SOFTUERI

iWEMC

iW Enterprise Management Console (iWEMC) është një zgjidhje menaxhimi flote e përshkallëzueshme, ideale për ndërmarrjet e mesme dhe të mëdha. Është projektuar për të menaxhuar, monitoruar dhe kontrolluar MFP dhe printerë të shumtë të lidhur në rrjet nëpër të gjithë organizatën, për pajisje nga Canon, si dhe të palëve të treta1

iWEMC

Are you prepared for a return to the office?

Përmirësoni produktivitetin

Maksimizoni produktivitetin e zyrës suaj dhe fokusohuni në detyra themelore të biznesit duke i zgjidhur në çast sfidat e menaxhimit të një flote.

iWEMC nga Canon ofron monitorim dhe zbulim të pajisjeve inteligjente dhe njëson detyrat për të përshpejtuar efikasitetin dhe për të kursyer në kosto.

Përfitimet kryesore

iWEMC mund t'ju mbështetë me dukshmëri më të lartë dhe menaxhim të pajisjeve tuaja.

 • Dukshmëri e përmirësuar e flotës nga një pikë e vetme kontrolli

 • Produktivitet i shtuar përmes proceseve të njësuara

 • Detyra të thjeshtuara me menaxhim të automatizuar

 • Barrë e reduktuar për IT dhe optimizim i kostove operative

 • Menaxhimi i firmuerit

  Mundësia për t'a përditësuar firmuerin e shumë pajisjeve njëherësh dhe për të kryer menaxhimin e versioneve të firmuerit. Kjo redukton punën manuale të përditësimeve individuale që mund të shpjerë drejt gabimeve, ndërsa e mban firmuerin rregullisht të përditësuar për të parandaluar vulnerabilitetet.

  Firmaware Management
  counter information

  Informacion statistikor

  Përdoruesit mund të gjejnë informacion për printimet nga pajisjet e lidhura në rrjet, duke ofruar një raportim më efikas dhe të saktë për përdorimin e pajisjeve dhe menaxhimin e kostove.

  Menaxhimi i librit të adresave

  Mundëson krijimin, shpërndarjen dhe gjetjen e listave të adresave në pajisjet e lidhura në rrjet, pa qenë nevoja për punën manuale të përditësimit të librave të adresave apo të përdoruesve nëpër pajisje të ndryshme.

  Cloud is the new normal
  Applications Management

  Menaxhimi i aplikacioneve

  Përdoruesit mund të sigurojnë instalim dhe përditësime të vazhdueshme të aplikacioneve të ndryshme përmes menaxhimit të centralizuar.

  Menaxhimi i vlerave të konfigurimit të pajisjeve

  Ofruesi i shërbimit mund ta menaxhojë të centralizuar informacionin e konfigurimit të pajisjeve, duke përfshirë instalimin e përditësimeve të cilësimeve të pajisjeve të ndryshme nga distanca, duke liruar kohë për departamentin IT.

  Device setting value
  Device status monitoring and alerts

  Monitorim dhe sinjalizime për statusin e pajisjeve

  Aplikacioni njofton administratorët për ndryshimet në statusin e pajisjeve përmes emailit, u mundëson përdoruesve të monitorojnë pajisjet në kohë reale dhe ndihmon në zgjidhjen e menjëhershëm të gabimeve.

  Zbulim i pajisjeve dhe konfigurim bazë

  Lidhur me statusin e pajisjeve dhe monitorimin, k funksion i mundëson përdoruesit të zbulojë pajisjet nga një pikë qendrore dhe të konfigurojë informacionin bazë. Kjo redukton bashkëveprimin fizik dhe kursen kohë.

  A man and a women in an office pointing at a laptop screen.
  Dashboard

  Paneli

  Paneli ofron një përditësim 360-gradësh të statusit të flotës me një shikim të shpejtë dhe mundëson personalizimin e cilësimeve sipas nevojave të biznesit.

  Menaxhim çelësash/certifikatash CA2

  Përdoruesit kanë mundësinë të shtojnë ose heqin çelësa pajisjeje dhe certifikata CA.

  Canon Camera
  Canon Camera

  Menaxhimi dhe monitorimi i cilësimeve të pajisjeve2

  Monitorimi i vlerave të konfigurimit të pajisjeve dhe regjistrimi i ndryshimeve të zbuluara thjeshtohet me këtë funksion.

  Produkte dhe zgjidhje të ngjashme

  Zbuloni produktet dhe zgjidhjet më të fundit për të ndihmuar në suksesin e biznesit tuaj.

  Eksploroni më tej

  Mësoni se si zgjidhjet e Canon mund t'ju ndihmojnë në transformimin digjital.

  Zbuloni versionin e duhur të softuerit iWEMC për nevojat e biznesit tuaj duke folur me ekipin tonë

  1. Menaxhimi i pajisjeve të palëve të treta do të jetë i kufizuar
  2. Menaxhimi i pajisjeve do të jetë i kufizuar