PROGRAMI KOMPJUTERIK

Softuerë blerje-pagesë

Vini nën kontroll blerjet dhe pagesat nëpërmjet zgjidhjeve tona inteligjente

Softueri përkatës

Customer Communication Management Software

Komunikimet me Klientin
Softuer administrimi

Nxisni komunikimin e njësuar me klientët
në të gjitha kanalet

Document Scanning & Capture Software

Softuer skanim-regjistrimi
dokumentesh

Përdorni automatizim dhe inteligjencë për
reduktimin e detyrave kohëngrënëse manuale

Therefore Document Management

Menaxhim Dokumentesh

Mbështesni strategjitë tuaja për dokumentet nëpërmjet një
arkivi dixhital dhe zgjidhjeje për fluksin e punës së dokumenteve

Zgjidhje të përafërta

Woman sitting at desk in front of laptop

Përpunimi i faturave

Përfitoni kontroll të përmirësuar, transparencë dhe
produktivitet në procesin e llogarive të pagesave

Person typing on keyboard

Digjitalizimi i dokumenteve

Zbuloni flukse më të shpejta me procesim
efikas dhe akses më të lehtë nga pajisje celulare

Zbuloni më shumë rreth zgjidhjeve tona blerje-pagesë

KONTAKTONI ME EKIPIN TONË