Seria imageRUNNER ADVANCE C5500 III
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Njësia kryesore

Lloji i pajisjes

Pajisje A3 shumëfunksionale laser me ngjyra

Funksionet kryesore

Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional

Processor

Procesori i personalizuar i dyfishtë i Canon (i ndarë)

Paneli i kontrollit

Paneli me prekje me ngjyra WSVGA LCD TFT 25,6 cm (10,1")

Kujtesa

Standard: 4.0GB RAM

Hard disku

Standarde: 250 GB
Maksimumi: 1 TB

Njësia pasqyruese e diskut të ngurtë

Opsional: 250 GB, 1 TB

Lidhja e ndërfaqes

RRJETI
Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN pa tela (IEEE 802.11 b/g/n)
Opsionale: NFC, Bluetooth me nivel të ulët energjie

TË TJERA
Standarde: USB 2.0 (pritësi) x2, USB 3.0 (pritësi) x1, USB 2.0 (pajisja) x1
Opsionale: ndërfaqja seriale, ndërfaqja e kontrollit të kopjimit

Kapaciteti i mbushjes së letrës (A4, 80 g/m²)

Standarde: 1200 fletë
2 kaseta x 550 fletë, një sirtar me shumë qëllime me 100 fletë
Maksimumi: 6350 fletë (me HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-A1 + PAPER DECK UNIT-F1)

Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 g/m²)

Standardi: 250 fletë
Maksimumi: 3450 fletë (me STAPLE FINISHER-Y1 ose BOOKLET FINISHER-Y1 dhe COPY TRAY-J2)

Aftësitë e përfundimit

Standard: Ngjit, Grup
Me përfunduesin e brendshëm: Kolazh, Grupim, Zhvendosje, Kapëse, Shpim vrimash*1, Kapje pa kapëse, Kapëse sipas kërkesës
Me përfunduesin e jashtëm: Sistemim, Grupim, Zhvendosje, Kapëse, Qepje*3, Shpim vrimash*2, Kapje pa kapëse, Kapëse sipas kërkesës


*1 Kërkon Inner 2/4 Hole Puncher-B1 ose Inner 4 Hole Puncher-B1
*Kërkon Buffer Pass-L1
*3 Kërkon Booklet Finisher-Y1
*4 Kërkon 2/4 Hole Puncher Unit-A1 ose 4 Hole Puncher Unit-A1

Llojet e mbështetura të medias

Kaseta e sipërme 1:
Madhësia standarde: A4, A5, A5R, A6R, B5, zarf [Nr.10 (COM10), DL, ISO-C5]
Madhësi e personalizuar: Min. 98,0 mm x 148,0 mm deri në 297,0 mm x 215,9 mm

Kaseta e poshtme 2:
Madhësia standarde: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, zarf [Nr.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5]
Madhësi e personalizuar: Min. 98,0 mm x 182,0 mm deri në 304,8 mm x 457,2 mm

Sirtari shumëfunksional:
Madhësi standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, zarfe [Nr. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]
Madhësi e përshtatur e zarfit (Min. 98,0 mm x 98,4 mm deri në 320,0 mm x 457,2 mm).
Madhësi e përshtatur: Min. 98,0 mm x 139,7 mm deri në 320,0 mm x 457,2 mm
Madhësi e lirë: Min. 98,0 mm x 139,7 mm deri në 320,0 mm x 457,2 mm

Madhësitë e mbështetura të medias

Kaseta e sipërme 1:
Madhësia standarde: A4, A5, A5R, A6R, B5, zarf [Nr.10 (COM10), DL, ISO-C5]
Madhësi e personalizuar: Min. 98,0 mm x 148,0 mm deri në 297,0 mm x 215,9 mm

Kaseta e poshtme 2:
Madhësia standarde: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, zarf [Nr.10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5]
Madhësi e personalizuar: Min. 98,0 mm x 182,0 mm deri në 304,8 mm x 457,2 mm

Sirtari shumëfunksional:
Madhësi standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, zarfe [Nr. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]
Madhësi e përshtatur e zarfit (Min. 98,0 mm x 98,4 mm deri në 320,0 mm x 457,2 mm).
Madhësi e përshtatur: Min. 98,0 mm x 139,7 mm deri në 320,0 mm x 457,2 mm
Madhësi e lirë: Min. 98,0 mm x 139,7 mm deri në 320,0 mm x 457,2 mm

Peshat e mbështetura të medias

Kasetat:
52 deri në 256 gm2

Sirtari shumëfunksional:
52 deri në 300 gsm

Në dy anë:
52 deri në 220 gm2

Koha e ngrohjes

Nga ndezja: 10 sekonda ose më pak*

* Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopjimi është gati (pa rezervimin e printimit).


Nga modaliteti i gjumit: 10 sekonda ose më pak
Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda ose më pak*


* Koha nga ndezja e pajisjes deri kur përdorimi i butonave mund të kryhet me ekranin me prekje.

