imageRUNNER ADVANCE C7500 III Series
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Njësia kryesore

Lloji i pajisjes

Pajisje A3 shumëfunksionale laser me ngjyra

Funksionet kryesore

Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional

Processor

Procesori i personalizuar i dyfishtë i Canon (i ndarë)

Paneli i kontrollit

Standard: Paneli me prekje me ngjyra WSVGA LCD TFT 25,6 cm (10,1")
Opsionale: paneli vertikal me prekje me ngjyra TFT LCD SVGA 26,4 cm (10,4 inç)

Kujtesa

Standard: 4.0GB RAM

Hard disku

Standard: 250 GB, Maksimumi: 1 TB

Njësia pasqyruese e diskut të ngurtë

Optionale: 250 GB, 1 TB

Lidhja e ndërfaqes

RRJETI
Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN pa tela (IEEE 802.11 b/g/n)
Opsionale: NFC, Bluetooth me nivel të ulët energjie
TË TJERA
Standarde: USB 2.0 (pritësi) x2, USB 3.0 (pritësi) x1, USB 2.0 (pajisja) x1
Opsionale: ndërfaqja seriale, ndërfaqja e kontrollit të kopjimit

Kapaciteti i mbushjes së letrës (A4, 80 g/m²)

Standardi: 3.550 fletë
Sirtari i letrës me 1100 fletë x 2, kaseta e letrës me 550 fletë x 2, sirtari me shumë përdorime me 250 fletë
Maksimumi: 9300 fletë (me MULTI-DRAWER PAPER DECK-C1)

Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 g/m²)

250 fletë (me COPY TRAY-R2)
Maksimumi: 4250 fletë (me STAPLE FINISHER-X1 ose BOOKLET FINISHER-X1)

Aftësitë e përfundimit

Standard: Ngjit, Grup
Me aksesorin e jashtëm të përfundimit : sistemim, grupim, zhvendosje, kapëse, qepje*1, shpim vrimash*2 (shumë motive), kapëse pa tela*3, kapëse sipas kërkesës*3, futje dokumenti*4, palosje (C-*5, Z-*5, gjysmë*6, paralele dyfishe*6, palosje fizarmonikë Z*6), prerje*7

*1 Kërkon Booklet Finisher-V2 ose Booklet Finisher-X1
*2 Kërkon 2/4 Hole Puncher Unit-A1 ose 4 Hole Puncher Unit-A1 (me Staple Finisher-V2 ose Booklet Finisher-V2) ose Puncher Unit-BG1 ose Puncher Unit-BH1 ose Multi Function Professional Puncher-A1/B1 (me Staple Finisher-X1 ose Booklet Finisher-X1)
*3 Kërkon Staple Finisher-V2 ose Booklet Finishr-V2
*4 Kërkon Document Insertion Unit-Q1 ose Document Insertion/Folding Unit-K1 (me Staple Finisher-V2 ose Booklet Finisher-V2) ose Document Insertion Unit-N1 (me Staple Finisher-X1 ose Booklet Finisher-X1)
*5 Kërkon Document Insertion/Folding Unit-K1 (me Staple Finisher-V2 ose Booklet Finisher-V2) ose Paper Folding Unit-J1 (me Staple Finisher-X1 ose Booklet Finisher-X1)
*6 Kërkon Paper Folding Unit-J1 (me Staple Finisher-X1 ose Booklet Finisher-X1)
*7 Kërkon Inner Booklet Trimmer-A1 (me Booklet Finisher-X1)"

Llojet e mbështetura të medias

Sirtarët e letrës (1/2): E hollë, e zakonshme, e ricikluar, e trashë, me ngjyra, transparente, e shpuar paraprakisht, letër me kokë, lidhje 
Kasetat e letrës (3/4): E hollë, e zakonshme, e ricikluar, e trashë, me ngjyra, skedë*, transparente, me ngjitje, e shpuar paraprakisht, letër me kokë, zarf 

*Kërkon Tab Feeding Attachment-F1 

Sirtari me shumë funksione: letër e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e trashë, me ngjyra, transparente, etiketë, me gjurmim*, zarf, me veshje, me reliev, me ngjitje, me shpim paraprak, letër me kokë, skedë 

* Disa lloje të letrës orientuese nuk mund të përdoren.

Madhësitë e mbështetura të medias

Sirtarët e letrës (1/2): 
Madhësia standarde: A4, B5
Kasetat e letrës (3/4): 
Madhësia standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, zarf: Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL]
Madhësia e përshtatur e zarfit: 98,0 x 148 mm deri në 330,2 x 487,7 mm
Madhësia e personalizuar: 139,7 x 182,0 mm deri në 330,2 x 487,7 mm
Sirtari shumëfunksional:
SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, zarf: Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL]
Madhësia e përshtatur e zarfit: 90,0 x 148 mm deri në 330,2 x 487,7 mm 
Madhësia e personalizuar: 100,0 x 148,0 mm deri në 330,2 x 487,7 mm 
Përmasë e lirë: 100,0 x 182,0 mm to 330.2 x 487.7 mm

Peshat e mbështetura të medias

Sirtari i letrës(1/2): 52 deri në 220 gm2
Kasetat e letrës (3/4): 52 deri në 220 g/m2<br/>Sirtar shumëfunksional: 52 deri në 300 g/m2
Nga të dyja anët: 52 deri në 220 gsm

Koha e ngrohjes

Nga ndezja: 30 sekonda ose më pak*

* Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopjimi është gati (pa rezervimin e printimit)

Nga modaliteti i gjumit: 30 sekonda ose më pak
Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda ose më pak*

* Koha nga ndezja e pajisjes deri kur mund të kryhen veprime bazë në ekranin me prekje.

