuar cilësinë e postës së prodhuar për klientët, njëherësh duke optimizuar kostot dhe duke ofruar më shumë mundësi personalizimi. Fleksibiliteti i ColorStream krijoi gjithashtu kanale të reja fitimprurëse, si p.sh. printim kuponësh.

Case study 3

Zbuloni si t'i jepni impakt maksimal postës transaksionale ndërsa ulni kostot


FLISNI ME EKIPIN TONË

Si funksiononZgjidhjet kryesore

The ColorStream 6000 is ideally suited to mail, publishing and commercial applications.
ColorStream 6000
Si presë tejet fleksibël me bojë që ofron cilësi të jashtëzakonshme printimi, shpejtësi dhe efikasitet në një sërë materialesh, modeli ColorStream 6000 i përshtatet në përsosmëri postës, botimit dhe përdorimeve të natyrës komerciale.
VarioPrint i300
Një presë topografike inkjet me ngjyra dhe me fletë, novatore dhe me vëllime të larta, VarioPrint i300 ndërthur produktivitetin e lartë të teknologjisë inkjet me përdorimet e shumta të fletëve të prera dhe elasticitetin e materialeve multimediale.
An innovative, high volume colour inkjet sheet-fed press
Take colour printing to the next level with this high performance digital press
imagePRESS C10000VP
Çojeni printimin me ngjyra një nivel më lart me këtë presë dixhitale të performancës së lartë, që ofron cilësi, produktivitet dhe fleksibilitet të jashtëzakonshëm në 100 ppm në një sërë përdorimesh.
VarioStream 4000
Si printerë fleksibël, njëngjyrësh, me furnizim të vazhduar, që ofrojnë cilësi, shpejtësi dhe qëndrueshmëri për ambiente prodhimi me kërkesa të larta, gama VarioStream 4000 është e lehtë në përdorim dhe integrohet më së miri me flukse të tjera pune.
Flexible continuous feed monochrome printers that offer the quality, speed and reliability
Çlironi fuqinë e printimit për të prodhuar postë më efikase transaksionale.