Canon imageRUNNER C3125i
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Njësia kryesore

Lloji i pajisjes

Pajisje A3 shumëfunksionale laser me ngjyra

Funksionet kryesore

Printim, kopjim, skanim, dërgim dhe faks opsional

Processor

Procesori i personalizuar i dyfishtë i Canon (i ndarë)

Paneli i kontrollit

Paneli me prekje me ngjyra WVGA LCD TFT 12,7 cm (5")

Kujtesa

Standard: 2.0GB RAM

Lidhja e ndërfaqes

RRJETI 
Standarde: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE802.11b/g/n)
Opsionale: NFC
 
TË TJERA 
Standard: 2 fole USB 2.0 (hosti), 1 fole USB 2.0 (pajisja)
Opsionale: Ndërfaqja e kontrollit të kopjimit

Kapaciteti i mbushjes së letrës (A4, 80 g/m²)

Standarde: 1200 fletë 
1 sirtar shumëfunksional 100-fletësh, 2 kaseta letre 550-fletëshe
Maksimumi: 2300 fletë (me "Cassette Feeding Unit-AP1")

Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 g/m²)

Standardi: 250 fletë
Maksimumi: 700 fletë (me "Inner Finisher-K1" dhe "Copy Tray-J2")

Aftësitë e përfundimit

Modeli standard: mbledhje, grupim
Modeli me finitor (Inner Finisher-K1): ngjitje, grupim, ofset, kapëse, kapëse ekonomike, kapëse sipas kërkesës

Llojet e mbështetura të medias

Sirtari shumëfunksional:
E hollë, e thjeshtë, e rëndë*, e ricikluar, e veshur*, me ngjyra, kalk, me lidhje, transparente, etiketa, me shpim paraprak, zarf
 
* SRA3 nuk mbështetet për letër të veshur (257-300 g/m²) dhe të rëndë (257-300 g/m²).
 
 
Kaseta e letrës (kaseta e sipërme/poshtme):
E hollë, e thjeshtë, e rëndë, e ricikluar, me ngjyra, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, zarf*
 
* Kaseta e poshtme: nevojitet aksesori A për mbushjen e zarfeve.

Madhësitë e mbështetura të medias

Sirtari shumëfunksional: 
 
Madhësia standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, zarf [COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL] 
Madhësia e personalizuar: 98,4 x 139,7 mm deri në 320,0 x 457,2 mm
 
Kaseta e letrës (kaseta e sipërme):
 
Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6R, B5
Përmasa të posaçme: 105,0×148,0 mm deri në 297,0×215,9 mm
Zarfi: ISO-C5
 
Kaseta e letrës (kaseta e poshtme):
 
Madhësi standarde: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Përmasa të posaçme: 105,0×148,0 mm deri në 304,8×457,2 mm
Zarf: [COM10 No.10, Monarch, DL]*
 
* Nevojitet aksesori A për mbushjen e zarfeve.

Peshat e mbështetura të medias

Sirtar multifunksional: 52 deri në 300 g/m2*
 
* SRA3 nuk mbështetet për letër të veshur (257-300 g/m²) dhe të rëndë (257-300 g/m²).
 
Kaseta e letrës (kaseta e sipërme/poshtme): 52 deri në 220 g/m²
 
Nga të dyja anët: 52 deri në 220 gsm

Koha e ngrohjes

Nga ndezja: 19 sekonda ose më pak*

* Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopjimi është gati (pa rezervimin e printimit)

Nga modaliteti i gjumit: 10 sekonda ose më pak

Përmasat (Gj x Th x L)

565×664×880 mm

Hapësira e instalimit (Gje x The)

1241×1217 mm 
 
* me kasetën të hapur + 100 mm hapësirë nga trupi kryesor

Pesha

Rreth 67,3 kg pa tonerin

Specifikimet e kopjimit

Shpejtësia e kopjimit (BW/CL)

Deri në 25/25 fq/min (A4, A5, A5R, A6R), deri në 15/15 fq/min (A3), deri në 20/20 fq/min (A4R)

Koha për fotokopjen e parë (A4) (BW/CL)

Rreth 5,9/8,2 sekonda e poshtë

Rezolucioni i kopjimit (dpi)

600×600

Kopje të shumëfishta

Deri në 999 kopje

Dendësia e kopjimit

Automatik ose manual (9 nivele)

Magnification

Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%)
Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1) / 141%, 200%, 400%

