Digital_Black&White_Presses_hero

Presat tipografike dixhitale
bardhë e zi

Për punët më të vështira të printimit bardhë e zi

Rendiment produktiv dhe i gjithanshëm

Sisteme printimi dixhital bardhë e zi novatore dhe mjaft produktive me aftësi të zgjeruara për proceset e përfundimit.

Softueri përkatës

Nxitni produktivitetin dhe përballoni afatet më të vështira me softuerin tonë kryesor në këtë industri.Produktet alternative

Nuk është ajo që po kërkoni? Ne kemi printerët e duhur për rritjen e biznesit tuaj, për çdo nevojë që mund të keni.

Canon Business Services

Shërbimet përkatëse

Pavarësisht nga sfidat e biznesit tuaj, ne kemi zgjidhje dhe shërbime të personalizuara për t'ju mbështetur.

Shërbimet e biznesit