MJETET

PRISMA Tools

Ofron të dhënat që ju duhen për të maksimizuar performancën e pajisjeve tuaja të printimit, duke përfshirë monitorimin, analizën dhe ndarjen e kostove.
Shkarkoni broshurën

PRISMA Tools

Canon Camera

PËRMBLEDHJE

Njohuri kritike për performancën

Merrni maksimumin nga flota e printerëve tuaj duke drejtuar produktivitetin me të dhëna kritike dhe njohuri të qarta mbi pajisjet dhe aktivitetet tuaja.

Analiza e të dhënave

Mjetet tona të informacionit të menaxhimit me bazë reje kompjuterike ofrojnë të dhëna të sakta e të plota për të menaxhuar me efikasitet kostot dhe për të maksimizuar produktivitetin e printimeve.

PRISMAlytics Accounting

Regjistroni të dhëna të sakta për punë, klient apo repart nga një mjet tërësor informacioni me menaxhim në renë kompjuterike.

PRISMA Tools

Panel PRISMAlytics

Merrni njohuri për performancën e printerëve tuaj, nga monitorimi i përdorimit dhe i pjesëve të konsumit deri tek analiza e treguesve bazë të performancës.


Reduktoni kostot me të dhëna të sakta

Identifikoni kursime të mundshme dhe përgatitni llogaritje kostosh me bazë performance duke monitoruar kostot e punës dhe duke gjurmuar statistikat e pjesëve të konsumit.


Përmirësoni fitimet me performancë të optimizuar printimi

Mësoni kur printerët janë pasivë apo kur bie produktiviteti si rezultat i cilësimeve të gabuara dhe rregulloni kohën e punës dhe përdorimin e pajisjeve për efikasitet të njësuar.

PRISMA Tools

Administrimi dhe auditimi

Përmirësoni efikasitetin operativ dhe cilësinë e rezultateve me përmbledhje në kohë reale, menaxhim nga distanca dhe planifikim detyrash në shumë pajisje bashkë.

 • PRISMAsync remote match

  PRISMAsync Remote Match

  Sinkronizoni cilësimet e ngjyrave, mediave dhe ciklit të punës së printerit me pajisje të ngjashme në flotën tuaj me një klikim.

 • PRISMAsync remote manager

  PRISMAsync Remote Manager

  Dorëzoni, monitoroni dhe menaxhoni në distancë punët në një a më shumë printerë PRISMAsync në të njëjtën kohë.

 • PRISMAsync remote control

  PRISMAsync Remote Control

  Mbajeni prodhimin nën kontroll me një aplikacion monitorimi të printerit që ju dërgon sinjalizime në telefonin apo tabletën tuaj.

Produkte dhe zgjidhje të ngjashme

Zbuloni katalogun e plotë të zbatimeve të cikleve të punës me bazë PRISMA dhe të mjeteve të menaxhimit të printimit.