Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 6700"
Specifikimet

Specifikimet në detaje

Njësia kryesore

Lloji i pajisjes

Shumëfunksionale, laser, njëngjyrëshe, formati A3

Funksionet kryesore

Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional

Processor

Procesor dybërthamësh 1,75 GHz

Paneli i kontrollit

Standarde: panel me prekje, me ngjyra, 10,1" TFT LCD WSVGA
Opsionale: panel vertikal me prekje, me ngjyra, 10,4" TFT LCD SVGA për modelin MFP

Kujtesa

Standarde: 3,0GB RAM

Hard disku

Standarde*: 320GB (hapësirë e lirë disku: 250GB),
Opsionale: 250 GB, 1 TB
* Mund të përdoret HDD tjetër fillestar.

Njësia pasqyruese e diskut të ngurtë

Opsional

Lidhja e ndërfaqes

Rrjeti
Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN pa tela (IEEE 802.11 b/g/n) 
Opsionale: NFC, Bluetooth me nivel të ulët energjie
Të tjera
Standarde: USB 2.0 (pritësi) x1, USB 3.0 (pritësi) x1, USB 2.0 (pajisja) x1;
Opsionale: ndërfaqja seriale, ndërfaqja e kontrollit të kopjimit

Kapaciteti i mbushjes së letrës (A4, 80 g/m²)

Standardi: 4200 fletë
1 sirtar shumëfunksional 100-fletësh
2 kaseta 550-fletëshe
2 mbajtëse letre 1500-fletëshe
Maksimumi: 7700 fletë (me "Paper Deck Unit-E1" ose "POD Deck Lite-C1")

Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 g/m²)

250 fletë (me Copy Tray-R2)
Maksimumi: 3500 fletë (me "Staple Finisher-AC1" ose "Booklet Finisher-AC1")

Aftësitë e përfundimit

Me opsionet: Collate, Group, Offset, Staple, Saddle Stitch, Hole Punch, Eco Staple, Staple On Demand, Document Insertion, Z-fold, C-fold

Lloji i mbështetur i letrës

Sirtari shumëfunksional:
E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, kalk, me lidhje, transparencë, etiketa, me shpim paraprak, me kokë, skedë

Mbajtëse letre (djathtas/majtas):
E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, me shpim paraprak, me kokë

Kasetat e letrës (e sipërme/poshtme):
E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me shpim paraprak, me kokë, skedë*
* Nevojitet "Tab Feeding Attachment-B1".

Madhësitë e mbështetura të medias

Sirtari shumëfunksional:
Madhësi standarde: A3, A4, A4R, A5*1, A5R, A6R*2, B4, B5, B5R
Madhësia e personalizuar: 100,0 x 148,0 mm deri në 297,0 x 487,7 mm
Përmasa të lira: 100,0×148,0 mm deri në 297,0×487,7 mm
*1 Peshat e mbështetura të materialit: mbi 64 g/m²
*2 Peshat e mbështetura të materialit: mbi 91 g/m²

Mbajtëse letre (djathtas/majtas):
Madhësia standarde: A4, B5

Kasetat e letrës (e poshtme/sipërme):
Përmasat standarde: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Madhësia e personalizuar: 139,7 x 182,0 mm deri në 297 x 487,7 mm

Peshat e mbështetura të medias

Sirtari me shumë qëllime: 52 deri në 256 gsm
Mbajtësja e letrës (djathtas/majtas): 52-220 g/m²
Kaseta e letrës (e sipërme/poshtme): 52 deri në 220 g/m²
Nga të dyja anët: 52 deri në 220 gsm

Koha e ngrohjes

Modaliteti i ndezjes së shpejtë: 4 sekonda e poshtë*
*Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopjimit dhe aktivizohet për veprime në ekranin me prekje

Nga modaliteti i gjumit: 30 sekonda ose më pak

Nga ndezja: 30 sekonda e poshtë*
* Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopjimi është gati (pa rezervimin e printimit)

Përmasat (Gj x Th x L)

iR-ADV DX 6780i: 670×770×1.185 mm
* Me panelin opsional vertikal të kontrollit: 1170×770×1252 mm

Hapësira e instalimit (Gje x The)

Bazë: 1533×1353 mm (me sirtarin shumëfunksional/kapakun e sipërm djathtas të hapur + kapakun ballor të hapur + sirtar kopjimi) Plotësisht i konfiguruar: 2436×1353 mm (me "POD Deck Lite-C1" + "Document Insertion/Folding Unit-J1" +
"Booklet Finisher-AC1/Staple Finisher-AC1" + kapakun ballor të njësisë kryesore të hapur)

Pesha

iR-ADV DX 6780i: afro 219 kg*1, afro 223 kg*2

*1 Duke përfshirë ADF, panelin e rrafshët me prekje dhe shishen e tonerit.
*2 Duke përfshirë ADF, panelin vertikal opsional me prekje dhe shishen e tonerit.

