Seria Canon imageRUNNER ADVANCE C255/C355
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Njësia kryesore

Lloji i pajisjes

Pajisje shumëfunksionale laser me ngjyra*

*Nuk është e vlefshme për C355P pasi është një model vetëm për printim

Funksionet kryesore

Printim, kopjim*, skanim*, dërgim*, ruajtje dhe faks**

*Nuk është e vlefshme për C355P pasi është një model vetëm për printim
**Nuk është e vlefshme për C355P dhe opsionale në C255i dhe C355i

Shpejtësia e procesorit

Canon Dual Custom Processor (Shared) 1.75 Ghz

Paneli i kontrollit

Paneli me prekje me ngjyra WSVGA LCD TFT 25,6 cm (10,1")

Kujtesa

Standarde: 3,0 GB RAM

Hard disku

Standarde: 250 GB

Lidhja e ndërfaqes

NETWORK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Opsional: NFC, Bluetooth Low Energy
Standarde - TË TJERA: USB 2.0 (pritës) x1, USB 3.0 (pritës) x1, USB 2.0 (pajisja) x1; Opsionale: Ndërfaqja seriale, Ndërfaqja e kontrollit të kopjimit

Futja e letrës (Standarde)

iR-ADV C355P/C255i/C355i:
Kaseta me 550 fletë (80 gm2)
Sirtar me shumë funksione me 100 fletë (80 gm2)

iR-ADV C355iFC:
4 kaseta me 550 fletë (80 gm2)
Sirtar me shumë funksione me 100 fletë (80 gm2)

Hyrja e letrës (opsioni për C255i/C355i/C355P)

Kaseta me 550 fletë (80 gm2) (CASSETTE MODULE-AE1)
Kaseta me 550 fletë (80 gm2) (CASSETTE FEEDING UNIT-AJ1)
3 kaseta me 550 fletë (80 gm2) (CASSETTE FEEDING UNIT-AK1)

Kapaciteti maksimal i futjes të letrës

2300 fletë (80 gsm)

Kapaciteti i daljes të letrës

Pa përfunduesin: 250 fletë (A4, 80 gm2)
Me përfunduesin: maks. 500 fletë (A4, 80 gm2)

Aftësitë e përfundimit

Sistemim, grupim
Me përfunduesin e jashtëm: Sistemim, grupim, offset, kapëse

Llojet e mbështetura të medias

Kaseta:
Letër e hollë, letër e zakonshme, letër e trashë, letër me ngjyra, letër e ricikluar, letër me vrima paraprakisht, letër e lidhur, zarf 

*Zarfi mbështetet vetëm me kasetën standarde 1

Sirtari shumëfunksional:
Letër e hollë, letër e zakonshme, letër e trashë, letër me ngjyra, letër e ricikluar, letër me vrima paraprakisht, letër transparente, etiketë, letër e lidhur, zarf

Madhësitë e mbështetura të medias

Kaseta 1:
Madhësia standarde: A4, B5, A5, zarfe (Nr. 10(COM 10), Monarch, ISO-C5, DL)
Madhësi e personalizuar: Min. 98 mm x 190,5 mm deri në 216 mm x 355,6 mm
Sirtari shumëfunksional:
Madhësi standarde: A4, B5, A5
Madhësi e lirë: Min. 98 mm x 148 mm deri në 216 mm x 355,6 mm
Zarfa: Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL
Madhësia e përshtatur e zarfit: 98 mm x 148 mm deri në 216 mm x 355,6 mm
CASSETTE MODULE-AE1:
Madhësi standarde: A4, B5, A5
Madhësi e personalizuar: Min. 98 mm x 190,5 mm deri në 216 mm x 355,6 mm
CASSETTE FEEDING UNIT-AJ1:
Madhësi standarde: A4, B5, A5
Madhësi e personalizuar: Min. 98 mm x 190,5 mm deri në 216 mm x 355,6 mm
CASSETTE FEEDING UNIT-AK1: (Standarde në
modelin C355iFC):
Madhësi standarde: A4, B5, A5
Madhësi e personalizuar: Min. 98 mm x 190,5 mm deri në 216 mm x 355,6 mm

