Keep pace in a competitive market by enhancing efficiencies

Printimi i manualeve dhe dokumentacionit

Ruani ritmin në një treg konkurrues duke përmirësuar efikasitetin dhe duke zvogëluar kohën e prodhimit për dokumentacione dhe manuale të printuara.

Ndërsa shumë prodhues tani zgjedhin një kanal dixhital për informacionet për produktet, ka një presion në rritje për shpejtësinë dhe koston në prodhimin e manualeve të printuara.

Me metodat e zbatuara për minimizimin e shpërdorimit në prodhim, shtimin gjithmonë e më shumë të produkteve dhe larminë e medias sot ka një presion në rritje ndaj prodhuesve për modernizimin e prodhimit për manualet e printuara.

Përfitimet e zgjidhjeve tona për printimin e manualeve dhe dokumentacionit

Benefits Benefits

Optimizoni kostot e prodhimit

Printoni manuale me ngjyra me cilësi të lartë në mënyrë më ekonomike

Benefits Benefits

Përditësoni më shpejt informacionet e produkteve

Rritni produktivitetin duke automatizuar dhe modernizuar flukset e punës

Benefits Benefits

Prodhoni manuale me vlerë më të lartë

Printoni dokumente të bukura që mund të përdoren si mjete marketingu

Benefits Benefits

Përmirësoni dhe zgjeroni shërbimet tuaja

Teknologjia jonë e gjithanshme ju lejon të ofroni më shumë aplikime

Nxitja e rritjes në mënyrë dixhitale

With the ImageStream, we can increase our business efficiency and offer new services to customers.
Me ImageStream, ne mund të rritim efikasitetin e biznesit tonë dhe të ofrojmë shërbime të reja për klientët.

Dr. Rüdiger Schmidt

Drejtori i Përgjithshëm, Bosch-Druck

Sfida

Si një prodhues kryesor gjerman i manualeve të shërbimit të automjeteve, kompania Bosch-Druck kërkonte një mënyrë për të printuar më shpejt dhe me më shumë efikasitet, pa bërë kompromis për cilësinë. Zgjidhja duhej të ishte mjaft elastike për të menaxhuar printime të të dhënave të ndryshme, si dhe të punonte me bojëra dhe materiale të qëndrueshme, të nevojshme për manualet e automjeteve.

With the ImageStream, we can increase our business efficiency and offer new services to customers.
The company invested in an ImageStream 3500 – a high speed, high volume colour inkjet printer

Zgjidhja

Duke ndjekur këshillën tonë, kompania investoi në një ImageStream 3500 - printer inkjet me ngjyra me shpejtësi të lartë dhe vëllim të lartë që ofron një cilësi të nivelit offset dhe mund të printojë në letër standarde offset të veshur, duke përfshirë opsionin mat, me shkëlqim si dhe të mëndafshtë.

Përfitimet

Zgjidhja jonë bëri të mundur që kompania Bosch-Druck t'i realizonte detyrat më shpejt dhe të ulte kostot, ndërkohë që prodhonte manuale që nuk mund të dalloheshin nga ato të prodhuara me teknologjinë offset. Elasticiteti i printimit dixhital e ndihmoi po ashtu kompaninë që të ofronte një gamë më të gjerë të shërbimeve të printimeve të personalizuara dhe sipas kërkesës.

Canons solution enabled Bosch-Druck to turn jobs around faster and cut costs

Fitoni më shumë biznese dhe përmirësoni marzhet tuaja duke prodhuar manuale me cilësi të lartë, më shpejt dhe me më shumë efikasitet.


FLISNI ME EKIPIN TONË

Si funksiononZgjidhjet kryesore

A breakthrough range of software solutions that help you streamline and automate workflows
PRISMA Suite
Një gamë revolucionare e zgjidhjeve të softuerëve që ju ndihmon të modernizoni dhe të automatizoni flukset e punës në çdo fazë të procesit të prodhimit të printimit.
ColorStream 6000 Chroma
Një presë tipografike inkjet me rrjetë dhe me përdorime të shumta që ofron një cilësi dhe elasticitet të jashtëzakonshëm, ColorStream 6000 Chroma është projektuar për printimin e shpejtë dhe të qëndrueshëm të postës, botimeve dhe aktiviteteve tregtare.
A highly versatile inkjet web press that offers both outstanding quality and flexibility
An innovative, high volume colour inkjet sheet-fed press
VarioPrint i300
Një presë topografike inkjet me ngjyra dhe me fletë, novatore dhe me vëllime të larta, VarioPrint i300 ndërthur produktivitetin e lartë të teknologjisë inkjet me përdorimet e shumta të fletëve të prera dhe elasticitetin e materialeve multimediale.
ImageStream
Duke ndërthurur cilësinë e printimit offset me shpejtësinë dhe elasticitetin e një fluksi dixhital të punës, printerët e prodhimit ImageStream mund të menaxhojnë po ashtu vëllime më të ulëta ose të ndërthurura të printimit, përmbajtje të personalizuara si dhe printime sipas kërkesës.
Combining the quality of offset print with the speed and versatility of a digital workflow
Zhvilloni biznesin tuaj duke zvogëluar kohën dhe koston e printimit të manualeve me cilësi të lartë.