Përmasat (Gj x Th x L)

689 mm x 941 mm x 1.220 mm

Hapësira e instalimit (Gje x The)

Bazë-1: 1758 x 1524 mm (me derën përpara të hapur + sirtari me shumë funksione/kapaku i sipërm djathtas i hapur + kapaku majtas i hapur) 
Bazë-2: 2026 x 1524 mm (me derën përpara të hapur + sirtari me shumë funksione/kapaku lart djathtas i hapur + Buffer Pass-M1 + Booklet Finisher-V2/sirtari zgjatues dhe sirtari rrotullues të zgjatur) 
Konfigurimi i plotë:3818 x 1524 mm (me Multi-Drawer Paper Deck-C1 + Buffer Pass-M1 + Document Insertion Unit-N1 + Multi Function Professional Puncher-A1 + Paper Folding Unit-J1 + Booklet Finisher-X1)

Pesha

Rreth 269 kg (duke përfshirë tonerin)

Specifikimet e kopjimit

Shpejtësia e kopjimit (BW/CL)

iR-ADV C7580i III
80/70 faqe/min (A4, A5, A5R, A6R), 40/35 faqe/min (A3), 56/49 faqe/min (A4R)
iR-ADV C7570i III
70/65 faqe/min (A4, A5, A5R, A6R), 35/32 faqe/min (A3), 49/46 faqe/min (A4R)
iR-ADV C7565 III
65/60 faqe/min (A4, A5, A5R, A6R), 32/30 faqe/min (A3), 46/42 faqe/min (A4R)

Koha për fotokopjen e parë (A4) (BW/CL)

iR-ADV C7580i III: Afro 4,4/5,4 sekonda ose më pak
iR-ADV C7570i III: Afro 4,8/5,9 sekonda ose më pak
iR-ADV C7565i III: Afro 4,8/5,9 sekonda ose më pak

Rezolucioni i kopjimit (dpi)

Leximi: 600 x 600
Printimi: Deri në 2400 x 2400

Kopje të shumëfishta

Deri në 9999 kopje

Dendësia e kopjimit

Automatik ose manual (9 nivele)

Magnification

25% - 400% (me hapa rritës 1%)

Zvogëlimet e paracaktuara

25%, 50%, 70%

Rritjet e paracaktuara

141%, 200%, 400%

Veçoritë bazë të kopjimit

Raportet e paracaktuara R/E sipas zonës, përcaktimi i letrës, përcaktimi i mëparshëm, përcaktimi i preferuar, përfundimi, në dy anë, rregullimi i dendësisë, zgjedhja e llojit të origjinalit, modaliteti i ndërprerjes, konfirmimi/anulimi i përcaktimit

Veçoritë speciale të kopjimit

Libri në dy faqe, origjinali në dy anë, përfundimi, broshurë, krijimi i detyrës, nr. në 1, shtimi i kapakut, futja e fletëve, origjinale në madhësi të ndryshme, rregullimi i dendësisë, zgjedhja e llojit të origjinalit, fletët transparente të kapakut, numërimi i faqeve, numërimi i serisë së kopjimit, qartësia, spastrimi i kornizës, filigran i sigurt, printimi i datës, zhvendosja, marzhi i brendshëm, printimi dhe kontrolli, negativi/pozitivi, përsëritja e imazheve, blloqet e shkrirjes së punëve, njoftimi i punës së kryer, imazhi i pasqyruar, printimi në skedë, ruajtja në kutinë postare, mbivendosja e imazhit, kopjimi i kartës së identitetit, shmangia e faqeve boshe, zbulimi i furnizuesit, furnizimi i shumë fletëve, origjinali me madhësi të lirë

Specifikimet e skanimit

Tipi

Pllaka me ngjyra dhe Furnizuesi automatik i dokumenteve me një kalim në dy anë* [2 anë në 2 anë (automatik)]

* Mbështetet zbulimi i furnizimit të shumë fletëve të furnizuesit.

Kapaciteti i letrës për furnizuesin e dokumenteve (80 gsm)

300 fletë

Origjinalet dhe peshat e pranueshme

Pllaka: fletë, libër, objekte 3-dimensionale (lartësia: deri në 50 mm, pesha: deri në 2 kg)


Pesha e medias për furnizuesin e medias:
Skanimi në 1 anë: 38 deri në 220 gm2 (BW), 64 deri në 220 gm2 (CL)
Skanimi në 2 anë: 50 deri në 220 gm2 (BW), 64 deri në 220 gm2 (CL)

Madhësitë e mbështetura të medias

Pllaka: maks. madhësia e skanimit: 297,0 x 431,8 mm

Madhësia e medias së furnizuesit të dokumenteve: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, madhësi e përshtatur: 128.0 x 139,7 mm deri në 304,8 x 431,8 mm

Shpejtësia e skanimit (ipm: BW/CL, A4)

Skanimi në një anë: 120 /120 (300dpi), 120 /70 (600 dpi)
Skanimi në dy anë: 240 /220 (300dpi), 150 /90 (600 dpi)

Rezolucioni i skanimit (dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

ScanGear2 me ngjyra në rrjet Për TWAIN dhe për WIA
Sistemi operativ i mbështetur: Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Metoda e skanimit

Funksionueshmëria e dërgimit e disponueshme në të gjitha modelet
Skanimi në USB Memory Key: Po, në të gjitha modelet
Skanim në pajisje celulare dhe shërbimet e bazuara në renë kompjuterike: një mori zgjidhjesh është në dispozicion për të siguruar skanimin në pajisje celulare ose shërbimet e bazuara në renë kompjuterike në varësi të kërkesave tuaja.
Ju lutemi kontaktoni përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacion të mëtejshëm.
Tërheqja e skanimit TWAIN/WIA e disponueshme në të gjitha modelet