Peshat e mbështetura të medias

Kaseta:
60 deri në 163 gm2
Sirtari shumëfunksional:
60 deri në 220 gm2
Në dy anë:
60 deri në 163 gm2

Koha e ngrohjes

Nga ndezja: iR-ADV C255i 34 sekonda ose më pak*
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 30 sekonda ose më pak*
Nga modaliteti i gjumit: 10 sekonda ose më pak
Modaliteti i ndezjes së shpejtë: iR-ADV C255i/C355i/C355iFC: 4 sekonda ose më pak**

*Koha midis ndezjes të pajisjes dhe kur aktivizohet butoni e nisjes Modaliteti i ndezjes së shpejtë AKTIV
**Koha deri sa mund të kryeni veprimet kryesore në ekranin me panel me prekje

Përmasat (Gj x Th x L)

iR-ADV C355P: 511 mm x 651 mm x 541 mm
iR-ADV C255i/C355i: 511 mm x 651 mm x 639 mm
iR-ADV C355iFC: 511 mm x 651 mm x 1064 mm

Hapësira e instalimit (Gje x The)

852 mm x 908 mm (Bazë: DADF + sirtari me shumë përdorime i zgjatur)
1407 mm x 908 mm (Konfigurimi i plotë: DADF + STAPLE FINISHER-Z1 + sirtari me shumë përdorime i zgjatur)

Pesha

iR-ADV C355P: afro 42 kg përfshirë tonerin
iR-ADV C255i/C355i: afro 49 kg përfshirë tonerin
iR-ADV C355iFC: afro 68 kg përfshirë tonerin

Specifikimet e kopjimit

Shpejtësia e kopjimit

iR-ADV C255i:
25 faqe/min (A4), 26 faqe/min (B5), 26 faqe/min (A5)
iR-ADV C355i/C355iFC:
35 faqe/min (A4), 26 faqe/min (B5), 26 faqe/min (A5)

Koha e kopjimit të parë

iR-ADV C255i: afro 6,9/9,4 sekonda ose më pak
iR-ADV C355i/C355iFC: afro 5,1/6,9 sekonda ose më pak

Rezolucioni i kopjimit

Leximi: 600 dpi x 600 dpi
Printimi: Deri në 2400 dpi e barasvlershme me x 600 dpi

Kopje të shumëfishta

Deri në 999 kopje

Magnification

25% - 400% (me hapa rritës 1%)

Specifikimet e skanimit

Lloji standard

Furnizuesi automatik i dokumenteve në dy anë me një kalim të vetëm

Specifikimet e skanimit me tërheqje

ScanGear2 me ngjyra në rrjet Për TWAIN dhe për WIA
Sistemi operativ i mbështetur: Windows Vista/7/8/8.1/10
Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2

Rezolucioni i skanimit

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Origjinalet e pranueshme

Madhësia e medias së pllakës së shtypjes: Fletë, libër, objekte 3D
Madhësia e medias së furnizuesit të dokumenteve: A4, B5, A5, A6
Pesha e medias për furnizuesin e medias:
Skanimi në 1 anë: 50 deri në 128 gm2/64 deri në 128 gm2 (BW/CL)
Skanimi në 2 anë: 50 deri në 128 gm2/64 deri në 128 gm2 (BW/CL)

Metoda e skanimit

Funksionueshmëria e dërgimit e disponueshme në të gjitha modelet
Skanimi në USB Memory Key: Po, në të gjitha modelet
Skanim në pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin: Një sferë zgjidhjesh është e disponueshme për të siguruar skanim në pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme.
Skanimi në shërbimet e mbështetura në re: Një sërë zgjidhjesh janë të disponueshme për të siguruar skanim në shërbimet e mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme.
Tërheqja e skanimit TWAIN/WIA e disponueshme në të gjitha modelet

Shpejtësia e skanimit (BW/CL; A4)

Skanimi në një anë (bardhë-e-zi): 50 ipm (300 dpi x 300 dpi) / 50 ipm (300 x 600 dpi)
Skanimi në një anë (me ngjyra): 50 ipm (300 dpi x 300 dpi) / 50 ipm (300 x 600 dpi)
Skanimi në dy anë (bardhë-e-zi): 100 ipm (300 dpi x 300 dpi) / 100 ipm (300 x 600 dpi)
Skanimi në dy anë (me ngjyra): 100 ipm (300 dpi x 300 dpi) / 100 ipm (300 x 600 dpi)