Funksionet e fotokopjimit

Norma R/E sipas sipërfaqes, dyanëshe, rregullim dendësie, zgjedhje lloji origjinal, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, renditje, N në 1, origjinale të përmasave të ndryshme, qartësi, fshirje kuadri, fotokopjim letërnjoftimi, fotokopjim pasaporte, modalitet ngjyrash

Specifikimet e skanimit

Tipi

Standarde: Vetëmbushëse dyanëshe dokumentesh [2-anëshe në 2-anëshe (automatike me vetëmbushëse)]
Opsionale: pllakë me ngjyra (Platen Cover-Y2)

Kapaciteti i letrës për furnizuesin e dokumenteve (80 gsm)

100 fletë

Origjinalet dhe peshat e pranueshme

Pllakë: fletë, libër dhe sende 3-përmasore 

Pesha e medias për furnizuesin e medias: 
Skanimi në 1 anë: 38 deri në 128 gm2 (BW), 64 deri në 128 gm2 (CL)
Skanimi në 2 anë: 50 deri në 128 gm2 (BW), 64 deri në 128 gm2 (CL)

Madhësitë e mbështetura të medias

Pllaka: maks. madhësia e skanimit: 297,0 x 431,8 mm

Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve: 
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6
Përmasa të posaçme: 128,0×139,7 mm deri në 297,0×431,8 mm

Shpejtësia e skanimit (ipm: BW/CL, A4)

Skanim 1-anësh: 
55/55 (300×300 dpi, dërgim), 30/30 (600×600 dpi, fotokopjim), 
 
Skanim 2-anësh: 
27,5/27,5 (300×300 dpi, dërgim), 15/15 (600×600 dpi, fotokopjim)

Rezolucioni i skanimit (dpi)

Skanim për fotokopjim: deri në 600×600
Skanim për dërgim: (dhënie) deri në 600×600, (marrje) deri në 600×600
Skanim për faks: deri në 600×600

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

ScanGear MF. Për TWAIN dhe për WIA
Sistemi i mbështetur operativ: Windows® 7/8.1/10

Metoda e skanimit

Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në rrjet, skanim në materiale memorieje (fishë memorieje USB), skanim në shërbime reje kompjuterike (uniFLOW)

Specifikimet e dërgimit

Destinacioni

Standarde: Email/FAX (SMTP) interneti, SMB, FTP
Opsionale: Super G3 FAX

Adresari

LDAP (50)/Lokal (300)/Numrat e shpejtë (281)

Rezolucioni i dërgimit (dpi)

Dhënie: 300×300 (Email/SMB/FTP), 192×204 (IFAX)
Marrje: 50×50, 75×75, 150×150, 200×200, 300×300, 400×400, 600×600

Protokolli i komunikimit

FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), SMTP

Formati i skedarit

Standarde: TIFF, JPEG*, PDF (kompakte, e kërkueshme, e enkriptuar, nënshkrim elektronik)
 
* Vetëm faqe njëshe

Veçoritë universale të dërgimit

Zgjedhje tipi të origjinalit, origjinal dyanësh, origjinale përmasash të ndryshme, rregullim dendësie, qartësi, emër skedari, subjekt/mesazh, përgjigje për, përparësi emaili, raport transmetimi, orientim i përmbajtjes së origjinalit

Specifikimet e faksit

Numri maksimal i linjave të lidhjes

1

Shpejtësia e modemit

Super G3: 33.6 kbps
G3: 14,4 kbps

Metoda e ngjeshjes

MH, MR, MMR, JBIG

Rezolucioni (dpi)

400×400 (ultra i imët), 200×400 (super i imët), 200×200 (i imët/foto), 200×100 (normal)

Madhësia e dërgimit/marrjes

Dërgim: A3, A4, A4R, A5*2, A5R*2, B4, B5*1, B5R*2
Marrje: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
 
*1 Dërguar si B4
*2 Dërguar si A4

Kujtesa e FAX-it

Deri në 512 faqe

Numrat e shpejtë

Gjatësia maksimale 281

Thirrjet në grup/destinacionet

Gjatësia maksimale 299 numra

Transmetimi me Sekuencë

Gjatësia maksimale 310 adresa

Kopje rezervë e kujtesës

Po

Veçoritë e faksit

Dërgim direkt, raport transmetimi, transmetim sekuencial

Specifikimet e sigurisë

Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes

Standard: 
Autentikim me identifikues departamenti (identifikim me identifikues departamenti, PIN, niveli funksioni), "uniFLOW Online Express" (identifikimi me PIN, me kartë, me kartë dhe PIN)