Përmasat (Gj x Th x L)

iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV C5535i III: 620 x 742 x 950 mm
[iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III (modelet BA) : 620 x 866 x 950 mm]

Hapësira e instalimit (Gje x The)

iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV C5535i III
Bazë: 980 mm x 1176 mm (Kapaku i djathtë i hapur + sirtarët e kasetave të hapur)
Konfigurimi i plotë: 1866 x 1176 mm (Booklet Finisher-Y1 me sirtarin e zgjatimit të hapur + Paper Deck Unit-F1 + Sirtarët e kasetës të hapur)

[iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III (modelet BA) : Bazë: 980 x 1300 mm (Kapaku djathtas i hapur + Sirtarët e kasetës të hapur)
Konfigurimi i plotë: 1866 x 1.300 mm (Booklet Finisher-Y1 me sirtarin e zgjatimit të hapur + Paper Deck Unit-F1 + Sirtarët e kasetës të hapur)]

Pesha

iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III/iR-ADV C5535i III: Afro 142 kg duke përfshirë tonerin
[iR-ADV C5560i III/C5550i III/C5540i III (modelet BA) : Afro 143 kg përfshirë tonerin]

Specifikimet e kopjimit

Shpejtësia e kopjimit (BW/CL)

iR-ADV C5560i III
60 faqe/min (A4), 32 faqe/min (A3), 36 faqe/min (A4R), 60 faqe/min (A5R), 60 faqe/min (A6R)


iR-ADV C5550i III
50 faqe/min (A4), 27 faqe/min (A3), 30 faqe/min (A4R), 50 faqe/min (A5R), 50 faqe/min (A6R)


iR-ADV C5540i III
40 faqe/min (A4), 22 faqe/min (A3), 24 faqe/min (A4R), 40 faqe/min (A5R), 40 faqe/min (A6R)


iR-ADV C5535i III
35 faqe/min (A4), 18 faqe/min (A3), 23 faqe/min (A4R), 35 faqe/min (A5R), 35 faqe/min (A6R)

Koha për fotokopjen e parë (A4) (BW/CL)

iR-ADV C5560i III: Afro 2.9/4.5 sekonda ose më pak
iR-ADV C5550i III: Afro 3.5/5.2 sekonda ose më pak
iR-ADV C5540i III: Afro 4.1/6.1 sekonda ose më pak
iR-ADV C5535i III: Afro 4.9/7.4 sekonda ose më pak

Rezolucioni i kopjimit (dpi)

Leximi: 600 x 600
Printimi: Deri në 1.200 x 1.200

Kopje të shumëfishta

Deri në 999 kopje

Dendësia e kopjimit

Automatik ose manual (9 nivele)

Magnification

25% - 400% (me hapa rritës 1%)

Zvogëlimet e paracaktuara

25%, 50%, 70%

Rritjet e paracaktuara

141%, 200%, 400%

Veçoritë bazë të kopjimit

Raportet e paracaktuara R/E sipas zonës, përcaktimi i letrës, përcaktimi i mëparshëm, përcaktimi i preferuar, përfundimi, në dy anë, rregullimi i dendësisë, zgjedhja e llojit të origjinalit, modaliteti i ndërprerjes, konfirmimi/anulimi i përcaktimit

Veçoritë speciale të kopjimit

Libri në dy faqe, origjinali në dy anë, përfundimi, broshurë, krijimi i detyrës, nr. në 1, shtimi i kapakut, futja e fletëve, origjinale në madhësi të ndryshme, rregullimi i dendësisë, zgjedhja e llojit të origjinalit, fletët transparente të kapakut, numërimi i faqeve, numërimi i serisë së kopjimit, qartësia, spastrimi i kornizës, filigran i sigurt, printimi i datës, zhvendosja, marzhi i brendshëm, printimi dhe kontrolli, negativi/pozitivi, përsëritja e imazheve, blloqet e shkrirjes së punëve, njoftimi i punës së kryer, imazhi i pasqyruar, printimi në skedë, ruajtja në kutinë postare, mbivendosja e imazhit, kopjimi i kartës së identitetit, shmangia e faqeve boshe, zbulimi i furnizuesit, furnizimi i shumë fletëve, origjinali me madhësi të lirë

Specifikimet e skanimit

Tipi

Pllaka me ngjyra dhe Furnizuesi automatik i dokumenteve me një kalim në dy anë* [2 anë në 2 anë (automatik)]

* Mbështetet zbulimi i furnizimit të shumë fletëve të furnizuesit.