Kapaciteti i letrës

100 fletë (80 gm2)

Skanimi nga të dyja anët

Në 2 anë në 2 anë (automatik)

Specifikimet e dërgimit

Destinacioni

Email/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, kuti postare, Super G3 FAX (opsional për iR-ADV C255i/C355i), faks me IP (opsional)

Modaliteti i ngjyrave

Zgjedhja automatike e ngjyrave (ngjyra të plota, shkalla gri),
Zgjedhja automatike e ngjyrave (ngjyra të plota, bardhë-e-zi)
Ngjyra të plota, shkalla gri dhe bardhë-e-zi

Libri i Adresave/Numrat e shpejtë

LDAP (2,000)/Lokal (1,600)/Numrat e shpejtë (200)

Rezolucioni i dërgimit

100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Protokolli i komunikimit

Skedari: FTP, SMB v3.0, WebDAV
Email/faks në internet: SMTP, POP3, I-Fax (i thjeshtë, i plotë)

Formati i skedarit

Standard: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, I kërkueshëm, Apliko rregulloren, Optimizo për Web, PDF A/1-b), XPS (Kompakt, I kërkueshëm), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Opsional: PDF (Trace&Smooth, Enkriptuar), PDF/XPS (Firmë dixhitale)

Specifikimet e faksit

Opsionale / Standarde

iR-ADV C255i/C355i: Opsionale

iR-ADV C355iFC: Standarde

Linjat maksimale të lidhjes

2

Shpejtësia e modemit

Super G3: 33.6 kbps
G3: 14,4 kbps

Rezolucioni

400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi

Madhësia e dërgimit/regjistrimit

A4, B5*, A5* dhe A6* 
*Dërguar si A4

Kujtesa e FAX-it

Deri në 30,000 faqe

Numrat e shpejtë

Gjatësia maksimale 200

Thirrjet në grup/destinacionet

Gjatësia maksimale 199 numra

Transmetimi me Sekuencë

Gjatësia maksimale 256 adresa

Kopje rezervë e kujtesës

Po

Specifikimet e ruajtjes

Kutia postare (numri i mbështetur)

100 kuti hyrëse përdoruesish, 1 kuti hyrëse Memory RX,
50 kuti hyrëse për faks konfidenciale
Maksimumi 30,000 faqe të ruajtura

Hapësira e përparuar

Karakteristikat:
Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV
Kompjuteri klient i mbështetur: Windows (Windows Vista/7/8/8.1/10)
Lidhjet e njëkohshme (maks..): SMB: 64, WebDAV: 3 (sesionet aktive)

Hapësira e disponueshme e diskut:
Rreth 16 GB (HDD standard)

Media e memories

Standarde: Memoria USB

Specifikimet e sigurisë

Vërtetimi

Standard: Menaxheri universal i hyrjes (hyrja në nivel pajisje dhe funksioni), vërtetimi i përdoruesit, ID-ja e departamentit, vërtetimi, sistemi i menaxhimit të aksesit

Të dhënat

Standarde: Moduli i platformës së besuar (TPM), Kyçi me fjalëkalim i diskut i ngurtë, Spastrimi i diskut të ngurtë, Mbrojtja me fjalëkalim e kutisë postare, Enkriptimi i diskut të ngurtë (me vërtetimin FIPS140-2), Certifikimi me kriteret e përbashkëta (DIN ISO 15408)
Opsionale: Parandalimi i humbjes së të dhënave (kërkon uniFLOW)

*Certifikimi i kritereve të përbashkëta (DIN ISO 15408) - Testimi është planifikuar për t'u përfunduar në fund të korrik 2017

Rrjeti

Standard: Filtrim i adresës IP/Mac, IPSEC, Komunikim i enkriptuar TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autentifikim SMTP, Autentifikim POP para SMTP, S/MIME

Dokumenti

Standard: Printim i sigurt, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration
Opsionale: PDF e enkriptuar*, Printimi i sigurt i enkriptuar, Nënshkrimet e përdoruesit dhe pajisjes, Filigranë të sigurt, Kyçja e skanimit të dokumenteve*