Specifikimet e kopjimit

Shpejtësia e kopjimit

iR-ADV DX 6780i:
deri në 80 fq/min (A4), deri në 40 fq/min (A3), deri në 58 fq/min (A4R), deri në 35 fq/min (A5R)

Koha e kopjimit të parë (A4)

iR-ADV DX 6780i: afro 3,3 sekonda ose më pak

Rezolucioni i kopjimit (dpi)

600×600

Kopje të shumëfishta

Deri në 9999 kopje

Dendësia e kopjimit

Automatik ose manual (9 nivele)

Magnification

Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%)
Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Funksionet e fotokopjimit

Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi origjinal, modalitet ndërprerjeje, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, version pune, N në 1, shtim kapaku, futje fletësh, origjinale të përmasave të ndryshme, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filigran i siguruar, datë printimi, hapësira ndërmjetëse, printim e kontroll, negativ/pozitiv, përsëritje figurash, bashkim grupesh punësh, pasqyrim figure, ruajtje në kutinë e emaileve, mbivendosje figure, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal në përmasa të lira, anasjellje fotokopjeje, shembull fotokopjimi

Specifikimet e skanimit

Rezolucioni i zgjedhshëm

Furnizuesi automatik i dokumenteve me një kalim në dy anë [2 anë në 2 anë (automatik)]
* Pikasje mbushjeje shumëfletëshe.

Kapaciteti i letrës për furnizuesin e dokumenteve (80 gsm)

deri në 200 fletë

Origjinalet dhe peshat e pranueshme

Pllaka: fletë, libër dhe sende 3-përmasore

Pesha e materialit në mbushëse:
Skanim 1-anësh: 38 deri në 220 g/m²
Skanim 2-anësh: 38 deri në 220 g/m²
* Një peshë e pranueshme për A6R e poshtë është 50-220 g/m².

Madhësitë e mbështetura të medias

Madhësia e xhamit të skanimit: deri në 297.0 x 431.8 mm

Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,
Përmasa të posaçme: 70,0×139,7 mm deri në 304,8×431,8 mm

Shpejtësia e skanimit (ipm: BW/CL, A4)

Skanim 1-anësh:
135/135 (300×300 dpi, dërgim), 80/80 (600×600 dpi, fotokopjim),
Skanim 2-anësh:
270/270 (300×300 dpi, dërgim), 160/90 (600×600 dpi, fotokopjim)

Rezolucioni i skanimit (dpi)

Skanim për fotokopjim: 600×600
Skanim për dërgim: (dhënie) 600×600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (marrje) 600×600
Skanim për faks: 600×600

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

ScanGear2 me ngjyra në rrjet Për TWAIN dhe për WIA
Sistemi i mbështetur operativ: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

Metoda e skanimit

Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në fishë memorieje USB, skanim në pajisje portative, skanim në renë kompjuterike (uniFLOW Online)

Specifikimet e dërgimit

Destinacioni

Standarde: email/internet FAX (SMTP), SMB SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box
Opsionale: Super G3 FAX, IP Fax

Adresari

LDAP (2,000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)

Rezolucioni i dërgimit (dpi)

Dhënie: deri në 600×600
Marrje: deri në 600×600

Protokolli i komunikimit

Skedari: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
Email/I-Fax: SMTP, POP3

Formati i skedarit

Standarde: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, me kërkim, zbatim rregulloreje, optimizim për internet, PDF A/1-b, konturim-lëmim, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Kompletet e tipareve të dërgimit universal

Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, raport kopjimi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, shmangie e faqeve boshe

Specifikimet e faksit

Numri maksimal i linjave të lidhjes

2 (opsional)
(Vija e 2-të opsionale)

Shpejtësia e modemit

Super G3: 33.6 kbps
G3: 14,4 kbps

Metoda e ngjeshjes

MH, MR, MMR, JBIG

Rezolucioni (dpi)

400×400 (ultra e imët), 200×400 (super e imët), 200×200 (e imët), 200×100 (normale)

Madhësia e dërgimit/marrjes

Dërgim: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1
Marrja: A3, A4, A4R, A5R , B4, B5, B5R
*1 Dërguar si A4
*2 Dërguar si B4 e shkurtër