Kapaciteti i letrës për furnizuesin e dokumenteve (80 gsm)

150 fletë

Origjinalet e pranueshme/peshat

Pllaka: fletë, libër, objekte 3-dimensionale (lartësia: deri në 50 mm, pesha: deri në 2 kg)

Pesha e medias për furnizuesin e medias:
Skanimi në 1 anë: 38 deri në 157 gm2 (BW), 64 deri në 157 gm2 (CL)
Skanimi në 2 anë: 50 deri në 157 gm2 (BW), 64 deri në 157 gm2 (CL)

Madhësitë e mbështetura të medias

Pllaka: maks. madhësia e skanimit: 297,0 x 431,8 mm
Madhësia e medias së furnizuesit të dokumenteve: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, madhësi e përshtatur: 128.0 x 139,7 mm deri në 304,8 x 431,8 mm

Shpejtësia e skanimit (ipm: BW/CL, A4)

Skanimi në një anë: 80 /80 (300dpi), 80 /60 (600 dpi)
Skanimi në dy anë: 160 /160 (300dpi), 150 /80 (600 dpi)

Rezolucioni i skanimit (dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100i, 150 x 150, 100 x 100

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

ScanGear2 me ngjyra në rrjet Për TWAIN dhe për WIA
Sistemi operativ i mbështetur: Windows 7/8.1/10
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Metoda e skanimit

Funksionueshmëria e dërgimit e disponueshme në të gjitha modelet
Skanimi në memorien USB: Në dispozicion në të gjitha modelet

Skanim në pajisje celulare dhe shërbimet e bazuara në renë kompjuterike: një mori zgjidhjesh është në dispozicion për të siguruar skanimin në pajisje celulare ose shërbimet e bazuara në renë kompjuterike në varësi të kërkesave tuaja. Ju lutemi kontaktoni përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacion të mëtejshëm.
Tërheqja e skanimit TWAIN/WIA e disponueshme në të gjitha modelet

Specifikimet e dërgimit

Destinacioni

Email/Internet FAX (SMTP), SMB v3.0, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 FAX (Opsional), IP Fax (Opsional)

Adresari

LDAP (2,000)/Lokal (1,600)/Numrat e shpejtë (200)

Rezolucioni i dërgimit (dpi)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Protokolli i komunikimit

Skedari: FTP (TCP/IP), SMB v3.0, WebDAV
Email/I-Fax: SMTP, POP3

Formati i skedarit

Standard: TIFF, JPEG, PDF (ngjyra të kufizuara, kompakte, të kërkueshme, zbatimi i politikës, optimizimi për ueb, PDF A/1-b, me enkriptim),
XPS (kompakte, të kërkueshme), Office Open XML (PowerPoint, Word), PDF/XPS (nënshkrimi i pajisjes)

Opsionale: PDF (gjurmimi dhe zbutja), PDF/XPS (nënshkrimi i përdoruesit)

Veçoritë universale të dërgimit

Zgjedhja e llojit të origjinalit, origjinali në dy anë, libri në dy faqe, origjinale me madhësi të ndryshme, rregullimi i dendësisë, qartësia, raporti i kopjimit, spastrimi i kornizës, krijimi i detyrës, emri i dërguesit (TTI), dërgimi i vonuar, pamja paraprake, vula e përfundimit, njoftimi i punës së kryer, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësia e emailit, raporti TX, orientimi i përmbajtjes së origjinalit, shmangia e origjinaleve boshe, zbulimi i furnizimit të shumë fletëve të furnizuesit

Specifikimet e faksit

Numri maksimal i linjave të lidhjes

2

Shpejtësia e modemit

Super G3: 33.6 kbps
G3: 14,4 kbps

Metoda e ngjeshjes

MH, MR, MMR, JBIG

Rezolucioni (dpi)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Madhësia e dërgimit/regjistrimit

A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1

*1 Dërguar si A4
*2 Dërguar si B4

Kujtesa e FAX-it

Deri në 30,000 faqe

Numrat e shpejtë

Gjatësia maksimale 200

Thirrjet në grup/destinacionet

Gjatësia maksimale 199 numra

Transmetimi me Sekuencë

Gjatësia maksimale 256 adresa

Kopje rezervë e kujtesës

Po

Veçoritë e faksit

Zgjedhja e llojit të origjinalit, origjinali në dy anë, libri në dy faqe, origjinale me madhësi të ndryshme, dendësia (për skanimin), qartësia, raporti i kopjimit, spastrimi i kornizës, krijimi i detyrës, emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës së telefonit, dërgimi i drejtpërdrejtë, dërgimi i vonuar, pamja paraprake, njoftimi i punës së kryer, raporti TX, zbulimi i furnizimit të shumë fletëve të furnizuesit

Specifikimet e ruajtjes

Kutia postare (numri i mbështetur)

100 kuti hyrëse përdoruesish, 1 kuti hyrëse Memory RX,
50 kuti hyrëse për faks konfidenciale
Maksimumi 30,000 faqe të ruajtura

Hapësira e përparuar

Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV
Kompjuteri klient i mbështetur: Windows (Windows 7/8.1/10)
Lidhjet e njëkohshme (maks..): SMB: 64, WebDAV: 3 (sesionet aktive)

Hapësia e disponueshme e diskut për hapësirën e përparuar

Rreth 16 GB (HDD standard)
Rreth 480GB (me opsion 1TB HDD)

Veçoritë e hapësirës së përparuar

Vërtetimi për lidhjen në hapësirën e përparuar, funksioni i renditjes, printimi i një skedari PDF me një fjalëkalim, mbështetja e menaxherit të auditit të sigurt të imageWARE

Media e memories

Standarde: Memoria USB

Specifikimet e sigurisë

Vërtetimi

Standard: Menaxheri universal i hyrjes (hyrja në nivel pajisje dhe funksioni), uniFLOW Online Express*, vërtetimi i përdoruesit, ID-ja e departamentit, vërtetimi, sistemi i menaxhimit të aksesit 
Opsionale: printimi i sigurt me My Print Anywhere (kërkohet uniFLOW)

* Nuk ka tarifë për këtë zgjidhje; por sidoqoftë kërkohet aktivizimi.

