SHËRBIMET

Dizajni i zgjidhjeve të proceseve të biznesit

Two men and two women sit round a small table on comfy patterned black and white chairs looking at graphs on a laptop.

Përballuni menjëherë me sfidat e menaxhimit të informacioneve

Përktheni nevojat tuaja për menaxhimin e informacioneve në një zgjidhje praktike dhe gati për zbatim me ndihmën e Shërbimeve të dizajnit të zgjidhjeve nga Canon.

Në bashkëpunim me ju dhe me ekipin tuaj, Konsulentët tanë profesionistë të dizajnit të zgjidhjeve do të identifikojnë dhe do të analizojnë nevojat tuaja, do të diskutojnë për përmirësimet dhe drejtimet në fjalë dhe do të fillojnë zbatimin pilot të konceptit. Rezultatet e kësaj analize i japin formën dizajnit për zgjidhjen e përshtatur për biznesin tuaj dhe, në bazë të elementeve përbërës të nivelit më të lartë, zbatohet në ambientet tuaja ose si një shërbim i menaxhuar.

Çfarë ofrojmë

Shërbimet e zbulimit

Identifikoni përmirësimet e proceseve dhe infrastrukturës duke e krahasuar situatën aktuale me tendencat e sotme të transformimit dixhital.

Shërbimet e trajnimit

Fitoni njohuri reciproke të analizës së proceseve, koncepteve dhe udhëzimeve për zgjidhjet nga trajnimet me ekspertët e Canon.

Prova e konceptit

Shikoni në çast përfitimin që sjell një dizajn i zgjidhjes nga prova e konceptit. Pas pranimit të një zgjidhjeje, ne mund të konfirmojmë vlerën e shtuar për biznesin tuaj.

Dizajni i zgjidhjeve

Përktheni konceptin e zgjidhjes së pranuar nëpërmjet specifikimeve funksionale, duke përdorur metodologji të nivelit më të lartë, për të përshkruar detajet e dizajnit të zgjidhjes.

Menaxhimi i projekteve

Përgatitni zbatimin e zgjidhjeve dhe menaxhoni dizajnin me afate, burime, dorëzime dhe cilësi të përshkruara në detaje në një Dokument për fillimin e projektit.

Aftësitë

Konsulentë të aftë

Përfitoni nga njohuritë e ekspertëve dhe mendimi jashtë kornizave për të gjetur përgjigjet e duhura.

Metodologjitë e të mësuarit

Dizajni përkthehet në formate të kuptueshme për njerëzit dhe ekipet që realizojnë zbatimin.

Zgjedhja e furnizuesit

Dizajni i zgjidhjes së Canon është në varësi të furnizuesit, kështu që ju mund të zgjidhni zbatimin përfundimtar të tij.

Women in stripy shirt sits in a brown leather chair while resting her legs on the desk beside a laptop as she reads a document.
Bashkëpunoni me konsulentët tanë për të krijuar dizajnin e duhur të zgjidhjes për ju.

Mësoni se si Shërbimet e dizajnit të zgjidhjeve për proceset e biznesit të Canon mund të shtojnë më shumë vlerë për biznesin tuaj.

FLISNI ME EKIPIN TONË