PRINTERË PRODHIMI DHE KOMERCIALË

Opsionet e përfundimit

Furnizues profesionalë dhe zgjidhje finiture për rezultate çdo herë të përkryera

Softueri përkatës

Document process automation software on desktop

Softuer automatizimi
për procesimin e dokumenteve

Shpejtoni flukset e punës, reduktoni kostot dhe dorëzoni
në afate të ngushta

Customer communications management software on desktop

Komunikimet me Klientin
Softuer administrimi

Njësoni komunikimet me këto
zgjidhje të automatizuara

Content processing and management software on desktop

Softuer administrimi dhe
procesimi materialesh

Gëzojuni administrimit, ruajtjes
dhe flukseve praktike të punës në botime

Produktet që kanë lidhje

Canon digital press

Presat tipografike dixhitale

Zgjidhje printimi me volume të larta, ideale për ambiente zyre ose komerciale

Canon continuous feed printer

Printerët me furnizim të vazhdueshëm

Zgjidhje të gjithanshme printimi për libra, gazeta,
postë direkte dhe të tjera

Canon cut sheet press

Presat tipografike me fletë të prera

Printerë novatorë komercialë për punë
printimi, me kërkesë dhe volum të lartë

Çlironi mundësi të reja me opsionet tona cilësore të finiturës

KONTAKTONI ME EKIPIN TONË