Të dhënat

Standarde: Moduli i platformës së besuar (TPM), Kyçi me fjalëkalim i diskut të ngurtë, Spastrimi i njësisë së diskut të ngurtë, Mbrojtja me fjalëkalim e kutisë postare, Enkriptimi i diskut të ngurtë (me vërtetimin AES-256bit/CBC, FIPS140-2), Certifikimi me kriteret e përbashkëta (DIN ISO 15408)
Opsionale: Pasqyrimi i njësisë së diskut të ngurtë, heqja e njësisë së diskut të ngurtë, parandalimi i humbjes së të dhënave (kërkon uniFLOW)

Rrjeti

Standard: Filtrim i adresës IP/Mac, IPSEC, Komunikim i enkriptuar TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autentifikim SMTP, Autentifikim POP para SMTP, S/MIME

Dokumenti

Standarde: Printimi i sigurt, Integrimi i ES2.5 të menaxhimit të të drejtave të Adobe LiveCycle®, PDF me enkriptim, pritimi i sigurt i enkriptuar, nënshkrimi i pajisjes, shenjat ujore të sigurta
Opsionale: Nënshkrimi i përdoruesit, bllokimi i skanimit nga pëdoruesi

Specifikimet e mjedisit

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30 ºC
Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)

Burimi i Energjisë

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 6 Amp

Lidhja (njësia kryesore)

CEE 7/7 (230V)

Konsumi i energjisë

Maximumi: Afro 1800 W
Printim: Rreth 906 W*1
Në gatishmëri: Afro 64,8 W*1
Modaliteti i fjetjes: Afro 0,8 W*2
Plugin i fikur: Rreth 0,13W*3

*1 Vlera e referencës: një njësi e matur
*2 0,8W nuk është i disponueshëm në të gjitha rrethanat për shkak të parametrave të caktuar.
*3 Vlera e referencës, modaliteti i nisjes së shpejtë JOAKTIV

Nivelet e zhurmës (BW/CL)

Niveli i fuqisë të tingullit (LwAd)
iR-ADV C5535i III:
Aktiv (bardhezi): 71,8 dB e poshtë*1, Aktiv (ngjyra): 71,8 dB e poshtë*1, Pasiv: 40 dB*2
iR-ADV C5540i III:
Aktiv (bardhezi): 72,5 dB e poshtë*1, Aktiv (ngjyra): 72,5 dB e poshtë*1, Pasiv: 40 dB (modeli BA: 38 dB)*2
iR-ADV C5550i III:
Aktiv (bardhezi): 73,7 dB e poshtë*1, Aktiv (ngjyra): 73,7 dB e poshtë*1, Pasiv: 40 dB (modeli BA: 38 dB)*2
iR-ADV C5560i III:
Aktiv (bardhezi): 74,7 dB e poshtë*1, Aktiv (ngjyra): 74,7 dB e poshtë*1, Pasiv: 40 dB (modeli BA: 38 dB)*2
Trysnia e tingullit (LpAm)

Pozicioni i qëndrimit në këmbë: (në 1 anë/në 2 anë)
iR-ADV C5535i III:
Aktiv (bardhezi): 51/49 dB*2, Aktiv (ngjyra): 51/49 dB*2, Pasiv: 24 dB*2
iR-ADV C5540i III:
Aktiv (bardhezi): 52/50 dB (modeli BA: 54/51 dB)*2, Aktiv (ngjyra): 52/50 dB (modeli BA: 54/51 dB) *2, Pasiv: 25 dB (modeli BA: 21 dB)*2
iR-ADV C5550i III:
Aktiv (bardhezi): 53/51 dB (modeli BA: 54/51 dB)*2, Aktiv (ngjyra): 53/51 dB (modeli BA: 54/51 dB)*2, Pasiv: 24 dB (modeli BA: 21 dB)*2
iR-ADV C5560i III:
Aktiv (bardhezi): 54/52 dB (modeli BA: 55/53 dB)*2, Aktiv (ngjyra): 55/53 dB (modeli BA: 55/54 dB)*2, Pasiv: 24 dB (modeli BA: 21 dB)*2

*1 Në përputhje me DE-UZ205 (2017) (*të dhënat e marra nga vlera e standardit Blue Angel)
*2 Vlera e referencës: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruhet me ISO9296 (1988)