Specifikimet e dërgimit

Destinacioni

Email/Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (Opsional), IP Fax (Opsional)

Adresari

LDAP (2,000)/Lokal (1,600)/Numrat e shpejtë (200)

Rezolucioni i skanimit (dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Protokolli i komunikimit

Skedari: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV
Email/I-Fax: SMTP, POP3

Formati i skedarit

Standarde: TIFF, JPEG, PDF (ngjyra të kufizuara, kompakte, e kërkueshme, apliko politikën, optimizo për ueb, PDF A/1-b, e enkriptuar), XPS (kompakt, e kërkueshme), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (nënshkrimi i pajisjes)
Opsionale: PDF (gjurmimi dhe zbutja), PDF/XPS (nënshkrimi i përdoruesit)

Veçoritë universale të dërgimit

Zgjedhja e llojit të origjinalit, origjinali në dy anë, libri në dy faqe, origjinale me madhësi të ndryshme, rregullimi i dendësisë, qartësia, raporti i kopjimit, spastrimi i kornizës, krijimi i detyrës, emri i dërguesit (TTI), dërgimi i vonuar, pamja paraprake, vula e përfundimit, njoftimi i punës së kryer, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësia e emailit, raporti TX, orientimi i përmbajtjes së origjinalit, shmangia e origjinaleve boshe, zbulimi i furnizimit të shumë fletëve të furnizuesit

Specifikimet e faksit

Numri maksimal i linjave të lidhjes

2

Shpejtësia e modemit

Super G3: 33.6 kbps
G3: 14,4 kbps

Metoda e ngjeshjes

MH, MR, MMR, JBIG

Rezolucioni (dpi)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Madhësia e dërgimit/regjistrimit

A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1
*1 Dërguar si A4
*2 Dërguar si B4

Kujtesa e FAX-it

Deri në 30,000 faqe

Numrat e shpejtë

Gjatësia maksimale 200

Thirrjet në grup/destinacionet

Gjatësia maksimale 199 numra

Transmetimi me Sekuencë

Gjatësia maksimale 256 adresa

Kopje rezervë e kujtesës

Po

Veçoritë e faksit

Zgjedhja e llojit të origjinalit, origjinali në dy anë, libri në dy faqe, origjinale me madhësi të ndryshme, dendësia (për skanimin), qartësia, raporti i kopjimit, spastrimi i kornizës, krijimi i detyrës, emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës së telefonit, dërgimi i drejtpërdrejtë, dërgimi i vonuar, pamja paraprake, njoftimi i punës së kryer, raporti TX, zbulimi i furnizimit të shumë fletëve të furnizuesit

Specifikimet e ruajtjes

Kutia postare (numri i mbështetur)

100 kuti hyrëse përdoruesish, 1 kuti hyrëse Memory RX,
50 kuti hyrëse për faks konfidenciale
Maksimumi 30,000 faqe të ruajtura

Hapësira e përparuar

Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV
Kompjuteri klient i mbështetur: Windows (Windows 7/8.1/10)
Lidhjet e njëkohshme (maks..): SMB: 64, WebDAV: 3 (sesionet aktive)

Hapësia e disponueshme e diskut për hapësirën e përparuar

Rreth 16 GB (HDD standard)
Rreth 480GB (me opsion 1TB HDD)

Veçoritë e hapësirës së përparuar

Vërtetimi për lidhjen në hapësirën e përparuar, funksioni i renditjes, printimi i një skedari PDF me një fjalëkalim, mbështetja e menaxherit të auditit të sigurt të imageWARE

Media e memories

Standarde: Memoria USB

Specifikimet e sigurisë

Vërtetimi

Standard: Menaxheri universal i hyrjes (hyrja në nivel pajisje dhe funksioni), uniFLOW Online Express*, vërtetimi i përdoruesit, ID-ja e departamentit, vërtetimi, sistemi i menaxhimit të aksesit
Opsionale: printimi i sigurt me My Print Anywhere (kërkohet uniFLOW)
* Nuk ka tarifë për këtë zgjidhje; por sidoqoftë kërkohet aktivizimi.

Të dhënat

Standarde: Moduli i platformës së besuar (TPM), Kyçi me fjalëkalim i diskut të ngurtë, Spastrimi i njësisë së diskut të ngurtë, Mbrojtja me fjalëkalim e kutisë postare, Enkriptimi i diskut të ngurtë (me vërtetimin FIPS140-2), Certifikimi me kriteret e përbashkëta (DIN ISO 15408)
Opsionale: Pasqyrimi i njësisë së diskut të ngurtë, heqja e njësisë së diskut të ngurtë, parandalimi i humbjes së të dhënave (kërkon uniFLOW)

Rrjeti

Standard: Filtrim i adresës IP/Mac, IPSEC, Komunikim i enkriptuar TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autentifikim SMTP, Autentifikim POP para SMTP, S/MIME

Dokumenti

Standarde: Printimi i sigurt, Integrimi i ES2.5 të menaxhimit të të drejtave të Adobe LiveCycle®, PDF me enkriptim, pritimi i sigurt i enkriptuar, nënshkrimi i pajisjes, shenjat ujore të sigurta
Opsionale: Nënshkrimi i përdoruesit, bllokimi i skanimit nga pëdoruesi

Specifikimet e mjedisit

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30 ºC
Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)

Burimi i Energjisë

iR-ADV C7565i III/C7570i III: 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 10 Amp
iR-ADV C7580i III: 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 11 Amp

Lidhja (njësia kryesore)

CEE 7/7 (230V)

Konsumi i energjisë

Maximumi: Afro iR-ADV C7580i III: 2500 W, iR-ADV C7570i III/C7565i III: 2000 W
Printim: Rreth 1472 W*1
Në gatishmëri: Afro 136,6 W*1
Modaliteti i fjetjes: Afro 0,9 W*2
Plugin i fikur: Rreth 0,3W*3

