ZGJIDHJE

Komunikimet e biznesit

Kaloni në teknologji dixhitale për një qasje më dinamike ndaj komunikimeve të biznesit.
Canon Camera
Përparimet në grumbullimin e të dhënave dhe printimin dixhital i japin impakt më të lartë komunikimeve të biznesit, duke kombinuar të dhënat e faturave me përmbajtje marketingu.

Përveç kapjes së vëmendjes së klientëve, kjo mundëson dhe një fuqizim të markës, shitje në kanale të ndryshme dhe brenda një dokumenti të vetëm, në dallim nga dërgimet e veçanta postare.

PËRFITIMET

Përfitimet nga zgjidhjet tona të komunikimeve të biznesit

 • Personalizojeni postën

  Shënjestrojani dokumentet transaksionale marrësve individualë

 • Jepini postës vlerë më të lartë promocionale

  Printoni dokumente me marka për t'ua bashkëngjitur fushatave multimediale

 • Ulni kohën dhe kostot e prodhimit

  Rrisni shpejtësinë dhe efikasitetin e kostos në printimin me ngjyra të cilësisë së lartë

 • Komunikoni më me efikasitet

  Printimi me ngjyra të plota e përcjell më qartë informacionin

Jobs being printed on the ColorStream at QITS

STUDIMI I RASTIT

Mbështesin rritjen në të ardhmen me prodhim inteligjent

Zbuloni se si ne ndihmuam QITS të zgjerojnë aftësinë e tyre të komunikimit në të gjitha kanalet dhe të arrijnë individualizim më të madh.

Zbuloni si t'i jepni impakt maksimal komunikimeve të biznesit ndërsa ulni kostot

Si funksionon

 • Krijim

  Koncept komunikacioni krijuar nga ekipi i marketingut

 • Zhvillim

  Fushata të miratuara të zhvilluara përmes agjencisë së reklamimit

 • Menaxhim

  Sistemi CRM / CCM jep të dhënat dhe monitoron/kontrollon fushatat

 • Procesi përgatitor

  Krijim i dokumenteve të ndryshueshme përmes administrimit të fluksit të punës nga Canon

 • Prodhimi

  Dokumentet e prodhuara u realizuan me fletë nga Canon ose me sistemet e furnizimit të vazhduar

 • Kontroll cilësie dhe finicion

  Integritet i të dhënave dhe cilësi e monitoruar printimi, me finicion gjatë ose pas procesit të prodhimit

 • Kontroll përfundimtar dhe dërgim postar

  Klientëve u dërgohen dokumente të optimizuara për dërgesa postare

 • Zgjidhjet kyçe

  Canon Camera

  ColorStream 8000

  Ofron prodhimtari të lartë dhe kosto të ulëta operative përmes një game të gjerë aplikimesh. Transformoni biznesin tuaj me cilësi të jashtëzakonshme printimi dhe produktivitet të shkëlqyer në të cilin mund të mbështeteni.

  varioPRINT iX

  Seria varioPRINT iX sjell një revolucion në përvojën e biznesit të printimit tregtar. Kombinon cilësi mahnitëse të figurës dhe një larmi të gjerë materialesh me produktivitetin e lartë dhe efikasitetin tërheqës të kostos së bojës.

  Canon Camera
  Canon Camera

  imagePRESS V1350

  Rrisni produktivitetin dhe efikasitetin me printime masive me shpejtësi 135 ppm. Transformoni proceset tuaja të printimit dhe plotësoni nevoja të ndryshme printimi me teknologjinë novatore të imagePRESS V1350.

  PRISMAproduction

  Përmirësoni ciklet e punës dhe përshpejtoni efikasitetin e prodhimit me një rendiment të lartë të procesit të punës dhe platformën e menaxhimit PRISMAproduction.

  PRISMAproduction

  Çlironi fuqinë e printimit për të prodhuar komunikime më efikase biznesi.