Standardet

Blue Angel

Pjesët e konsumueshme

Kutia/kutitë e bojës

C-EXV 51 TONER BK/C/M/Y
C-EXV 51L TONER C/M/Y

Toneri (rendimenti i vlerësuar me mbulim 5%)

C-EXV 51 TONER BK: 69,000 faqe
C-EXV 51 TONER C/M/Y: 60,000 faqe
C-EXV 51L TONER C/M/Y: 26,000 faqe

Menaxhimi i printerit dhe softuerët

Monitorimi dhe raportimi

Menaxheri i hyrjes universale (ULM): Menaxhoni kostot tuaja me lehtësi duke përdorur aftësinë e integruar të raportimit për të identifiukuar dhe kontrolluar kostot në nivel përdoruesi sipas pajisjes. uniFLOW Online Express: Në ndërthurje me ULM, mund të siguroni më shumë kontroll dhe të nënvizoni shpenzimet sipas përdoruesve/departamenteve dhe të përcaktoni se ku mund të minimizohen kostot nga një vendndodhje qendrore e bazuar në renë kompjuterike.

Mjetet e menaxhimit në largësi

Konsoli i menaxhimit iW:
Softuer i mbështetur në server për administrimin e centralizuar të një flote pajisjesh (përfshirë monitorimin e materialeve të konsumit, monitorimin e statusit dhe sinjalizimet, shpërndarjen e librave të adresave, parametrat e konfigurimit, aplikacionet e firmuerit dhe MEAP, regjistrimin e matësit dhe raportimin, administrimi i drajverit dhe burimeve)
Mirëmbajtja elektronike:
Në përputhje me shërbimet e Mirëmbajtjes elektronike nëpërmjet RDS të integruar (lejon regjistrimin e matësit, menaxhimin automatik të pjesëve të konsumit, diagnostikimin në largësi dhe raportimin për ofruesit e shërbimit për të ofruar një mirëmbajtje efikase, të shpejtë dhe proaktive)
Sistemi i dërgimit të përmbajtjes:
Lejon shpërndarjen në largësi të firmuerit, opsionet iR dhe aplikacionet MEAP; ndërfaqja në largësi e përdoruesit (RUI) e bazuar në ueb për çdo pajisje që ndihmon në sigurimin e menaxhimit dhe kontrollit të pajisjes në largësi

Softueri i skanimit

ScanGear i rrjetit:
Një softuer drejtues i skanerit i përputhshëm me TWAIN që bën të mundur që kompjuterët në një rrjet të përdorin funksionalitetin e tërheqjes së skanimit të pajisjes

Mjetet e optimizimit

Mjeti i konfigurimit të softuerit drejtues të Canon:
Një mjet për ndryshimin e parametrave të paracaktuar të fabrikës për softuerët drejtues të printimit të Canon (i disponueshëm vetëm nëpërmjet shërbimit)
Instaluesi i pajisjes NetSpot:
Një softuer i thjeshtë shërbimi që ju lejon të caktoni parametrat e protokollit të rrjetit për pajisjet e Canon të lidhura me rrjetin tuaj.

Platforma

MEAP (Platforma e aplikacionit të integruar shumëfunksional):
Një platformë JAVA e fuqishme e integruar për pajisjet e Canon që siguron një ndërthurje të fortë mes një game softuerësh dhe pajisjes.
MEAP në ueb:
Një shërbim në ueb si alternativë për MEAP që lejon që aplikacionet MFP të zhvillohen dhe të shpërndahen nëpërmjet shërbimeve të uebit

Botimi i dokumentit

IW DESKTOP:
Një softuer i fuqishëm i printimit për botim që kombinon me lehtësi dokumente nga burime dhe formate të ndryshme skedarësh, që zbaton procesin e përfundimit me shikimin paraprak dhe me shabllonë për të krijuar dokumente me pamje profesionale. Përfshin aftësitë e krijimit, shënimit dhe ngjeshje së skedarit PDF për flukse pune dixhitale të thjeshta, si korrigjimi dhe autorizimi.

Specifikimet e kontrollorit Fiery Print (I ngulitur)

Opsionale / Standarde

Opsional në të gjitha modelet

Emri

imagePASS P2 (i integruar)

Rezolucioni i printimit (dpi)

1200 x 1200, 600 x 600

Gjuha(ët) e përshkrimit të faqes

Adobe PS3, PCL6

Kujtesa

4GB (1 x 4GB)

Hard disku

500 GB SATA

Shpejtësia e procesorit

Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

Sistem

Fiery FS350

Gërmat

PS: 138 Fonte
PCL: 113 Fonte

Sistemet e Operuese që mbështeten

Windows 7 32 dhe 64 bitë / Windows 8.1 32 dhe 64 bitë / Windows 10 32 dhe 64 bitë/ Windows Server 2012 vetëm 64 bitë / Windows Server 2012 R2 vetëm 64 bitë / Windows Server 2016 R2 vetëm 64 bitë / MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)