*1 Vlera e referencës: një njësi e matur
*2 Modaliteti i gjumit 0,9W nuk është i disponueshëm në të gjitha rrethanat për shkak të parametrave të caktuara.
*3 Vlera e referencës, modaliteti i nisjes së shpejtë JOAKTIV

Nivelet e zhurmës (BW/CL)

Niveli i fuqisë të tingullit (LwAd)
iR-ADV C7580i III:
Aktiv (BW): 76,3 dB ose më pak*1, Aktiv (CL): 75,5 dB ose më pak*1, Në gatishmëri: 52 dB*2
iR-ADV C7570i III:
Aktiv (BW): 75,5 dB ose më pak*1, Aktiv (CL): 75,1 dB ose më pak*1, Në gatishmëri: 52 dB*2
iR-ADV C7565i III:
Aktiv (BW): 75,1 dB ose më pak*1, Aktiv (CL): 74,7 dB ose më pak*1, Në gatishmëri: 52 dB*2
Trysnia e tingullit (LpAm)
Pozicioni i qëndrimit në këmbë: (në 2 anë/në 1 anë)
iR-ADV C7580i III:
Aktiv (BW): 55/55 dB*2 , Aktiv (CL): 55/56 dB*2, në gatishmëri: 34 dB*2
iR-ADV C7570i III:
Aktiv (BW): 55/55 dB*2 , Aktiv (CL): 54/55 dB*2, Në gatishmëri: 34 dB*2
iR-ADV C7565i III:
Aktiv (BW): 55/55 dB*2 , Aktiv (CL): 54/55 dB*2, Në gatishmëri: 34 dB*2

*1 Në përputhje me DE-UZ205 (2017) (*të dhënat e marra nga vlera e standardit Blue Angel)
*2 Vlera e referencës: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruhet me ISO9296 (1988)

Standardet

Blue Angel

Pjesët e konsumueshme

Kutia/kutitë e bojës

C-EXV 52 TONER BK/C/M/Y

Toneri (rendimenti i vlerësuar me mbulim 5%)

C-EXV 52 TONER BK: 82 000 faqe
C-EXV 52 TONER C/M/Y: 66 500 faqe

Menaxhimi i printerit dhe softuerët

Monitorimi dhe raportimi

Menaxheri i hyrjes universale (ULM): Menaxhoni kostot tuaja me lehtësi duke përdorur aftësinë e integruar të raportimit për të identifiukuar dhe kontrolluar kostot në nivel përdoruesi sipas pajisjes.
uniFLOW Online Express: Në ndërthurje me ULM, mund të siguroni më shumë kontroll dhe të nënvizoni shpenzimet sipas përdoruesve/departamenteve dhe të përcaktoni se ku mund të minimizohen kostot nga një vendndodhje qendrore e bazuar në renë kompjuterike.

Mjetet e menaxhimit në largësi

Konsoli i menaxhimit iW:
Softuer i mbështetur në server për administrimin e centralizuar të një flote pajisjesh (përfshirë monitorimin e materialeve të konsumit, monitorimin e statusit dhe sinjalizimet, shpërndarjen e librave të adresave, parametrat e konfigurimit, aplikacionet e firmuerit dhe MEAP, regjistrimin e matësit dhe raportimin, administrimi i drajverit dhe burimeve)
Mirëmbajtja elektronike:
Në përputhje me shërbimet e Mirëmbajtjes elektronike nëpërmjet RDS të integruar (lejon regjistrimin e matësit, menaxhimin automatik të pjesëve të konsumit, diagnostikimin në largësi dhe raportimin për ofruesit e shërbimit për të ofruar një mirëmbajtje efikase, të shpejtë dhe proaktive)
Sistemi i dërgimit të përmbajtjes:
Lejon shpërndarjen në largësi të firmuerit, opsionet iR dhe aplikacionet MEAP; ndërfaqja në largësi e përdoruesit (RUI) e bazuar në ueb për çdo pajisje që ndihmon në sigurimin e menaxhimit dhe kontrollit të pajisjes në largësi

Softueri i skanimit

ScanGear i rrjetit:
Një softuer drejtues i skanerit i përputhshëm me TWAIN që bën të mundur që kompjuterët në një rrjet të përdorin funksionalitetin e tërheqjes së skanimit të pajisjes

Mjetet e optimizimit

Mjeti i konfigurimit të softuerit drejtues të Canon:
Një mjet për ndryshimin e parametrave të paracaktuar të fabrikës për softuerët drejtues të printimit të Canon (i disponueshëm vetëm nëpërmjet shërbimit)
Instaluesi i pajisjes NetSpot:
Një softuer i thjeshtë shërbimi që ju lejon të caktoni parametrat e protokollit të rrjetit për pajisjet e Canon të lidhura me rrjetin tuaj.

Platforma

MEAP (Platforma e aplikacionit të integruar shumëfunksional):
Një platformë JAVA e fuqishme e integruar për pajisjet e Canon që siguron një ndërthurje të fortë mes një game softuerësh dhe pajisjes.
MEAP në ueb:
Një shërbim në ueb si alternativë për MEAP që lejon që aplikacionet MFP të zhvillohen dhe të shpërndahen nëpërmjet shërbimeve të uebit

Botimi i dokumentit

IW DESKTOP:
Një softuer i fuqishëm i printimit për botim që kombinon me lehtësi dokumente nga burime dhe formate të ndryshme skedarësh, që zbaton procesin e përfundimit me shikimin paraprak dhe me shabllonë për të krijuar dokumente me pamje profesionale. Përfshin aftësitë e krijimit, shënimit dhe ngjeshje së skedarit PDF për flukse pune dixhitale të thjeshta, si korrigjimi dhe autorizimi.