Kujtesa e FAX-it

Deri në 30 000 faqe (2000 punë)

Numrat e shpejtë

Maks. 200

Thirrjet në grup/destinacionet

Maks. 199 formime numri

Transmetimi me Sekuencë

Maks. 256 adresa

Kopje rezervë e kujtesës

Po

Veçoritë e faksit

Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1

Specifikimet e ruajtjes

Kutia postare (numri i mbështetur)

100 kuti përdoruesish,
1 kuti RX memorieje,
50 kuti hyrëse për faks konfidenciale
Ruajtje për maksimumi 30 000 faqe (2000 punë)

Hapësira e përparuar

Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV
Kompjuteri i mbështetur klient: Windows® 7/ 8.1/10
Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

Hapësia e disponueshme e diskut për hapësirën e përparuar

Standarde: 16 GB
(Me opsionin: maks. 480GB.)

Veçoritë e hapësirës së përparuar

Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për "imageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/rikthim

Specifikimet e sigurisë

Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes

Autentikim përdoruesi (autentikim me figurë, autentikim me figurë dhe PIN, autentikim me kartë, autentikim me emër-fjalëkalim, autentikim në nivel funksioni, autentikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontroll i hyrjes)

Siguria e dokumenteve

siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguruar "uniFLOW"*1), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve), siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi, integrim me "Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5"), siguri e KUTISË (kutia e emaileve e mbrojtur me fjalëkalim, kontroll i hyrjes në hapësirën e përparuar), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailesh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), gjurmim dokumentesh (filigran i siguruar)
*1 Nevojitet "uniFLOW Online / uniFLOW"

Siguria e rrjetit

TLS 1.3, IPSec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dyshe (LAN tel-valë, LAN tel-tel), çaktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim i protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes në distancë, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB Interface), ndarje e linjës së komunikimit (G3 FAKS, fole USB, hapësirë e avancuar, skanim-dërgim - kujdes ndaj viruseve për marrjen e emaileve)

Siguria e pajisjes

Mbrojtje e të dhënave të diskut HDD (enkriptim i të dhënave të HDD (verifikim FIPS140-2), fshirje me mbishkrim të dhënash në HDD, kyçje e HDD), nisje standarde e HDD, modul platforme të besuar (TPM), funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFD, kontroll integriteti softueri MFD (verifikim sistemi në nisje, pikasje intruzioni në programe), IEEE2600.2 (certifikim për kriteret e përgjithshme) (në vlerësim)

Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes

Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate dixhitale, evidencë auditi,
Bashkëpunim me sistem të jashtëm auditi sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), regjistrim i të dhënave të figurave, cilësim politike sigurie

Specifikimet e mjedisit

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30ºC
Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)

Burimi i Energjisë

220-240 V, 50/60 Hz, 10 A

Konsumi i energjisë

Maksimumi: afro 2400 W
Fotokopjimi (me skanimin e vazhduar të vetëmbushëses së dokumenteve): afro 1290 W*1
Në gatishmëri: afro 256 W*1
Modaliteti i fjetjes: Afërsisht. 0,9 W*2
*1 Vlera referencë: matur një njësi
*2 Modaliteti i fjetjes 0,9 W nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.

Konsumi tipik i korrentit (TEC)*:
iR-ADV DX 6780i: 1,61 kWh
* Në përputhje me "USA Energy Star 3.0"

Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, shihni: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/

Nivelet e zhurmës (BW/CL)

Niveli i fuqisë së zërit (LWA,m)
Aktiv (1-anëshe)
iR-ADV DX 6780i: 7,3 B, Kv 0,3 B
* Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)

Trysnia e tingullit (LpAm)
Pozicioni në afërsi:
Aktiv (1-anëshe): 
iR-ADV DX 6780i: 59 dB*
Pasiv: 37 dB*

*Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)

Pjesët e konsumueshme

Kutitë e tonerit

Toner i zi C-EXV 36

Toneri (rendimenti i vlerësuar me mbulim 6%)

56 000 faqe

Menaxhimi i printerit dhe softuerët

Monitorimi dhe raportimi

Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW online Express

Mjetet e menaxhimit në largësi

iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System

Softueri i skanimit

ScanGear i rrjetit

Platforma

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Administrimi i dokumenteve

Kofax PowerPDF (opsional)

Specifikimet e kontrolluesit të printimit Fiery

Opsionale / Standarde

Opsional në të gjitha modelet

Emri

Canon imagePASS-Y3 V1.1 (server)

Rezolucioni i printimit (dpi)