Ndërfaqja

2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (prapa), USB2.0 x 4 (prapa)

Protokollet e rrjetit

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)

Printimi i Drejtpërdrejtë

PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF(OP)

VDP

FreeForm v1, v2.1

Veçoritë standarde të kontrollorit të printimit Fiery

Fiery Command WorkStation 6 / Paper Catalog / Fiery Spot-On / Fiery Remote Scan

Opsione të kontrollorit Fiery Print

Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / Productivity Package Web Activate (duke përfshirë Fiery JDF) / Fiery Hot Folders & Virtural Printers

Platforma HW

E400

Base OS

Debian of Linux

Burimi i Energjisë

AC100-240V, 50Hz/60Hz, 3.0A (100V) - 1.3A (240V)

Konsumi maksimal i energjisë

47 W

Përmasat (Gj x Th x L)

285 x 93 x 295 mm

Opsionet e furnizimit të letrës

Tipi i piedestalit të thjeshtë - Q2

I zëvendësuar për njësinë e furnizimit të kasetës, piedestali e ngre pajisjen, pa shtuar më tej kapacitetin e letrës.

Cassette Feeding Unit-AM1

Kapaciteti: 2 x 550 fletë (80 gsm)

Lloji i letrës: E hollë, e thjeshtë, e trashë, me ngjyra, e ricikluar, e shpuar paraprakisht, transparente, me ngjitje, letër me kokë

Madhësia e letrës: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Madhësia e përshtatur: 98,0 x 182,0 mm deri në 304,8 x 457,2mm
Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm

Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore

Përmasat (Gje x The x La): 620 x 700 x 251 mm (lidhur me njësinë kryesore)

Pesha: Rreth 22,5 kg

High Capacity Cassette Feeding Unit-A1

Kapaciteti i letrës: 2,450 fletë (80 gsm)
Lloji i letrës: E hollë, e thjeshtë, e trashë, me ngjyra, e ricikluar, e shpuar paraprakisht, me ngjitje, letër me kokë
Madhësia e letrës: A4
Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore
Përmasat (Gje x The x La): 620 x 700 x 251 mm (lidhur me njësinë kryesore)
Pesha: Rreth 30,0 kg

PAPER DECK UNIT-F1

Kapaciteti i letrës: 2,700 fletë (80 gsm)
Lloji i letrës: E hollë, e thjeshtë, e trashë, me ngjyra, e ricikluar, e shpuar paraprakisht, me ngjitje, letër me kokë
Madhësia e letrës: A4, B5
Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore
Përmasat (Gje x The x La): 344 x 630 x 440 mm (lidhur me njësinë kryesore)
Pesha: Rreth 31 kg

Opsionet e daljes

COPY TRAY-J2

Siguron një sirtar të thjeshtë për nevojat bazë të daljes.
Kapaciteti: 100 fletë (A4, 80 gm2)

INNER 2WAY TRAY-J1

Lejon ndarjen e fotokopjeve, printimeve dhe fakseve. Shton një sirtar të dytë të brendshëm të daljes për të dhënë një kapacitet të kombinuar të prodhimit me 350 fletë (sirtari i sipërm 100 fletë / sirtari i poshtëm 250 fletë). (A4, 80 gm2)

INNER FINISHER-H1 (i brendshëm)

Numri i sirtarëve: 2
Kapaciteti i sirtarit të sipërm*: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 fletë
Kapaciteti i sirtarit të poshtëm*: A4, A5, A5R, B5: 500 fletë, SRA3, A3, A4R, B4, B5R 250 fletë, A6R: 30 fletë (64 deri në 300 gm2)

* me letër 81,4 gm2

Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m2
Vendi i kapëses: Këndor, i dyfishtë
Kapaciteti i kapëses: kapje e dyfishtë dhe në kënde:
A4/B5: 50 fletë (52 deri në 90 g/m2)
A3/B4/A4R: 30 fletë (52 deri në 90 g/m2)

Kapësja ekonomike:
A3/A4/B4/B5: 5 fletë (52 deri në 64 g/m2)
4 fletë (65 deri në 81,4 gm2)
3 fletë (81,5 deri në 105 gm2)
Kapëse sipas kërkesës: 40 fletë (80 gsm)
Dimensionet (W x D x H): 466 x 525 x 225 mm (madhësia e njësisë)
Pesha: Rreth 8,6 kg

STAPLE FINISHER-Y1 (i jashtëm)

(Kërkon BUFFER PASS UNIT- L1)
Numri i sirtarëve: 2
Kapaciteti i sirtarit të sipërm*: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fletë, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 fletë
Kapaciteti i sirtarit të poshtëm*: A4, A5, A5R, B5: 3000 fletë (e hollë: 1500 fletë), SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 fletë, A6R: 250 fletë (52 deri në 105 gm2), 50 fletë (106 deri në 300 gm2)

