SHËRBIMET

Mbështetja e softuerit e Canon

Four office workers stand in pairs chatting next to an open laptop computer, with two gesturing with their hands.

Merrni më shumë nga investimi juaj për softuerë Canon

Maksimizoni investimin në softuerët Canon nëpërmjet aksesit në përditësimet më të fundit, përmirësime dhe mbështetje teknike nga menaxhimi i softuerit të Canon.

Teknologjitë novatore dhe tendencat e të dhënave, si p.sh. puna në serverë virtualë dhe inteligjencë artificiale tregojnë që nevojitet ekspertizë më e madhe për të shfrytëzuar plotësisht atë që ofron ky softuer. Shërbimi i mbështetjes së softuerit të Canon mund t’ju ndihmojë të shfrytëzoni përfitimet teknologjike dhe të minimizoni ndërprerjet e sistemit, në mënyrë që t’u besoni proceseve të biznesit.

Çfarë ofrojmë

Mbrojtja në të ardhmen

Mbroni investimin tuaj në softuerin e zyrës me akses të garantuar në versione të reja të softuerit.

Mirëmbajtja

Forconi besueshmërinë me aksesin në versionet e mirëmbajtjes së softuerit, duke përfshirë përditësime sigurie, modifikime dhe rregullime problemesh.

Shërbimet e ndihmës

Menaxhim dhe mbështetje e plotë për ngjarjet që lidhen me softuerin, incidente dhe kërkesa.

Mbështetja

Mbështetje praktike diagnostikimi në distancë për ngjarjet dhe incidentet, të raportuara nëpërmjet qendrës ndihmëse.

Rezolucioni

Zgjidhje e shpejtë nga distanca për ngjarje ose incidente, e mbuluar nga shërbimi i mbështetjes së softuerit të Canon.

Përshkallëzim

Nëse nevojitet ndihmë për zgjidhje problemesh, këto probleme i transferohen ekipit ekspert të zhvillimit të softuerit të shitësit.

Aftësitë

Mbështetje globale

Mbështetja e softuerit të Canon funksionon në të gjithë EMEA dhe pjesën tjetër të botës, për t’ju ndihmuar kudo që të jeni.

Teknikë të aftë

Teknikët tanë me eksperiencë dhe tejet të aftë, trajnohen gjithmonë për të qëndruar në pararojë të tendencave.

Tejkalojmë pritshmëritë

Monitorimi aktiv dhe shërbimet e menaxhimit mbështetës të aplikacionit janë në dispozicion për mbështetje më të madhe.

Woman wearing a mustard jacket uses a tablet device to explain something to another woman as they check IT equipment.

Mbështetje, kur ju duhet

Mësoni më shumë për nivelet e mbështetjes për softuerët e "Canon" me zgjidhjet tona në vend dhe nga interneti.

Klikoni këtu për të shkarkuar

Support, when you need it
Mësoni sesi mund të mbahet biznesi juaj në punë të pandalshme me shërbimet tona të ndihmës për softuerët Canon.

Produktet që kanë lidhje

A woman points out something to a colleague leaning over her as a team sits round a desk working at their computer screens.

uniFLOW Online

Rifitoni kontrollin mbi printimet tuaja të biznesit për të ulur kostot dhe për të siguruar respektimin e rregullave.

Computer screen with white background and ‘Therefore’ logo in grey lettering with three bright green dots in and around the letter O.

Therefore

Ruani, menaxhoni, përpunoni dhe hapni me lehtësi informacionet e sigurta - nga çdo vend dhe në çdo kohë.

Close-up of a woman’s hand holding a red pen and pointing to a large computer screen made up of pie charts and graphs.

Softuer për biznesin

Modernizoni përpunimin, përmirësoni produktivitetin dhe sigurinë me zgjidhjet tona të softuerëve.

Dallohuni nga të tjerët nëpërmjet shërbimeve për biznesin të Canon

FLISNI ME EKIPIN TONË