*Nuk është e vlefshme për C355P pasi është një model vetëm për printim

Specifikimet e mjedisit

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30 ºC (50 deri në 86 ºF)
Lagështira: 20 deri në 80 % RH (pa kondensim)

Burimi i Energjisë

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 3,9 Amp

Konsumi i energjisë

Maximumi: Afro 1,5 kw
Printimi:
488 Wh ose më pak*
Në gatishmëri: Afro 40,3 Wh
Modaliteti i fjetjes: Afro 0,8 W ose më pak**
Plugin i fikur: Rreth 0,1W*
Norma e konsumit tipik të elektricitetit (TEC)***.
iR-ADV C255i: 0,7 kWh
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: 1,3 kWh

Lot26 (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

*Të dhënat e marra nga Shënimet e përdoruesit të certifikimit Blue Angel
**Modaliteti i gjumit 0,8W nuk është i disponueshëm në të gjitha rrethanat për shkak të parametrave të caktuara.
***Norma e konsumit tipik të elektricitetit (TEC) përfaqëson konsumin tipik të elektricitetit të konsumuar nga një produkt brenda 1 jave, të matur në kilovat-orë (kWh). Metodologjia e provës përkufizohet nga Energy Star (http://www.eu-energystar.org).

Nivelet e zhurmës (BW/CL)

Niveli i fuqisë të tingullit (LwAd)*
iR-ADV C255i: Aktiv (Bardhë e zi): 63,2 dB ose pak**, Aktiv (CL): 63,7 dB
ose më pak**, Në gatishmëri: 43 dB ose më pak
iR-ADV C355P/C355i/C355iFC: Aktiv (Bardhë e zi): 65,9 dB ose pak**,
Aktiv (CL): 66,8 dB ose më pak**, Në gatishmëri: 53 dB ose më pak

Trysnia e tingullit (LpAm)*
Pozicioni në afërsi:
iR-ADV C355P: Aktiv (Bardhë e zi): 51,4 dB ose pak**, Aktiv (CL):
52,3 dB ose më pak**, Në gatishmëri: 7 dB ose pak
iR-ADV C255i: Aktiv (Bardhë e zi/CL): 48,7 dB ose më pak**, Në gatishmëri: 7 dB
ose më pak
iR-ADV C355i/C355iFC: Aktiv (Bardhë e zi): 51,4 dB ose pak**,
Aktiv (CL): 52,3 dB ose më pak**, Në gatishmëri: 6 dB ose më pak

*Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 7779
**Të dhënat e marra nga Shënimet e përdoruesit të certifikimit Blue Angel

Standardet

Me kualifikimin ENERGY STAR®
Shenja e ekonomisë
Blue Angel*
RoHS

*Nuk është e vlefshme për C355i dhe C355P

Menaxhimi i printerit dhe softuerët

Mjetet e menaxhimit në largësi

Konsoli i menaxhimit iW:
Softuer i mbështetur në server për administrimin e centralizuar të një flote pajisjesh (monitorim i pjesëve të konsumueshme, status dhe lajmërime, shpërndarjen e librave të adresave, konfigurimi i cilësimeve, aplikacionet e firmuerit dhe MEAP, regjistrimi i matësit, administrimi i drajverit e burimeve)
Mirëmbajtja elektronike:
Në përputhje me shërbimet e Mirëmbajtjes elektronike nëpërmjet RDS të integruar (lejon regjistrimin e matësit, menaxhimin automatik të pjesëve të konsumit, diagnostikimin në largësi dhe raportimin për ofruesit e shërbimit për të ofruar një mirëmbajtje efikase, të shpejtë dhe proaktive)
Sistemi i dërgimit të përmbajtjes:
Lejon shpërndarjen në largësi të firmuerit, opsionet iR dhe aplikacionet MEAP; ndërfaqja në largësi e përdoruesit (RUI) e bazuar në ueb për çdo pajisje që ndihmon në sigurimin e menaxhimit dhe kontrollit të pajisjes në largësi

Softueri i skanimit

ScanGear i rrjetit:
Një softuer drejtues i skanerit i përputhshëm me TWAIN që bën të mundur që kompjuterët në një rrjet të përdorin funksionalitetin e tërheqjes së skanimit të pajisjes

Mjetet e optimizimit

Mjeti i konfigurimit të softuerit drejtues të Canon:
Një mjet për ndryshimin e parametrave të paracaktuar të fabrikës për softuerët drejtues të printimit të Canon (i disponueshëm vetëm nëpërmjet shërbimit)
Instaluesi i pajisjes NetSpot:
Një softuer i thjeshtë shërbimi që ju lejon të caktoni parametrat e protokollit të rrjetit për pajisjet e Canon të lidhura me rrjetin tuaj.