* me letër 81,4 gm2

Pesha e letrës: Sirtari i sipërm 52 deri në 256 gm2, sirtari i poshtëm 52 deri në 300 gm2
Vendi i kapëses: Këndor, i dyfishtë
Kapaciteti i kapëses: kapje e dyfishtë dhe në kënde:
A4/B5: 50 fletë (52 deri në 90 g/m2)
A3/B4/A4R: 30 fletë ( 52 deri në 90 g/m2 )

Kapësja ekonomike:
A3/A4: 5 fletë (52 deri në 64 g/m2)
4 fletë (65 deri në 81,4 gm2)
3 fletë (81,5 deri në 105 gm2)
Kapëse sipas kërkesës: 50 fletë (90 gsm)
Përmasat (Gje x The x La): 637 x 623 x 1.142 mm (kur sirtari i zgjerueshëm është i tërhequr)
Pesha: Rreth 31 kg

BOOKLET FINISHER-Y1 (i jashtëm)

(Kërkon BUFFER PASS UNIT- L1)
(Përfshin specifikimet bazë të kapëses STAPLE FINISHER-Y1 më sipër.)
Madhësia e letrës së qepjes: A3, A4R, B4, madhësi e personalizuar (195,0 x 270,0 mm deri në 304,8 x 457,2 mm)
Kapaciteti i kapëseve të qepjes: 20 fletë x 10 komplete (52 deri në 81,4 gm2) (duke përfshirë 1 letër kapaku deri në 256 gm2)
Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: deri në 3 fletë (52 deri në 105 gm2)
Përmasat (Gje x The x La): 637 x 623 x 1.142 mm (kur sirtari i zgjerueshëm është i tërhequr)
Pesha: Rreth 57 kg

INNER 2/4 HOLE PUNCHER-B1

(Kërkon INNER FINISHER-H1)
Dy ose katër vrima
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gm2
Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar:
Dy vrima A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Katër vrima A3, A4
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore

INNER 4 HOLE PUNCHER-B1

(Kërkon INNER FINISHER-H1)
Katër vrima
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gm2
Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit: A3 me katër vrima, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore

2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A1

(Kërkon STAPLE FINISHER-Y1 ose BOOKLET FINISHER-Y1)
Dy ose katër vrima
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gm2
Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit: Dy vrima A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R katër vrima A3, A4
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore

4 HOLE PUNCHER UNIT-A1

(Kërkon STAPLE FINISHER-Y1 ose BOOKLET FINISHER-Y1)
Katër vrima
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 gm2
Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit: A3 me katër vrima, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore

Aksesorët harduerë

Lexuesit e kartave

MiCARD PLUS PËR ULM - një lexuesi i kartës nga afër për verifikimin e përdoruesit sipas kartës që mbështet shumë teknologji të kartave (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala dhe MiFare etj.). Integrohet me Menaxherin e hyrjes universale dhe uniFLOW
COPY CARD READER-F1 - Sistem fizik magnetik i aksesit të kartës. (Integrohet me ID i Departamentit, jo për përdorim me uniFLOW)
COPY CARD READER ATTACHMENT-B5 - Kit shtesë vetëm për Copy Card Reader-F1.

Të tjera

TAB FEEDING ATTACHMENT KIT-F1 - Lidhet me kasetën "2" për furnizim tabesh. I lejon përdoruesit të printojnë në letër tab me madhësi A4 të futur në kasetën e 2të të letrave. Letrat tab mund të kalohen gjithashtu përmes bajpasit të tufës.
BOJA E STAMPIMIT CRG-C1 - një fishek boje për printimin e pullave në origjinalet e skanuara dhe të dërguara
NJËSIA E STAMPIMIT B1
SIRTARI I SHËRBIMIT-B1 - një sirtar shtesë për të mbajtur një tastierë të jashtme USB.
INSTANT STAPLER-A1 – Kapëse portative që lejon kapjen e deri në 50 fletëve.

Opsionet e sigurisë

Siguria e dokumenteve

DOCUMENT SCAN LOCK KIT-B2 - rrit sigurinë e dokumentit duke përfshirë një kod të fshehur të monitorimit dhe kyçit brenda dokumenteve të kopjuar ose të printuar për të kufizuar kopjimin, dërgimin dhe dërgimin me faks të paautorizuar.

Siguria e të dhënave

HDD MIRRORING KIT-J1 - bën të mundur kopjimin e të dhënave në rast të defekteve të harduerit të diskut për rikuperimin e të dhënave.
HDD 2,5INÇ/160GB-N1 - një HDD shtesë kërkohet për funksionin e pasqyrimit të diskut të ngurtë.
HDD 2,5INÇ/1TB-P1 - Një HDD zëvendësuese për të rritur hapësirën e ruajtjes në pajisje. Shënim: Funksioni i pasqyrimit kërkon një HDD të dytë 1TB.
REMOVABLE HDD KIT-AL1 - lejon heqjen fizike të diskut të ngurtë kur pajisja nuk është në përdorim për të mbrojtur të dhënat konfidenciale

Opsionet e sistemit dhe të kontrolluesit

Aksesorët e printimit

PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 (Kërkon PCL PRINTER KIT-BE1 me iR-ADV C5535 iR ADV C5535) - Shton mbështetje PCL për Andalé Mono WT J/K/S/T (japonisht/koreanisht/kinezishte e thjeshtuar/kinezishte tradicionale).

