PRINTERË PRODHIMI DHE KOMERCIALË

Presa dixhitale
bardhezi

Cilësi e jashtëzakonshme dhe funksione për ambiente printimi bardhezi
me kërkesa të larta

Softueri përkatës

Document process automation software on desktop

Softuer për automatizimin e procesimit të dokumenteve

Shpejtoni flukset e punës, reduktoni kostot dhe dorëzoni në afate të ngushta

Customer communication management software on desktop

Softuer administrimi për komunikimet e klientit

Njësoni komunikacionet me këto zgjidhje të automatizuara

Content processing and management software on desktop

Softuer administrimi dhe procesimi materialesh

Gëzojuni administrimit, ruajtjes dhe flukseve praktike të punës në botime

Produkte dhe shërbime përkatëse

Canon wide format printer

Printerë formati të gjerë

Ideal për dokumente me format të madh, grafikë ekranesh dhe detyra CAD dhe GIS

Shikoni se si sistemet tona të presave mund të rrisin të ardhurat e organizatës suaj

NA KONTAKTONI