Specifikimet e kontrollorit Fiery Print (I ngulitur)

Opsionale / Standarde

Opsional në të gjitha modelet

Emri

imagePASS N2 (i integruar)

Rezolucioni i printimit (dpi)

1200 x 1200, 600 x 600

Gjuha(ët) e përshkrimit të faqes

Adobe PS3, PCL6

Kujtesa

4GB (1 x 4GB)

Hard disku

500 GB SATA

Shpejtësia e procesorit

Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

Sistem

Fiery FS350

Gërmat

PS: 138 Fonte
PCL: 113 Fonte

Sistemet e Operuese që mbështeten

Windows 7 32 dhe 64 bitë / Windows 8.1 32 dhe 64 bitë / Windows 10 32 dhe 64 bitë/ Windows Server 2012 vetëm 64 bitë / Windows Server 2012 R2 vetëm 64 bitë / Windows Server 2016 R2 vetëm 64 bitë / MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)

Ndërfaqja

2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (prapa), USB2.0 x 4 (prapa)

Protokollet e rrjetit

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)

Printimi i Drejtpërdrejtë

PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP)

VDP

FreeForm v1, v2.1

Veçoritë standarde të kontrollorit të printimit Fiery

Fiery Command WorkStation 6 / Paper Catalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers

Opsione të kontrollorit Fiery Print

Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Productivity Package Web Activate (duke përfshirë Fiery JDF)

Platforma HW

E400

Base OS

Debian of Linux

Burimi i Energjisë

AC100-240V, 50Hz/60Hz, 3.0A (100V) - 1.3A (240V)

Konsumi maksimal i energjisë

47 W

Përmasat (Gj x Th x L)

285 x 93 x 295 mm

Opsionet e furnizimit të letrës

NJËSIA E LETRËS-E1

Kapaciteti i letrës: 3500 fletë (80 gm2)
Tipi i letrës: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e trashë, me ngjyra, me shpim paraprak, letër me kokë, me ngjitje
Madhësia e letrës: A4, B5
Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore
Përmasat (Gje x The x La): 340 x 630 x 572 mm (lidhur me njësinë kryesore)
Pesha: Rreth 34 kg

Rafti POD Deck Lite-C1

Kapaciteti i letrës: 3500 fletë (80 gm2)
Lloji i letrës: E hollë, e zakonshme, e ricikluar, e trashë, me ngjyra, e shpuar paraprakisht, letër me kokë, lidhje, skedë, transparente, etiketë, me veshje, me reliev, me gjurmim, zarf*
Madhësia e letrës: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, zarf [Nr. 10(COM10), Monarch, DL, ISO-C5],
Madhësia e personalizuar: 139,7 x 148,0 mm deri në 330,2 deri në 487,7 mm
Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m2
Burimi i energjisë: 220-240V/1,2A 50/60Hz
Përmasat (Gje x The x La): 633 x 686 x 574 mm (lidhur me njësinë kryesore)
Pesha: Rreth 68 kg

*Kërkon Envelope Feeder Attachment-G1

Rafti i letrës me shumë sirtarë-C1

Kapaciteti i letrës: 2000 fletë x 3 sirtarë, totali 6000 fletë (80 g/m2)
Lloji i letrës: E hollë, e zakonshme, e trashë, e ricikluar, me ngjyra, e shpuar paraprakisht, letër me kokë, lidhje, skedë, transparente, etiketë, me veshje, me reliev
Madhësia e letrës: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, madhësi e përshtatur (139,7 x 182,0 mm deri në 330,2 x 487,7 mm)
Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m2
Burimi i energjisë: 220-240V/1,7A 50/60Hz
Dimensionet (W x D x H): 950 x 797 x 1.040 mm
Pesha: Rreth 155 kg

Opsionet e daljes

Sirtari i kopjimit-R2

Siguron një sirtar të thjeshtë për nevojat bazë të daljes. Kapaciteti: 250/100 fletë (1 anë/2 anë, 80 gm2)

PËRFUNDUESI I KAPËSEVE-V2 (i jashtëm)

Numri i sirtarëve: 3
Kapaciteti i sirtarit të sipërm*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fletë, A3, A4R, B4, B5R: 125 fletë
Kapaciteti i sirtarit të mesit*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fletë, A3, A4R, B4, B5R: 125 fletë
Kapaciteti i sirtarit të poshtëm*: A4, A5, A5R, B5: 3000 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 fletë, A6R: 250 fletë

* me letër 81,4 gm2

Pesha e letrës: Sirtari i sipërm 52 deri në 256 gm2, sirtari i mesit 52 deri në 256 gm2, sirtari i poshtëm 52 deri në 300 gm2
Vendi i kapëses: Këndor, i dyfishtë
Kapaciteti i kapëses: kapje e dyfishtë dhe në kënde:
A4/B5: 65 fletë (52 deri në 90 g/m2)
A3/A4R/B4: 30 fletë ( 52 deri në 90 g/m2 )
Kapësja ekonomike:
A3/A4: 5 fletë (52 deri në 64 g/m2)
4 fletë (65 deri në 81,4 gm2)
3 fletë (81,5 deri në 105 gm2)
Kapëse sipas kërkesës: 50 fletë (90 g/m2)
Përmasat (Gj x Th x L): 656 mm × 623 mm × 1195 mm (kur zgjaten sirtari zgjatues dhe sirtari rrotullues)
Pesha: Rreth 35 kg

PËRFUNDUESI I BROSHURAVE-V2 (i jashtëm)