Siguria e dokumenteve

Siguri printimi (printim i sigurt, uniFLOW Secure Print*), siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF me nënshkrim pajisjeje), siguri të dhënash me dërgim (email i kufizuar/funksione dërgimi skedari, numër faksi konfirmimi, lejim/kufizim transmetimi drejtuesi të faksit, lejim/kufizim dërgimi nga historiku)
 
* Kërkon "uniFLOW Online / uniFLOW"

Siguria e rrjetit

IPSec, autentikim me IEEE802.1X, SNMPv3, funksione muri mbrojtëse (filtrim sipas adresës IP/MAC), aktivizim/çaktivizim ndërfaqeje në distancë, veçim G3 FAX nga LAN, veçim foleje USB nga LAN

Siguria e pajisjes

Standarde: nisje nga vendruajtja, funksion fshehjeje evidence pune, integritet mbrojtës softueri MFD

Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes

Standarde: fjalëkalim administratori, certifikatë elektronike dhe menaxhim çelësash, konfigurim politike sigurie

Specifikimet e mjedisit

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30 ºC
Lagështia: 20 deri në 80% RH (lagështi relative)

Burimi i Energjisë

220-240 V, 50/60 Hz, 10 A

Konsumi i energjisë

Maximumi: Afro 1,5 kW e poshtë
Mesatarja: Afro 431,0 W (gjatë printimit/fotokopjimit)
Në gatishmëri: Afro 34,3 W*1 
Modaliteti i fjetjes: Afro 2 W*2 , afro 1 W*3
*1 Vlera referencë: matur një njësi
*2 Modalitet i përcjelljes së rrymës nga LAN me valë JOAKTIV
*3 Modaliteti i përcjelljes së rrymës nga LAn me valë AKTIV, 
*2,*3 Modaliteti i gjumit nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të parametrave të caktuara.
 
 
Konsumi i zakonshëm elektrik (TEC): 0,29 kW
 
* Sipas "US ENERGY STAR Version 3.0"

Nivelet e zhurmës (BW/CL)

Niveli i fuqisë së zërit (LWA,m) 
 
(1-anësh/2-anësh)
 Aktiv (bardhezi): 6,1/6,4 B*1, Kv 0,3/0,3 B*1
 Aktiv (ngjyra): 6,2/6,4 B*1, Kv 0,3/0,3 B*1 
 
Trysnia e tingullit (LpAm)
Pozicioni i qëndrimit në këmbë: (në 2 anë/në 1 anë)
Aktiv (bardhezi): 47/50 dB*1 , Aktiv (ngjyra): 47/50 dB*1, Pasiv: Pa zhurmë*2
 
*1 Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296:2017
*2 Pa zhurmë do të thotë se niveli i trysnisë zanore të transmetuar për secilin pozicion personi 
në afërsi është më i ulët se standardi absolut me zhurmë sfondi të ISO 7779.

Standardet

Blue Angel

Pjesët e konsumueshme

Kutitë e tonerit

C-EXV 54 TONER BK/C/M/Y

Rendimenti i tonerit (vlerësohet në 5% të mbulimit)

C-EXV 54 TONER BK: 15 500 faqe
C-EXV 54 TONER C/M/Y: 8500 faqe

Menaxhimi i printerit dhe softuerët

Monitorimi dhe raportimi

Menaxheri universal i hyrjes (ULM):
Menaxheri universal i hyrjes (ULM): Menaxhoni kostot tuaja me lehtësi duke përdorur aftësinë e integruar të raportimit për të identifikuar dhe kontrolluar kostot në nivel përdoruesi sipas pajisjes.
 
uniFLOW Online Express*: Në ndërthurje me ULM mund të keni kontroll të mëtejshëm e të theksoni shpenzimet sipas përdoruesve/departamenteve, dhe të përcaktoni se ku mund të minimizohen kostot nga një pikë qendrore me bazë reje kompjuterike.
* Nevojitet instalim, aktivizim dhe regjistrim

Mjetet e menaxhimit në largësi

Konsoli i menaxhimit iW:
Softuer i mbështetur në server për administrimin e centralizuar të një flote pajisjesh (përfshirë monitorimin e materialeve të konsumit, monitorimin e statusit dhe sinjalizimet, shpërndarjen e librave të adresave, parametrat e konfigurimit, aplikacionet e firmuerit dhe MEAP, regjistrimin e matësit dhe raportimin, administrimi i drajverit dhe burimeve)
 