1200 x 1200, 600 x 600

Gjuha(ët) e përshkrimit të faqes

PCL6, Adobe PostScript 3

Kujtesa

8GB (2 x4GB)

Hard disku

500 GB SATA

Shpejtësia e procesorit

Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

Sistem

FS350 Pro

Gërmat

PS: 138 Fonte
PCL: 113 Fonte

Sistemet e Operuese që mbështeten

Windows 7 64 bit/Windows 8.1 64 bit/Windows 10 64 bit/ Windows Server 2008 R2 vetëm 64bit/Windows Server 2012 vetëm 64bit (vetëm mbështetje për drejtuesit softuerikë të printerit)/Windows Server 2012 R2 vetëm 64bit/Windows Server 2016 R2 vetëm 64 bit, MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)

Ndërfaqja

2 fole Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T),
2 fole USB 3.0 (pas), 3 fole (përpara në "Fiery Quick Touch TM"),
4 fole USB 2.0 (pas)

Protokollet e rrjetit

TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNTP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)

Printimi i Drejtpërdrejtë

PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (opsionale)

VDP

FreeForm v1, v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS

Veçoritë standarde të kontrollorit të printimit Fiery

Fiery Command WorkStation6, Paper Catalog, Fiery Remote Scan, Fiery Hot Folders & Virtual Printers, Fiery JDF

Opsione të kontrollorit Fiery Print

Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and Compose/ komplet i heqshëm disku HDD/ Fiery Image Viewer

Platforma harduerike

NX One

Base OS

Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

Burimi i Energjisë

AC100-240V, 50Hz/60Hz, 3,0A (100V) - 1,5A (240V)

Konsumi maksimal i energjisë

53 W

Përmasat (Gj x Th x L)

203 x 248 x 384 mm

Pesha

Vetëm njësia e serverit: afro 5,9 kg

Opsionet e furnizimit të letrës

NJËSIA E LETRËS-E1

Kapaciteti i letrës: 3500 fletë (80 g/m2)
Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, me shpim paraprak, me kokë
Madhësia e letrës: A4, B5
Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm
Burimi elektrik: nga njësia kryesore
Përmasat (Gje x The x La): 340 x 630 x 572 mm (lidhur me njësinë kryesore)
Pesha: Rreth 34 kg

Rafti POD Deck Lite-C1

Kapaciteti i letrës: 3500 fletë (80 g/m2)
Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, kalk, me lidhje, transparencë, etiketë, me shpim paraprak, me kokë, skedë
Përmasat e letrës:
A3, A4, A4R, B4, A5R, B5, B5R,
Përmasa të posaçme: 139,7×182,0 deri në 297,0×487,7 mm
Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm
Burimi i energjisë: 220-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A 
Përmasat (Gje x The x La): 633 x 686 x 574 mm (lidhur me njësinë kryesore)
Pesha: Rreth 68 kg

Opsionet e daljes

Sirtari i kopjimit-R2

Siguron një sirtar të thjeshtë për nevojat bazë të daljes.
Kapaciteti: 250/100 fletë (1 anë/2 anë, 80 gsm)
Përmasat (gj-th-l): 420×382×175 mm

Staple Finisher-AC1

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m²):
Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fletë
A3, A4R, B4, B5R: 125 fletë
Sirtari i mesëm: njësoj si sirtari i sipërm
Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: 3000 fletë
A3, A4R, B4, B5R: 1.500 fletë
A6R: 250 fletë
Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm 
Pozicioni i kapëses: këndor, dysh
Kapaciteti i Kapëses
A4, B5: 65 fletë (52-90 g/m²)
A3, A4R, B4: 40 fletë (52-90 g/m²)
Kapësja "Eco": A3, A4
5 fletë (52 deri në 64 gm2)
4 fletë (65 deri në 81,4 gm2)
3 fletë (82 deri në 105 g/m²)
Kapësja "On Demand": 65 fletë
Ushqimi elektrik: nga njësia kryesore
Përmasat (Gj x Th x L): 656 mm × 623 mm × 1195 mm (kur zgjaten sirtari zgjatues dhe sirtari rrotullues)
Pesha: Rreth 36 kg

Booklet Finisher-AC1

(Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të kapëses "Staple Finisher-AC1".)
Madhësia e letrës së qepjes: A3, A4R, B4, madhësi e personalizuar (195,0 x 270,0 mm deri në 297,0 x 431,8 mm)
Kapaciteti i kapëseve të qepjes: 20 fletë x 10 komplete (52 deri në 81,4 gm2) (duke përfshirë 1 letër kapaku deri në 256 gm2)
Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: 3 fletë (52-105 g/m²)
Ushqimi elektrik: nga njësia kryesore
Përmasat (Gj x Th x L): 656 mm × 623 mm × 1195 mm (kur zgjaten sirtari zgjatues dhe sirtari rrotullues)
Pesha: Rreth 60 kg