(Përfshin specifikimet bazë të kapëses STAPLE FINISHER-V2 më sipër.)
Madhësia e letrës së qepjes: A3, A4R, B4, madhësi e personalizuar (195,0 x 270,0 mm deri në 304,8 x 457,2 mm)
Kapaciteti i kapëseve të qepjes: 20 fletë x 10 komplete (52 deri në 81,4 gm2) (duke përfshirë 1 letër kapaku deri në 256 gm2)
Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: deri në 3 fletë (52 deri në 105 gm2)
Përmasat (Gj x Th x L): 656 mm × 623 mm × 1195 mm (kur zgjaten sirtari zgjatues dhe sirtari rrotullues)
Pesha: Rreth 58 kg

PËRFUNDUESI I KAPËSEVE-X1 (i jashtëm)

Numri i sirtarëve: 3
Kapaciteti i sirtarit të sipërm*: A4, A5R, B5: 1500 fletë, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 fletë, A6R: 250 fletë
Kapaciteti i sirtarit të mesit*: A4, A5R, B5 250 fletë, A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R 125 fletë,
Kapaciteti i sirtarit të poshtëm*: [Modaliteti i ngarkimit me lëshim] A4, B5 2500 fletë, [Modaliteti i ngarkimit të rastësishëm]
A4, A5R, B5: 1500 fletë, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 fletë, A6S: 250 fletë

 * me letër 81,4 gm2

Pesha e letrës: Sirtari i sipërm 52 deri në 300 gm2
Sirtari i mesit 52 deri në 300 gm2
Sirtari i poshtëm 52 deri në 300 gm2
Vendi i kapëses: Këndor, i dyfishtë
Kapaciteti i kapëses: kapje e dyfishtë dhe në kënde:
A4/B5: 100 fletë (52 deri në 80 gm2)
A3/B4/A4R: 50 fletë (52 deri në 80 gm2)
Burimi i energjisë: 100-240V, 50/60Hz, 2,8A
Përmasat (Gje x The x La): 782 mm × 765 mm × 1.040 mm (kur sirtari i zgjerueshëm është i tërhequr)
Pesha: Rreth 64 kg

PËRFUNDUESI I BROSHURAVE-X1 (i jashtëm)

(Përfshin specifikimet bazë të STAPLE FINISHER-X1 më sipër.)
Madhësia e letrës së qepjes: SRA3, A3, A4R, B4, madhësi e personalizuar (210,0 x 279,4 mm deri në 330,2 x 487,7 mm)
Kapaciteti i kapëseve të qepjes: 20 fletë x 5 komplete (60 deri në 81,4 gm2) (duke përfshirë 1 letër kapaku deri në 300 gm2)
Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: deri në 5 fletë (60 deri në 105 gm2)
Burimi i energjisë: 100-240V, 50/60Hz, 2,8A
Përmasat (Gje x The x La): 896 mm × 765 mm × 1040 mm (kur sirtari i zgjerueshëm është i tërhequr)
Pesha: Rreth 110 kg

2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A1

(Kërkon STAPLE FINISHER-V2 ose BOOKLET FINISHER-V2)
Dy ose katër vrima
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gm2
Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit: Dy vrima A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; katër vrima A3, A4
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore

4 HOLE PUNCHER UNIT-A1

(Kërkon STAPLE FINISHER-V2 ose BOOKLET FINISHER-V2)
Katër vrima
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gm2
Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit: A3 me katër vrima, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore

PUNCHER UNIT-BG1(2/F4H)

(Kërkon STAPLE FINISHER-X1 ose BOOKLET FINISHER-X1)
Dy ose katër vrima
Pesha e Pranueshme e Letrës së Shpimit: 52 deri në 256 gsm
Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit: Dy vrima A3, A4, A4R, A5, B5R; katër vrima A3, A4
Burimi i energjisë: Nga përfunduesi i detyrave

PUNCHER UNIT-BH1(S4H)

(Kërkon STAPLE FINISHER-X1 ose BOOKLET FINISHER-X1)
Katër vrima
Pesha e Pranueshme e Letrës së Shpimit: 52 deri në 256 gsm
Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit: A3 me katër vrima, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Burimi i energjisë: Nga përfunduesi i detyrave

MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-A1/B1

(Kërkon STAPLE FINISHER-X1 ose BOOKLET FINISHER-X1)
Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit: SRA3, A3, A4, A4R
Pesha e pranueshme e letrës me vrima: shmangie: 52 deri në 300 gm2, Vrima: 75 deri në 300 gm2
Pllakat e mbështetura të shpimit (opsionale):
A4: Fletë e lirë (2 ose 4 vrima), Krehër plastik (21 vrima), lidhje Velo (12 vrima), spirale e dyfishtë (23 ose 34 vrima), spirale me ngjyra (47 vrima)
Burimi i energjisë: 230V/50Hz 1,9A
Përmasat (Gj x Th x L): 445 mm × 795 mm × 1040 mm
Pesha: Rreth 102 kg

INNER BOOKLET TRIMMER-A1

(Kërkon BOOKLET FINISHER-X1)
Kapaciteti i sirtarit të harxhimit: 1500 fletë
Pesha e pranueshme e letrës: 60 deri në 300 g/m2
Sasia e prerjes: 2 deri në 20 mm
Madhësia e pranueshme e letrës: 210 x 279,4 mm deri në 330,2 x 487,7 mm
Burimi i energjisë: Nga përfunduesi i detyrave

DOCUMENT INSERTION UNIT-Q1

(Kërkon STAPLE FINISHER-V2 ose BOOKLET FINISHER-V2)
Numri i sirtarëve: 1
Kapaciteti i sirtarit: 100 fletë (80 g/m2)
Lloji i letrës së pranueshme: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e trashë, me reliev, me ngjitje, me veshje, skedë, letër me kokë
Madhësitë e pranueshme të letrës: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 13"" x 19""
Pesha e Pranueshme e Letrës: 60 deri në 256 gsm
Burimi i energjisë: 100-240V/50/60Hz 1,0A
Përmasat (Gje x The x La): 247 x 679 x 1,242 mm (gjerësia: duke përjashtuar sirtarin e dokumenteve)
Pesha: Rreth 40 kg

