MJETET

PRISMA Tools

Ofron të dhënat që ju duhen për të maksimizuar performancën e pajisjeve tuaja të printimit, duke përfshirë monitorimin, analizën dhe ndarjen e kostove.
Shkarkoni broshurën

PRISMA Tools

Canon Camera

PËRMBLEDHJE

Njohuri kritike për performancën

Merrni maksimumin nga flota e printerëve tuaj duke drejtuar produktivitetin me të dhëna kritike dhe njohuri të qarta mbi pajisjet dhe aktivitetet tuaja.

Analiza e të dhënave

Mjetet tona të informacionit të menaxhimit me bazë reje kompjuterike ofrojnë të dhëna të sakta e të plota për të menaxhuar me efikasitet kostot dhe për të maksimizuar produktivitetin e printimeve.

PRISMAlytics Accounting

Regjistroni të dhëna të sakta për punë, klient apo repart nga një mjet tërësor informacioni me menaxhim në renë kompjuterike.

PRISMA Tools

Panel PRISMAlytics

Merrni njohuri për performancën e printerëve tuaj, nga monitorimi i përdorimit dhe i pjesëve të konsumit deri tek analiza e treguesve bazë të performancës.


Reduktoni kostot me të dhëna të sakta

Identifikoni kursime të mundshme dhe përgatitni llogaritje kostosh me bazë performance duke monitoruar kostot e punës dhe duke gjurmuar statistikat e pjesëve të konsumit.


Përmirësoni fitimet me performancë të optimizuar printimi

Mësoni kur printerët janë pasivë apo kur bie produktiviteti si rezultat i cilësimeve të gabuara dhe rregulloni kohën e punës dhe përdorimin e pajisjeve për efikasitet të njësuar.

PRISMA Tools

Administrimi dhe auditimi

Përmirësoni efikasitetin operativ dhe cilësinë e rezultateve me përmbledhje në kohë reale, menaxhim nga distanca dhe planifikim detyrash në shumë pajisje bashkë.

Produkte dhe zgjidhje të ngjashme

Zbuloni katalogun e plotë të zbatimeve të cikleve të punës me bazë PRISMA dhe të mjeteve të menaxhimit të printimit.