SOFTUERI

iWEMC

Zgjidhje menaxhim-monitorimi të pajisjeve për flota të mëdha e të vogla pajisjesh

SHKARKONI

iW Management

Maksimizoni produktivitetin e zyrës suaj duke reduktuar sfidat e menaxhimit të flotës dhe duke u fokusuar në detyrat themelore të biznesit.

Monitorim-zbulimi inteligjent i pajisjeve nga "Canon iWEMC" njëson detyrat, përshpejton efikasitetin dhe kursen në kosto.

Përfitimet kryesore

Simplify printer driver management and deployment Simplify printer driver management and deployment

Dukshmëri e përmirësuar e flotës nga një pikë e vetme kontrolli

Reduce infrastructure Reduce infrastructure

Produktivitet i shtuar përmes proceseve të njësuara

Minimise IT helpdesk calls and empower the end user Minimise IT helpdesk calls and empower the end user

Detyra të thjeshtuara me menaxhim të automatizuar

Minimise IT helpdesk calls Minimise IT helpdesk calls

Barrë e reduktuar për IT dhe optimizim i kostove operative

Minimizoni ndërprerjet e punës

Artikujt e konsumit dhe monitorimi i pajisjeve përmirësojnë produktivitetin duke sinjalizuar gabimet përkatëse të statusit, si p.sh. ngecjet e letrës apo mbarimin e tonerit, me administratorin përkatës.

Regjistrim i automatizuar i pajisjeve

Protokolli i sigurt SNMP dhe funksionet e zbulimit të pajisjeve me Multicast zëvendësojnë regjistrimet e kohëgjata duke i zbuluar automatikisht pajisjet në nënrrjete të ndryshme.

Shfrytëzoni diagnostikimin në distancë

Integrimi me "Canon eMaintenance Remote Diagnostics System" mundëson korrigjime të shpejta nga distanca për komplikimet e ndryshme me pajisjet, pa qenë nevoja të thërrisni teknikun.*

Minimise downtime

Përditësojeni njëherësh firmuerin

Kryejeni me lehtësi përditësimin e firmuerit në shumë pajisje njëherësh dhe reduktoni ndërprerjen e duke e planifikuar si proces gjatë natës apo fundjavave.*

Përmirësoni kontrollin e kostove

Optimizoni shpërndarjen burimeve me dukshmëri të përdorimit të pajisjeve në të gjithë kompaninë, si dhe të kostove, nga raportet e konsoliduara të marra lokalisht nga matësit.*

Konfigurojini me efikasitet cilësimet e pajisjes

Njësoni menaxhimin e sistemit dhe të aplikacioneve duke konfiguruar aplikacionet MEAP dhe duke shpërndarë cilësime të detajuara rezervimi apo rikthimi në disa pajisje njëherësh.** kërkon modul shtesë për iWMC version 3.4

Automate device registration

Veçoritë kryesore


Zbuloni versionin e duhur të softuerit iWEMC për nevojat e biznesit tuaj
duke folur me ekipin tonë

Produkte dhe shërbime përkatëse