DOCUMENT INSERTION/FOLDING UNIT-K1

(Kërkon STAPLE FINISHER-V2 ose BOOKLET FINISHER-V2)
Numri i sirtarëve: 1
Kapaciteti i sirtarit: 100 fletë (80 g/m2)
Tipi i mbështetur i palosjes: palosje Z, palosje C
Lloji i pranueshëm i letrës:
Palosje Z/Palosje C: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra,
Njësia e futjes: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e trashë, letër me kokë, me ngjitje, me veshje, skedë, me reliev
Madhësitë e pranueshme të letrës: Palosja Z: A3, A4R, B4
Palosja C: A4R
Njësia e futjes: SRA3, A3 , A4 , A4R , B4 ,B5, B5R,
Pesha e pranueshme e letrës:
Palosje Z/Palosje C: 60 deri në 105 gm2, Njësia e futjes: 60 deri në 256 gm2 Burimi i energjisë: 100-240V/50/60Hz 1,0A
Përmasat (Gje x The x La): 247 x 679 x 1242 mm (gjerësia duke përjashtuar sirtarin e dokumenteve)
Pesha: Rreth 76 kg

Document Insertion Unit-N1

(Kërkon STAPLE FINISHER-X1 ose BOOKLET FINISHER-X1)
Numri i sirtarëve: Kapaciteti i 2 sirtarëve: Sirtari i sipërm: 200 fletë (80 gm2), Sirtari i poshtëm: 200 fletë (80 gm2)
Lloji i letrës së pranueshme: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e trashë, me shpim paraprak, letër me kokë, me ngjitje, me veshje, skedë, me gjurmim, me reliev
Madhësitë e pranueshme të letrës: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Madhësia e përshtatur (182,0 × 182,0 mm deri në 330,2 × 487,7 mm)
Pesha e Pranueshme e Letrës: 52 deri në 300 gsm
Burimi i energjisë: 100-240V/50/60Hz 1,0A
Përmasat (Gje x The x La): 336 x 793 x 1.407 mm (gjerësia duke përjashtuar sirtarin e dokumenteve)
Pesha: Rreth 61 kg

Paper Folding Unit-J1

(Kërkon STAPLE FINISHER-X1 ose BOOKLET FINISHER-X1)
Tipi i mbështetur i palosjes: palosje Z, palosje Z fizarmonikë, palosje C, palosje në gjysmë, palosje paralele dyshe
Tipi i pranueshëm i letrës: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, me ngjitje
Madhësitë e pranueshme e letrës:
Palosje Z: A3, A4R , B4
Palosja Z fizarmonikë, palosja C, palosja në gjysmë, palosja paralele e dyfishtë: A4R
Pesha e pranueshme e letrës:
palosje Z, palosje Z fizarmonikë, palosje C, palosje në gjysmë: 52 deri në 105 gm2
Palosja paralele e dyfishtë: 52 deri në 90 gm2
Burimi i energjisë: Nga përfunduesi i detyrave
Përmasat (Gj x Th x L): 336 × 793 × 1190 mm
Pesha: Rreth 71 kg

Aksesorët harduerë

Lexuesit e kartave

MiCARD PLUS PËR ULM - një lexuesi i kartës nga afër për verifikimin e përdoruesit sipas kartës që mbështet shumë teknologji të kartave (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala dhe MiFare etj.). Integrohet me Menaxherin e hyrjes universale dhe uniFLOW

COPY CARD READER-F1 - Sistem fizik magnetik i aksesit të kartës. (Integrohet me ID i Departamentit, jo për përdorim me uniFLOW)

COPY CARD READER ATTACHMENT-A4 - paketa e lidhjes vetëm për Copy Card Reader-F1.

Të tjera

TAB FEEDING ATTACHMENT KIT-F1 - Lidhet me kasetën "3/4" për furnizimin e skedave. I lejon përdoruesit të printojnë në letër tab me madhësi A4 të futur në kasetën e 2të të letrave. Letrat tab mund të kalohen gjithashtu përmes bajpasit të tufës.
BOJA E STAMPIMIT CRG-C1 - një fishek boje për printimin e pullave në origjinalet e skanuara dhe të dërguara
NJËSIA E STAMPIMIT B1
SIRTARI I SHËRBIMIT-B1 - një sirtar shtesë për të mbajtur një tastierë të jashtme USB.
Envelope Feeder Attachment-F1 - lidhni me njësinë kryesore për furnizimin e zarfeve.
Envelope Feeder Attachment-G1 - lidhni me POC Deck Lite-C1 për furnizimin e zarfeve.
UPRIGHT CONTROL PANEL-H1- Pozicioni dhe këndi mund të rregullohen që ekrani të mund të shikohet qartë
INSTANT STAPLER-A1 – Kapëse portative që lejon kapjen e deri në 50 fletëve.

Opsionet e sigurisë

Siguria e dokumenteve

DOCUMENT SCAN LOCK KIT-B2 - rrit sigurinë e dokumentit duke përfshirë një kod të fshehur të monitorimit dhe kyçit brenda dokumenteve të kopjuar ose të printuar për të kufizuar kopjimin, dërgimin dhe dërgimin me faks të paautorizuar.

Siguria e të dhënave

HDD MIRRORING KIT-J1 - bën të mundur kopjimin e të dhënave në rast të defekteve të harduerit të diskut për rikuperimin e të dhënave.