Mirëmbajtja elektronike:
Në përputhje me shërbimet e Mirëmbajtjes elektronike nëpërmjet RDS të integruar (lejon regjistrimin e matësit, menaxhimin automatik të pjesëve të konsumit, diagnostikimin në largësi dhe raportimin për ofruesit e shërbimit për të ofruar një mirëmbajtje efikase, të shpejtë dhe proaktive)
 
Sistemi i dërgimit të përmbajtjes:
Lejon shpërndarjen në largësi të firmuerit, opsionet iR dhe aplikacionet MEAP; ndërfaqja në largësi e përdoruesit (RUI) e bazuar në ueb për çdo pajisje që ndihmon në sigurimin e menaxhimit dhe kontrollit të pajisjes në largësi

Opsionet e personalizimit

Katalogu i aplikacioneve

Softueri i skanimit

Drejtues "ScanGear MF Scanner"

Mjetet e optimizimit

Mjet i Konfigurimit të Drajverit Canon

Opsionet e furnizimit të letrës

CASSETTE FEEDING UNIT-AP1

Kapaciteti i letrës: 550 fletë x 2 (80 gm2)
Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë., me shpim paraprak
Përmasat e letrës: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,
Përmasa të posaçme: 105,0×148 mm deri në 304,8×457,2 mm
Pesha e letrës: 52 deri në 220 gsm
Furnizimi i energjisë: Nga njësia kryesore
Dimensionet (W x D x H): 565 x 615 x 248 mm
Pesha: Rreth 16 kg

Opsionet e daljes

Inner Finisher-K1

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m²):
 
Numri i sirtarëve: 2
Sirtari i poshtëm 1: A4, A5, A5R, B5: deri në 500 fletë 
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: deri në 250 fletë
A6R: deri në 30 fletë
Sirtari i sipërm 2: A4, A5, A5R, B5: deri në 100 fletë
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: deri në 50 fletë 
 
Pesha e letrës:
Sirtari i poshtëm 1: 52 deri në 256 g/m²
Sirtari i sipërm 2: 52 deri në 300 g/m²
 
Vendi i kapëses: Këndor, i dyfishtë
Kapaciteti i kapëses: 
 A4/B5: 50 fletë (52 deri në 90 g/m2) 
 A3/B4/A4R: 30 fletë (52 deri në 90 g/m2)
 
Kapësja ekonomike:
 A3/A4/B4/B5:
5 fletë (52 deri në 64 gm2) 
4 fletë (65 deri në 81,4 gm2) 
3 fletë (82 deri në 105 g/m²)
 
Kapëse sipas kërkesës: afro 40 fletë (80 g/m²)
Furnizimi me energji: Nga njësia kryesore
Përmasat (Gj.×Th.×L.): 634×525×188 mm (kur zgjaten sirtari zgjatues dhe sirtari rrotullues)
Pesha: Rreth 8 kg

INNER 2WAY TRAY-J1

Kapaciteti i letrës (me letër 80 g/m²)
- Sirtari i sipërm: 
 SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, përmasa të posaçme (98,4×139,7 mm deri në 320,0×457,2 mm): 100 fletë
- Sirtari i poshtëm: 
 A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: deri në 250 fletë
 SRA3, A3, A4R, B4, përmasa të posaçme (98,4×139,7 deri në 320,0×457,2 mm ): deri
 në 100 fletë
Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m2
Përmasat (Gj.×Th.×L.): 426×407×76 mm
Pesha: 0,7 kg
 
* Kërkon "3 Way Unit-D1"

COPY TRAY-J2

Kapaciteti: 100 fletë (80 g/m²) *A4, B5, B5R, A5R
Përmasat (Gj.×Th.×L.): 444×373×176 mm (lidhur me njësinë kryesore, kur sirtari zgjatues është i zgjatur)
Pesha: Rreth 0,5 kg
 
* Kërkon "3 Way Unit-D1"

Aksesorët harduerë

Lexuesit e kartave

IC Card Reader Attachment-B2
COPY CARD READER-F1
COPY CARD READER ATTACHMENT-H3

Të tjera

UTILITY TRAY-B1
3 Way Unit-D1

Opsionet e sistemit dhe të kontrolluesit

Aksesorët e printimit

PS Printer Kit-BK1

Printimi i barkodeve

BARCODE PRINTING KIT-D1

Aksesorët e sistemit

COPY CONTROL INTERFACE KIT-D1
NFC KIT-D1

Aksesorët e faksit

SUPER G3 FAX BOARD-AV3

Opsione të tjera

Aksesorët e aksesit

ADF ACCESS HANDLE-A1
Platen Cover-Y2

Fisheku i kapëses

STAPLE-P1