Platforma

MEAP (Platforma e aplikacionit të integruar shumëfunksional):
Një platformë JAVA e fuqishme e integruar për pajisjet e Canon që siguron një ndërthurje të fortë mes një game softuerësh dhe pajisjes.
MEAP në ueb:
Një shërbim në ueb si alternativë për MEAP që lejon që aplikacionet MFP të zhvillohen dhe të shpërndahen nëpërmjet shërbimeve të uebit

Botimi i dokumentit

iW DESKTOP (OPSIONAL)
Një softuer i fuqishëm i printimit për botim që kombinon me lehtësi dokumente nga burime dhe formate të ndryshme skedarësh, që zbaton procesin e përfundimit me shikimin paraprak dhe me shabllonë për të krijuar dokumente me pamje profesionale. Përfshin aftësitë e krijimit, shënimit dhe ngjeshje së skedarit PDF për flukse pune dixhitale të thjeshta, si korrigjimi dhe autorizimi.

Pjesët e konsumueshme

Kutia/kutitë e bojës

C-EXV 47 TONER BK/C/M/Y

Toneri (rendimenti i vlerësuar me mbulim 5%)

C-EXV 47 TONER BK: 19 000
C-EXV 47 TONER C/M/Y: 21 500

Opsionet e furnizimit të letrës

Pedestal opsional

Emri: Tipi i piedestalit të thjeshtë - F1
I zëvendësuar për njësinë e furnizimit të kasetës, piedestali e ngre pajisjen, pa shtuar më tej kapacitetin e letrës.

Kaseta opsionale

Emri: CASSETTE MODULE-AE1
Madhësia e letrës: A4, B5, A5
Pesha e letrës: 60 deri në 163 gm2
Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 g/m2)
Përmasat (Gje x The x La): 511 mm x 508 mm x 159 mm
Pesha: Rreth 10 kg

Emri: CASSETTE FEEDING UNIT-AJ1
Madhësia e letrës: A4, B5, A5
Pesha e letrës: 60 deri në 163 gm2
Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 g/m2)
Përmasat (Gj x Th x L): 511 mm × 508 mm × 425 mm
Pesha: Rreth 16 kg

Emri: CASSETTE FEEDING UNIT-AK1
Madhësia e letrës: A4, B5, A5
Pesha e letrës: 60 deri në 163 gm2
Kapaciteti i letrës: 550 fletë x 3 (80 gm2) 
*Përmasat (Gje x The x La): 511 mm x 508 mm x 425 mm 
Pesha: Rreth 19 kg 
*Kur është i lidhur me njësinë kryesore

Opsionet e daljes

Përfundues me kapje

Emri: STAPLE FINISHER-Z1
Pesha/kapaciteti i sirtarit: 60 deri në 220 gm2, 500 fletë
Pozicioni/kapaciteti i kapëses: Në cepa/30 fletë (deri në 105 gm2) (me 2 fletë kapaku deri në 220 gm2)
Përmasat (Gje x The x La): 555 mm × 459 mm × 301 mm (kur lidhet me njësinë kryesore)
Pesha: Rreth 14 kg

Aksesorët harduerë

Lexuesit e kartave

MiCARD PLUS PËR ULM - një lexuesi i kartës nga afër për verifikimin e përdoruesit sipas kartës që mbështet shumë teknologji të kartave (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala dhe MiFare etj.). Integrohet me Menaxherin e hyrjes universale dhe uniFLOW
COPY CARD READER-F1 - Sistem fizik magnetik i aksesit të kartës. (Integrohet me ID i Departamentit, jo për përdorim me uniFLOW)
COPY CARD READER ATTACHMENT-B5 - Paketë shtesë vetëm për Copy Card Reader-F1
IC CARD READER BOX-D1 - Kutia e lexuesit të kartës IC vetëm për C355P