HDD 2,5INÇ/160GB-N1 - një HDD shtesë kërkohet për funksionin e pasqyrimit të diskut të ngurtë.

HDD 2,5INÇ/1TB-P1 - Një HDD zëvendësuese për të rritur hapësirën e ruajtjes në pajisje. Shënim: Funksioni i pasqyrimit kërkon një HDD të dytë 1TB.

REMOVABLE HDD KIT-AL1 - lejon heqjen fizike të diskut të ngurtë kur pajisja nuk është në përdorim për të mbrojtur të dhënat konfidenciale

Opsionet e sistemit dhe të kontrolluesit

Aksesorët e printimit

PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 - shton mbështetjen PCL për Andalé Mono WT J/K/S/T (japonisht / koreanisht / kinezishte e thjeshtuar / kinezishte tradicionale).

Opsionet e dërgimit

UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1 - siguron vërtetësinë e një skedari PDF/XPS duke identifikuar përdoruesin që e ka dërguar dokumentin nëpërmjet një nënshkrimi dixhital të dukshëm dhe/ose të padukshëm.

UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1 - bën të mundur që pajisja të krijojë dhe të dërgojë skedarë PDF me gjurmim dhe zbutje

Printimi i barkodeve

BARCODE PRINTING KIT-D1 - ofron aftësinë për të printuar barkode 1D dhe 2D në dalje me anë të teknologjisë së kapsulave me hedhje.

KONTROLLUESI I BAZUAR NË EFI-FIERY

IMAGEPASS-N2 - Canon dhe EFI zhvilluan së bashku kontrolluesin e bazuar në FIERY të projektuar për ambiente dhe grupe pune në zyra me ngarkesë të lartë që kërkojnë një rendiment të lartë përpunimi ose printime për të dhëna të ndryshme. Lejon PCL dhe printimin nga Adobe PS3.

OPSIONET E KONTR. TË BAZUAR TEK EFI-FIERY (i integruar)

PRODUCTIVITY PACKAGE WEB ACTIVATE - Shton veçori për menaxhim të avancuar të punëve dhe produktivitet përveç disa veçorive të edicionit premium për artet grafike. Komponentët përfshijnë: Hotfolders, Postflight, ImageViewer.
FIERY IMPOSE - një zgjidhje e vendosjes së dokumentit mes platformave që është e disponueshme nëpërmjet Stacionit të punës të komandimit në kontrolluesin e bazuar në FIERY.
FIERY COMPOSE - një zgjidhje e hartimit dhe montimit të dokumentit mes platformave për kontrolluesin e bazuar në FIERY që është e disponueshme nëpërmjet Stacionit të punës të komandimit.
FIERY IMPOSE AND COMPOSE - një zgjidhje për vendosjen dhe hartimin e dokumenteve për kontrolluesin e bazuar në FIERY që përfshin SeeQuence Impose dhe SeeQuence Compose në një paketë të vetme.

Aksesorët e sistemit

COPY CONTROL INTERFACE KIT-A1: Lejon lidhjen (CCVI I/F) ndërmjet terminalit të kontrollit të kopjimit të palës së tretë dhe sferës iR-ADV të Canon për përdorimin e rimarrjes së kostos.
SERIAL INTERFACE KIT-K3 - Ndërfaqe seriale për zgjidhje të rikuperimit të kostos.
CONNECTION KIT - A1 për BLUETOOTH LE - Çipi Bluetooth është një opsion për komunikimin midis njësisë kryesore dhe pajisjeve të tjera duke përdorur Bluetooth
NFC CONTROL PANEL-A1 - Paneli i kontrollit NFC është një paketë opsionale që bën të mundur komunikimin midis njësisë kryesore dhe pajisjeve të tjera duke përdorur NFC-në. Për panelin vertikal
NFC CONTROL PANEL-C1 - Paneli i kontrollit NFC është një paketë opsionale që bën të mundur komunikimin midis njësisë kryesore dhe pajisjeve të tjera duke përdorur NFC-në. Për panelin e sheshtë

Aksesorët e faksit

SUPER G3 FAX BOARD-AS1 - shton funksionalitetin e faksit.
SUPER G3 2ND LINE FAX BOARD-AS1 - shton një linjë të dytë faksi
REMOTE FAX KIT-A1 - bën të mundur që pajisja të dërgojë dhe të marrë fakse nga një pajisje tjetër e lidhur me një panel të faksit.
IP FAX EXPANSION KIT-B1 - (Kërkon Super G3 FAX Board-AS1) U lejon përdoruesve të dërgojnë dhe marrin dokumente faksi përmes rrjetit IP Fax

Opsione të tjera

Aksesorët e aksesit

ADF ACCESS HANDLE-A1 - lidhet me furnizuesin e dokumenteve, duke e bërë më të lehtë aksesin për përdoruesit që janë ulur.
VOICE GUIDANCE KIT-G1 - zëri i regjistruar siguron konfirmimin e parametrave bazë të menusë, duke e bërë sistemin më të lehtë për t'u përdorur për njerëzit me dëmtime të shikimit.
VOICE OPERATION KIT-D1 - bën të mundur që përdoruesi të caktojë funksione të ndryshme duke përdorur udhëzime verbale dhe reagime me zë.

Fisheku i kapëses

STAPLE-N1 - për kapje me tela (3 x 5000 copë) (për Staple Finisher-X1 dhe Booklet Finisher-X1)
STAPLE-P1 - për qepje (2 x 5000 copë) (për Booklet Finisher-X1)
STAPLE CARTRIDGE-X1 - për qepje (3 x 5000 copë) (Staple Finisher-V2 dhe Booklet Finisher-V2)
STAPLE CARTRIDGE-Y1 - për qepje (2 x 2000 copë) (për Booklet Finisher-V2)