2/4 HOLE PUNCHER UNIT-A1

(Nevojitet "Staple Finisher-AC1" ose "Booklet Finisher-AC1")
Dy ose katër vrima
Pesha e Pranueshme e Letrës së Shpimit: 52 deri në 256 gsm
Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar:
Dy vrima A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Katër vrima A3, A4
Burimi i energjisë: Nga finitori

4 HOLE PUNCHER UNIT-A1

(Nevojitet "Staple Finisher-AC1" ose "Booklet Finisher-AC1")
Katër vrima
Pesha e Pranueshme e Letrës së Shpimit: 52 deri në 256 gsm
Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar:
Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Burimi i energjisë: Nga finitori

DOCUMENT INSERTION UNIT-P1

(Nevojitet "Staple Finisher-AC1" ose "Booklet Finisher-AC1")
Numri i sirtarëve: 1
Kapaciteti i sirtarit: 100 fletë (me letër 80 g/m²)
Lloji i pranueshëm i letrës:
E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me veshje, me lidhje, me kokë, skedë
Madhësitë e pranueshme të letrës: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Pesha e Pranueshme e Letrës: 60 deri në 256 gsm
Burimi i energjisë: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Përmasat (gj-th-l): 247×679×1242 mm (montuar në pajisje: duke përjashtuar sirtarin e dokumenteve)
Pesha: Rreth 40 kg

DOCUMENT INSERTION / FOLDING UNIT-J1

(Nevojitet "Staple Finisher-AC1" ose "Booklet Finisher-AC1")
Numri i sirtarëve: 1
Tipi i mbështetur i palosjes: palosje Z, palosje C
Lloji i pranueshëm i letrës:
Njësia e futjes: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me veshje, me lidhje, me kokë, skedë
Palosje Z/C: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra
Madhësitë e pranueshme e letrës:
Njësia e futjes: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R
Palosje Z: A3, A4R, B4
Palosja C: A4R
Pesha e pranueshme e letrës:
Njësia e futjes: 60 deri në 256 gsm
Palosja Z/C: 60-105 g/m²
Kapaciteti në dalje (me letër 80 g/m²):
Futja: 100 fletë
Palosja Z*: A3, B4: 30 fletë (80 g/m²)
A4R: 10 fletë
Palosja C: A4R: 40 fletë (80 g/m²)
* Dalja e palosjes Z te "Staple Finisher-AC1" ose "Booklet Finisher-AC1"
Burimi i energjisë: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,0 A
Përmasat (gj-th-l): 247×679×1242 mm (montuar në pajisje: duke përjashtuar sirtarin e dokumenteve)
Pesha: Rreth 76 kg

Aksesorët harduerë

Lexuesit e kartave

Ka disa lexues kartash p.sh. "MiCard Plus". Për më shumë, kontaktoni me zyrën vendore të "Canon".
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-A4

Të tjera

Upright Control Panel-J1
Utility Tray-B1
Tab Feeding Attachment Kit-B1
Shift Tray-F1
Numeric Keypad-A1
Finisher Jogger Kit-A1

Opsionet e sigurisë

Siguria e të dhënave

2,5 in/250 GB HDD-N1
2,5 in/1TB HDD-P1
HDD Mirroring Kit-J1

Opsionet e sistemit dhe të kontrolluesit

Aksesorët e printimit

PCL International Font Set-A1
PS Printer Kit-BC1

Printimi i barkodeve

Barcode Printing Kit-D1

KONTROLLUESI I BAZUAR NË EFI-FIERY

imagePASS-Y3 V1.1

OPSIONET E KONTROLLUESIT TË BAZUAR TEK EFI-FIERY

Fiery Impose
Fiery Compose
Fiery Impose and Compose
Fiery imageViewer
Removable HDD Kit-B6

Aksesorët e sistemit

Serial Interface Kit-K3
NFC Kit-E1
Copy Control Interface Kit-A1
"Connection Kit-A2" për "Bluetooth LE"

Aksesorët e faksit

Super G3 FAX Board-AS1
Super G3 2nd Line Fax Board-AS1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

Opsione të tjera

Aksesorët e aksesit

ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Fisheku i kapëses

Staple Cartridge-X1
Staple Cartridge-Y1