Opsionet e dërgimit

UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1 - siguron vërtetësinë e një skedari PDF/XPS duke identifikuar përdoruesin që e ka dërguar dokumentin nëpërmjet një nënshkrimi dixhital të dukshëm dhe/ose të padukshëm.
UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1 - bën të mundur që pajisja të krijojë dhe të dërgojë skedarë PDF me gjurmim dhe zbutje

Printimi i barkodeve

BARCODE PRINTING KIT-D1 - ofron aftësinë për të printuar barkode 1D dhe 2D në dalje me anë të teknologjisë së kapsulave me hedhje.

OPSIONET E KONTROLLUESIT TË BAZUAR TEK EFI-FIERY (i integruar)

IMAGEPASS-P2 - Canon dhe EFI zhvilluan së bashku kontrolluesin e bazuar në FIERY të projektuar për ambiente dhe grupe pune në zyra me ngarkesë të lartë që kërkojnë një rendiment të lartë përpunimi ose printime për të dhëna të ndryshme. Lejon PCL dhe printimin nga Adobe PS3.

OPSIONET E KONTR. TË BAZUAR TEK EFI-FIERY (i integruar)

PRODUCTIVITY PACKAGE WEB ACTIVATE - Shton veçori për menaxhim të avancuar të punëve dhe produktivitet përveç disa veçorive të edicionit premium për artet grafike. Komponentët përfshijnë: Hotfolders, Postflight, ImageViewer.
HOT FOLDERS & VIRTUAL PRINTERS - Bën të mundur produktivitetin duke automatizuar paraqitjen e punëve me kërkesa të ngjashme konfigurimi. Ky opsion ndihmon gjithashtu në uljen e printimeve të këqija nga gabimet në rregullimin e punës. Hot Folders u lejojnë përdoruesve të hedhin skedat në një folder me parametra printimi të përcaktuara më parë.
FIERY IMPOSE - një zgjidhje e vendosjes së dokumentit mes platformave që është e disponueshme nëpërmjet Stacionit të punës të komandimit në kontrolluesin e bazuar në FIERY.
FIERY COMPOSE - një zgjidhje e hartimit dhe montimit të dokumentit mes platformave për kontrolluesin e bazuar në FIERY që është e disponueshme nëpërmjet Stacionit të punës të komandimit.
FIERY IMPOSE AND COMPOSE - një zgjidhje për vendosjen dhe hartimin e dokumenteve për kontrolluesin e bazuar në FIERY që përfshin SeeQuence Impose dhe SeeQuence Compose në një paketë të vetme.

Aksesorët e sistemit

COPY CONTROL INTERFACE KIT-A1: Lejon lidhjen (CCVI I/F) ndërmjet terminalit të kontrollit të kopjimit të palës së tretë dhe sferës iR-ADV të Canon për përdorimin e rimarrjes së kostos.
SERIAL INTERFACE KIT-K3 - Ndërfaqe seriale për zgjidhje të rikuperimit të kostos.
CONNECTION KIT - A1 për BLUETOOTH LE - Çipi Bluetooth është një opsion për komunikimin midis njësisë kryesore dhe pajisjeve të tjera duke përdorur Bluetooth
NFC KIT-C1

Aksesorët e faksit

SUPER G3 FAX BOARD-AS1 - shton funksionalitetin e faksit.
SUPER G3 2ND LINE FAX BOARD-AS1 - shton një linjë të dytë faksi
REMOTE FAX KIT-A1 - bën të mundur që pajisja të dërgojë dhe të marrë fakse nga një pajisje tjetër e lidhur me një panel të faksit.
IP FAX EXPANSION KIT-B1 - (Kërkon Super G3 FAX Board-AS1) U lejon përdoruesve të dërgojnë dhe marrin dokumente faksi përmes rrjetit IP Fax

Opsione të tjera

Aksesorët e aksesit

ADF ACCESS HANDLE-A1 - lidhet me furnizuesin e dokumenteve, duke e bërë më të lehtë aksesin për përdoruesit që janë ulur.
VOICE GUIDANCE KIT-G1 - zëri i regjistruar siguron konfirmimin e parametrave bazë të menusë, duke e bërë sistemin më të lehtë për t'u përdorur për njerëzit me dëmtime të shikimit.
VOICE OPERATION KIT-D1 - bën të mundur që përdoruesi të caktojë funksione të ndryshme duke përdorur udhëzime verbale dhe reagime me zë.

Pjesët e konsumueshme

STAPLE-P1 - për kapëse (2 x 5000 copë) (për Staple Finisher-Y1/Booklet Finisher-Y1 ose Inner Finisher-H1)
STAPLE CARTRIDGE-Y1 - për qepje (2 x 2000 copë) (për Booklet Finisher-Y1)