Opsionet e sigurisë

Siguria e dokumenteve

DOCUMENT SCAN LOCK KIT-B1 - rrit sigurinë e dokumentit duke përfshirë një kod të fshehur të monitorimit dhe kyçit brenda dokumenteve të kopjuar ose të printuar për të kufizuar kopjimin, dërgimin dhe dërgimin me faks të paautorizuar.
SECURE WATERMARK-B1 - shmang dublikimin e dokumenteve delikate duke vendosur filigranë të fshehur që bëhen të dukshëm kur kopjohen.
ENCRYPTED PRINTING SOFTWARE-D1 - enkripton printimin në kalim në pajisje dhe kërkon një fjalëkalim në printer para se të printohen dokumentet

Opsionet e sistemit dhe të kontrolluesit

Aksesorët e printimit

PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 - shton mbështetjen PCL për Andalé Mono WT J/K/S/T (japonisht / koreanisht / kinezishte e thjeshtuar / kinezishte tradicionale).

Opsionet e dërgimit

UNIVERSAL SEND SECURITY FEATURE SET-D1 - bën të mundur që përdoruesi të dërgojë skedarë PDF të enkriptuar si dhe të shtojë nënshkrime dixhitale të pajisjes te një skedar PDF/XPS që ndihmojnë për të identifikuar pajisjen nga është dërguar dokumenti nëpërmjet nënshkrimeve të dukshme dhe/ose të padukshme dixhitale
UNIVERSAL SEND DIGITAL USER SIGNATURE KIT-C1 - siguron vërtetësinë e një skedari PDF/XPS duke identifikuar përdoruesin që e ka dërguar dokumentin nëpërmjet një nënshkrimi dixhital të dukshëm dhe/ose të padukshëm
UNIVERSAL SEND TRACE & SMOOTH PDF KIT-A1 - bën të mundur që pajisja të krijojë dhe të dërgojë skedarë PDF me gjurmim dhe zbutje

Printimi i barkodeve

BARCODE PRINTING KIT-D1 - ofron aftësinë për të printuar barkode 1D dhe 2D në dalje me anë të teknologjisë së kapsulave me hedhje.

Aksesorët e sistemit

WEB ACCESS SOFTWARE-J2 - ofron aksesin në sajtet e uebit dhe përmbajtje të tjera të bazuara në ueb
COPY CONTROL INTERFACE KIT-A1: Lejon lidhjen (CCVI I/F) ndërmjet terminalit të kontrollit të kopjimit të palës së tretë dhe diapazonit iR-ADV të Canon për përdorimin e rikuperimit të kostos.
SERIAL INTERFACE KIT-K3 - Ndërfaqe seriale për zgjidhje të rikuperimit të kostos
BLUETOOTH CONNECTION KIT - A1 - Çipi Bluetooth është një opsion për komunikimin midis njësisë kryesore dhe pajisjeve të tjera duke përdorur Bluetooth
NFC KIT-C1 - Paketa NFC është një opsion që bën të mundur komunikimin mes njësisë kryesore dhe pajisjeve të tjera me NFC

Aksesorët e faksit

SUPER G3 FAX BOARD-AT1 - shton funksionalitetin e faksit
SUPER G3 2ND LINE FAX BOARD-AT1 - shton një linjë të dytë faksi
REMOTE FAX KIT-A1 - bën të mundur që pajisja të dërgojë dhe të marrë fakse nga një pajisje tjetër e lidhur me një panel të faksit
IP FAX EXPANSION KIT-B1 - (kërkon Super G3 FAX Board-ASF1) i lejon përdoruesit të dërgojnë dhe të marrin dokumente faksi përmes rrjetit IP Fax

Opsione të tjera

Aksesorët e aksesit

ADF ACCESS HANDLE-A1 - lidhet me furnizuesin e dokumenteve, duke e bërë më të lehtë aksesin për përdoruesit që janë ulur.

Fisheku i kapëses

STAPLE-P1 - Për kapëse (2 x 5000 copë)