iWMC Scanner Management
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Informacione të përgjithshme

Elemente të mjetit të administrimit të skanerëve

Canon iW Management Console (instalim serveri)
Plug-in Scanner Management për iWMC (instalim serveri)
Agjent skaneri për skanerë me USB (instalim kompjuteri lokal)

Tipi i softuerit

Softuer falas për administrim dhe monitorim të skanerëve

Gjuhët e ndërfaqes

Plug-in për administrim të skanerëve:
Anglisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Italisht, Spanjisht
Agjent skaneri.
anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht, portugalisht, holandisht, rusisht, turqisht,

Veçoritë e softuerit

Administrimi i skanerëve

Zbulo skanerët
Kontrollo informacione të skanerëve
Grupo dhe administro skanerët

Monitorimi i skanerëve

Kontrollo regjistrimet e skanimeve
Kontrollo gjendjen e pjesëve të konsumit
Shpërnda postën për rezultatet e monitorimit

Administrimi i softuerit

Regjistro dhe shpërnda softuerin përmes iWMC
Skanerë USB: firmuer, drajver, aplikacione të Canon
Skanerë rrjeti: skedë përditësimi

Administrimi i skedave të konfigurimeve

Regjistro dhe shpërnda skedat e konfigurimeve përmes iWMC
Skanerë USB: Skeda të konfigurimeve të punëve të CapturePerfect, CaptureOnTouch (3/4) dhe mjet regjistrimi të punës
ScanFront: Skedë rikuperimi

Administrimi i regjistrave

Kontrollo dhe ndrysho konfigurimet e regjistrit
Merr skedat e regjistrave

Siguria

SSL mund të përdoret për komunikim me ScanFront dhe Client PC

Përputhshmëria

Mbështetja për sistemin operativ

Plug-in për administrim të skanerëve:
Windows 10 / 8.1 / 7 / Vista
Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2008 / 2008 R2
Agjent skaneri.
Windows 10 / 8.1 / 7 / Vista / XP
Është i nevojshëm .Net Framework 3.5 SP1
Duhet të vihet në dispozicion SNMP

Pajtueshmëria iWMC

3.3.0 ose më i ri

Skanerët imageFORMULA të mbështetur

P-208II / P-215II
DR-F120
DR-C120 / DR-C125 / DR-C130
DR-C225 / DR-C225W / DR-C240
DR-M140 / DR-M160 / DR-M160II / DR-M1060
DR-G1100 / DR-G1130
ScanFront 300 / 300P / 330

Subjekt i ndryshimit pa njoftim paraprak.

Veçoritë e disponueshme mund të ndryshojnë midis skanerëve të rrjetit dhe atyre me USB.